PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

8

 · สมาชิกทั้งหมด

21092


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Oct 14, 2019edoqaraw
 02:Oct 14, 2019yvulag
 03:Oct 13, 2019hotelmsk

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

333

 01: 35.184.21.XX  02: 45.89.197.XX  03: 54.36.148.XX  04: 54.36.150.X  05: 54.36.148.XXX  06: 59.27.101.XX  07: 54.36.149.XX  08: 79.120.177.XXX  09: 54.36.150.XX  10: 54.36.148.XX  11: 54.36.149.XX  12: 199.21.113.XXX  13: 158.69.243.XXX  14: 77.126.66.XX  15: 54.36.150.X  16: 54.36.148.XX  17: 54.36.148.XXX  18: 54.36.150.XXX  19: 54.36.148.XXX  20: 66.249.79.XXX  21: 196.245.216.XX  22: 104.206.203.XXX  23: 54.36.150.XX  24: 5.157.19.XX  25: 54.36.148.X  26: 188.165.89.XXX  27: 138.229.104.XX  28: 54.36.148.XX  29: 54.36.150.XXX  30: 107.181.228.XX  31: 198.20.179.XXX  32: 54.36.149.XX  33: 54.36.150.XXX  34: 196.196.94.XX  35: 54.36.150.XX  36: 54.36.148.XXX  37: 148.251.122.XXX  38: 209.99.131.XXX  39: 54.36.150.XXX  40: 104.250.153.XXX  41: 54.36.148.XXX  42: 54.36.150.XXX  43: 5.188.210.XX  44: 54.36.150.XX  45: 54.36.148.X  46: 54.36.150.XXX  47: 54.36.150.XXX  48: 54.36.150.XXX  49: 125.253.117.XX  50: 54.36.150.XXX  51: 54.36.149.X  52: 54.36.148.XX  53: 203.177.156.XXX  54: 192.227.180.XXX  55: 54.36.150.XX  56: 66.225.198.XXX  57: 54.36.150.XXX  58: 54.36.148.XX  59: 155.94.219.XX  60: 23.229.104.XXX  61: 198.144.181.XXX  62: 198.23.201.XXX  63: 54.36.148.XXX  64: 54.36.150.XXX  65: 54.36.150.XXX  66: 54.36.149.X  67: 54.36.149.XX  68: 54.36.150.XXX  69: 54.36.148.XXX  70: 93.127.114.XX  71: 54.36.150.XXX  72: 158.69.138.XX  73: 54.36.149.XX  74: 198.23.172.XXX  75: 54.36.150.XX  76: 54.36.149.XX  77: 165.22.44.XXX  78: 192.126.233.XXX  79: 192.162.165.XX  80: 54.36.148.XXX  81: 5.188.84.XXX  82: 59.27.101.XX  83: 54.36.149.XXX  84: 54.36.150.XXX  85: 54.36.148.XXX  86: 54.36.150.XX  87: 54.36.150.XXX  88: 54.36.148.XX  89: 54.36.150.XXX  90: 54.36.150.XXX  91: 93.179.89.XXX  92: 54.36.149.XX  93: 54.36.148.XXX  94: 54.36.149.XX  95: 54.36.149.XX  96: 201.148.100.XX  97: 54.36.150.XXX  98: 54.36.148.XXX  99: 181.112.159.XXX  100: 54.36.150.XX  101: 216.244.66.XXX  102: 167.114.78.XX  103: 54.36.150.XXX  104: 103.58.251.XXX  105: 54.36.150.XX  106: 54.36.149.X  107: 93.127.158.XXX  108: 54.36.150.XX  109: 54.36.150.XX  110: 196.196.253.XX  111: 54.36.148.XX  112: 54.36.150.XXX  113: 157.245.95.XXX  114: 54.36.150.XX  115: 54.36.148.XX  116: 54.36.150.XXX  117: 54.36.150.XXX  118: 54.36.149.XX  119: 178.159.37.X  120: 54.36