หน้าแรก
การตั้งชมรมมศิษย์เก่าฯ
สัญลักษณ์ชมรมศิษย์เก่าฯ
ความเป็นมาของการจัดงาน
คณะทำงานจัดงาน
กำหนดการจัดงาน
กิจกรรมในวันงาน
ทะเบียนรุ่น
ความคืบหน้าการจัดงาน
ของที่ระลึกงานคืนสู่เหย้า
เสื้องานคืนสู่เหย้า
การทำหนังสือที่ระลึก
การสั่งจองของที่ระลึก
ผู้สนับสนุนงานคืนสู่เหย้า
เอกสารเชิญร่วมงาน
ติดต่อผู้ดูแล Website

Forum/กระดานข่าว
<โปรดลงทะเีบียนก่อน>

คืนสู่เหย้า"เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี" 28 พฤศจิกายน 2552

ขอเรียนเชิญ ศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม และนิสิตปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรมในวันงานคืนสู่เหย้าด้วยความพร้อมเพรียงกัน โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจพร้อมรับของที่ระลึกมากมาย

 

เปลี่ยนสถานที่จัดงานเลี้ยงสังสรรค์

ด้วยทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้แจ้งข่าวด่วนมายังภาควิชาฯว่าจะมีการปิดลานเกียร์เพื่อทำการปรับปรุงสภาพ ดังนั้นงานเลี้ยงสังสรรค์ในวันคืนสู่เหย้า "เหมืองแร่ 72 ปี ปิโตรเลียม 25 ปี" จะเปลี่ยนสถานที่จัดงานเป็นใต้ตึก 4 (เจริญวิศวกรรม) วันและเวลาเดิม


Update ขนาดเสื้อ

ได้แจ้งขนาดเสื้อ Jacket สูท และเสื้อโปโลแล้ว สามารถดูได้ที่นี่

Copyright © 1999-2009 Department of Mining and Petroleum Engineering.
Faculty of Engineering, Chulalongkorn University, Phayathai Road, Patumwan, Bangkok, THAILAND 10330


ชมรมศิษย์เก่าเหมืองแร่และปิโตรเลียม จุฬาฯ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0 2218 6919 โทรสาร 0 2218 6920