PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

4

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

17

 · สมาชิกทั้งหมด

27677


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Jan 19, 2021aliciw
 02:Jan 19, 2021ytidinyx
 03:Jan 19, 2021upedygo

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

385

 01: 54.36.149.XX  02: 54.36.149.XX  03: 91.242.162.XX  04: 54.36.148.XXX  05: 54.36.149.X  06: 54.36.149.XX  07: 178.63.26.XXX  08: 54.36.148.XX  09: 54.36.148.XX  10: 54.36.148.XXX  11: 54.36.149.XX  12: 54.36.148.XXX  13: 54.36.149.XXX  14: 54.36.148.XX  15: 202.124.46.XX  16: 54.36.148.XX  17: 198.23.238.XX  18: 54.36.149.XX  19: 54.36.149.XX  20: 54.36.148.XX  21: 54.36.149.XX  22: 54.36.148.XXX  23: 54.36.148.XXX  24: 54.36.149.XX  25: 54.36.148.XXX  26: 54.36.148.XXX  27: 66.249.79.XXX  28: 66.249.68.XX  29: 5.188.210.X  30: 85.208.98.XX  31: 54.36.148.XX  32: 117.102.119.XXX  33: 54.36.148.XXX  34: 54.36.148.XXX  35: 216.244.66.XXX  36: 54.36.149.XX  37: 185.191.171.XX  38: 54.36.148.XXX  39: 54.36.148.XX  40: 207.46.13.XXX  41: 54.36.149.XX  42: 185.191.171.XX  43: 54.36.149.XX  44: 54.36.148.XXX  45: 185.191.171.X  46: 54.36.148.XX  47: 185.191.171.XX  48: 54.36.148.XX  49: 54.36.149.XX  50: 54.36.148.XX  51: 186.179.43.XX  52: 54.36.148.XXX  53: 185.191.171.XX  54: 66.249.79.XXX  55: 45.170.14.XX  56: 54.36.149.XX  57: 185.191.171.XX  58: 54.36.148.XXX  59: 54.36.148.XXX  60: 54.36.148.XXX  61: 54.36.148.XXX  62: 54.36.149.XX  63: 185.191.171.XX  64: 54.36.148.XXX  65: 54.36.148.XX  66: 93.81.9.XX  67: 54.36.148.XXX  68: 54.36.148.XXX  69: 82.79.232.XX  70: 185.191.171.XX  71: 54.36.149.XX  72: 54.36.148.XX  73: 114.119.128.XX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.148.XXX  77: 54.36.149.XX  78: 54.36.149.XX  79: 54.36.149.XX  80: 85.208.98.XX  81: 54.36.148.XXX  82: 54.36.148.XXX  83: 104.144.155.XXX  84: 45.141.197.XX  85: 54.36.148.XXX  86: 54.36.148.XX  87: 54.36.148.XXX  88: 54.36.148.XX  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.148.XX  91: 54.36.148.XXX  92: 54.36.148.X  93: 54.36.148.XXX  94: 54.36.148.XXX  95: 185.191.171.XX  96: 185.191.171.XX  97: 54.36.149.X  98: 185.191.171.X  99: 54.36.149.XX  100: 54.36.149.XX  101: 54.36.148.XXX  102: 114.119.128.XXX  103: 54.36.148.XXX  104: 54.36.149.XX  105: 54.36.148.XXX  106: 54.36.148.XX  107: 104.223.31.XX  108: 54.36.148.XX  109: 54.36.148.XXX  110: 185.191.171.XX  111: 93.158.90.XXX  112: 54.36.148.X  113: 62.210.111.XX  114: 81.233.143.XX  115: 54.36.148.XXX  116: 196.196.148.XXX  117: 54.36.149.XX  118: 54.36.149.XX  119: 54.36.148.XXX  120: 173.252.111.XXX  121: 54.36.148.XX  122: 185.191.171.X  123: 54.36.148.X  124: 104.223.29.XXX  125: 54.36.148.XXX  126: 114.119.138.XXX  127: 85.208.98.XX  128: 54.36.149.XX  129: 185.191.171.XX  130: 89.187.177.XX  131: 54.36.149.X  132: 54.36.149.XX  133: 54.36.148.XX  134: 185.191.171.XX  135: 54.36.148.XXX  136: 54.36.148.XX  137: 54.36.149.XX  138: 54.36.148.XXX  139: 54.36.148.XXX  140: 186.179.43.XXX  141: 54.36.148.XX  142: 54.36.149.XX  143: 54.36.148.XX  144: 176.119.141.XXX  145: 54.36.148.XX  146: 54.36.149.XX  147: 54.36.148.XX  148: 54.36.148.XX  149: 54.36.149.XX  150: 185.191.171.XX  151: 54.36.149.XX  152: 185.191.171.XX  153: 54.36.148.XX  154: 54.36.148.XXX  155: 54.36.148.XX  156: 54.36.149.XX  157: 168.151.226.XXX  158: 54.36.148.XX  159: 54.36.148.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 185.191.171.X  162: 54.36.148.XXX  163: 66.249.68.X  164: 3.237.205.XXX  165: 54.36.148.XX  166: 186.179.43.XX  167: 54.36.148.XXX  168: 191.102.153.XXX  169: 54.36.148.XXX  170: 54.36.149.XX  171: 54.36.148.XXX  172: 185.191.171.XX  173: 54.36.148.XXX  174: 185.191.171.X  175: 177.39.125.XX  176: 54.36.148.XXX  177: 54.36.148.XXX  178: 23.108.2.XXX  179: 185.191.171.XX  180: 54.36.148.XX  181: 54.36.149.XX  182: 188.165.113.XX  183: 54.36.149.XX  184: 54.36.148.XXX  185: 54.36.148.XXX  186: 54.36.148.XX  187: 54.36.148.XXX  188: 85.208.98.XX  189: 185.191.171.XX  190: 54.36.148.XXX  191: 54.36.149.XX  192: 173.213.85.XXX  193: 144.168.138.XXX  194: 54.36.148.XX  195: 185.191.171.XX  196: 54.36.148.XXX  197: 185.191.171.XX  198: 54.36.148.XXX  199: 54.36.148.XXX  200: 54.36.148.XX  201: 185.191.171.XX  202: 54.36.148.XX  203: 54.36.148.XXX  204: 54.36.148.XXX  205: 188.47.27.XXX  206: 54.36.148.XXX  207: 54.36.148.XXX  208: 54.36.149.XX  209: 54.36.149.XX  210: 54.36.148.XXX  211: 54.36.148.XX  212: 85.208.98.XX  213: 54.36.148.XXX  214: 54.36.148.XX  215: 104.223.33.XXX  216: 54.36.149.XX  217: 54.36.148.XXX  218: 54.36.148.XXX  219: 216.18.204.XXX  220: 185.191.171.XX  221: 209.99.172.XXX  222: 54.36.148.XXX  223: 185.191.171.X  224: 54.36.148.XX  225: 54.36.148.XX  226: 54.36.149.XX  227: 114.119.137.XXX  228: 54.36.148.XXX  229: 45.170.14.XX  230: 196.196.68.XX  231: 54.36.148.XXX  232: 54.36.148.XXX  233: 54.36.148.XX  234: 54.36.148.X  235: 54.36.148.XXX  236: 54.36.148.XXX  237: 54.36.148.XXX  238: 54.36.149.XX  239: 54.36.148.XX  240: 54.36.148.XXX  241: 54.36.149.XX  242: 54.36.148.XXX  243: 149.56.43.XXX  244: 54.36.148.XXX  245: 54.36.148.XXX  246: 185.191.171.XX  247: 54.36.148.XXX  248: 54.36.148.XX  249: 54.36.148.XXX  250: 54.36.148.XX  251: 212.58.121.XXX  252: 54.36.148.X  253: 54.36.148.XXX  254: 54.36.148.XX  255: 107.172.65.XXX  256: 54.36.148.XX  257: 54.36.148.XXX  258: 54.36.149.XX  259: 54.36.149.XX  260: 54.36.149.XX  261: 54.36.149.XX  262: 54.36.148.XX  263: 5.39.5.XX  264: 54.36.148.XXX  265: 54.36.148.XXX  266: 54.36.149.XX  267: 221.158.33.XX  268: 54.36.149.XX  269: 185.191.171.XX  270: 54.36.148.XX  271: 54.36.148.XX  272: 54.36.148.XXX  273: 23.94.20.XXX  274: 54.36.148.XXX  275: 54.36.148.XXX  276: 66.249.68.X  277: 54.36.148.XX  278: 54.36.148.XXX  279: 54.36.148.XXX  280: 185.191.171.XX  281: 54.36.148.XX  282: 54.36.148.XX  283: 54.36.149.X  284: 54.36.148.XX  285: 54.36.148.XX  286: 54.36.148.X  287: 54.36.148.XXX  288: 54.36.148.XXX  289: 54.36.149.XX  290: 198.23.201.XXX  291: 54.36.148.XXX  292: 104.149.134.XXX  293: 54.36.149.XX  294: 54.36.148.XXX  295: 54.36.149.XX  296: 54.36.149.XX  297: 45.132.194.XX  298: 109.254.6.XX  299: 54.36.149.XX  300: 54.36.149.XX  301: 54.36.149.XX  302: 54.36.148.XX  303: 54.36.148.XXX  304: 54.36.149.X  305: 54.36.148.XXX  306: 107.174.149.XXX  307: 54.36.149.XX  308: 54.36.148.XXX  309: 54.36.148.XX  310: 54.36.148.XX  311: 54.36.149.XX  312: 54.36.148.XXX  313: 54.36.148.XXX  314: 54.36.148.XXX  315: 54.36.148.XXX  316: 54.36.148.XXX  317: 104.223.33.XX  318: 54.36.148.XXX  319: 54.36.148.XX  320: 54.36.148.XXX  321: 185.191.171.XX  322: 185.191.171.XX  323: 5.188.210.XX  324: 54.36.149.X  325: 202.142.162.XXX  326: 54.36.149.XX  327: 54.36.148.XX  328: 54.36.148.XXX  329: 54.36.149.XX  330: 158.140.182.XX  331: 54.36.148.XXX  332: 180.250.12.XX  333: 54.36.148.XX  334: 54.36.149.XX  335: 54.36.149.XX  336: 54.36.148.XXX  337: 54.36.148.XX  338: 125.235.234.XXX  339: 54.36.149.XX  340: 185.191.171.X  341: 54.36.149.XX  342: 54.36.148.XX  343: 54.36.149.XX  344: 54.36.148.XXX  345: 54.36.149.XX  346: 54.36.148.XXX  347: 54.36.148.XXX  348: 54.36.149.XX  349: 54.36.149.XX  350: 54.36.148.XXX  351: 54.36.148.XXX  352: 185.191.171.XX  353: 54.36.149.X  354: 54.36.148.XX  355: 113.23.16.XXX  356: 54.36.149.XX  357: 185.191.171.XX  358: 23.83.87.XXX  359: 45.154.245.XX  360: 5.188.84.XXX  361: 54.36.148.X  362: 185.191.171.XX  363: 185.191.171.X  364: 121.179.76.XX  365: 54.36.149.XX  366: 54.36.148.XX  367: 54.36.148.XXX  368: 54.36.148.XX  369: 54.36.148.XXX  370: 54.36.148.XX  371: 54.36.148.XXX  372: 54.36.148.XXX  373: 54.36.149.XX  374: 114.119.158.XXX  375: 54.36.149.XX  376: 54.36.148.XXX  377: 54.36.149.XX  378: 170.83.177.XX  379: 54.36.148.XXX  380: 54.36.148.XXX  381: 185.191.171.XX  382: 54.36.148.XX  383: 5.188.210.XX  384: 185.191.171.X  385: 54.36.148.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

385


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

7531

 · เมื่อวาน

18173

 · ทั้งหมด Hits

30244826


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

230

 ·  ต่อวัน

4,319

 ·  ต่อเดือน

132,653

 ·  ต่อปี

1,680,268


เวลา ของระบบ
 · เวลา

09:16:15

 · วัน

19/01/21

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 385 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
ยินดีต้อนรับสู่...ยอดฮิตติดอันดับของ P-S-K!

10 อันดับเรื่องที่คนอ่านมาก

· 1: YOUR ATTENTION PLEASE - (9590 ครั้ง)
· 2: High Impact Middle Management - (2670 ครั้ง)

10 อันดับเรื่องที่คนเสนอแนะมาก

· 1: YOUR ATTENTION PLEASE - (3 ข้อคิดเห็นต่างๆ)
· 2: High Impact Middle Management - (1 ข้อคิดเห็นต่างๆ)

10 ผู้ส่งข่าว/เรื่องยอดฮิต

· 1: wisanu - (2 ส่งมาล่าสุด)
· 2: JirhaPhandakiri - (1 ส่งมาล่าสุด)

10 แบบสำรวจยอดฮิต

· 1: คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร? - (28 ความคิดเห็น)

10 นักเขียนยอดฮิต

· 1: wisanu1 - (4 เรื่อง)

10 ไฟล์ที่ดาวน์โหลดสูงสุด

· 1: กรอบความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมและประชาสังคม (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (4202 ดาวน์โหลด)
· 2: ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-การคลังของท้องถิ่นไทย (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (3295 ดาวน์โหลด)
· 3: กรอบความคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ในการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (2805 ดาวน์โหลด)
· 4: การบริหารและพัฒนาบุคลากร แบบมุ่งสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (2447 ดาวน์โหลด)
· 5: ความหมายและความสำคัญของกระบวนทัศน์, ค่านิยมและจริยธรรมต่อการบริหารองค์กร (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (2082 ดาวน์โหลด)
· 6: กรอบความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ในการ วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (2051 ดาวน์โหลด)
· 7: หลักกฎหมายมหาชนในการเมืองการปกครองประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1696 ดาวน์โหลด)
· 8: บทเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหา พัฒนาแผนชุมชน (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1694 ดาวน์โหลด)
· 9: กระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1657 ดาวน์โหลด)
· 10: พัฒนาการของแนวคิดและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (1/2) (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1634 ดาวน์โหลด)
10 เนื้อหาที่อ่านมากที่สุด

· 1: คำแนะนำในการ Attach File ในกระดานข่าว (Forum) (6092 ครั้ง)
· 2: สมาชิกชมรมกอล์ฟ ปศก พระปกเกล้า (5746 ครั้ง)
· 3: วิธีการสมัครสมาชิก Website ปศก (5709 ครั้ง)
· 4: วัตถุประสงค์ของโครงการ (1880 ครั้ง)
· 5: หลักการและเหตุผล (1796 ครั้ง)
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.36 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::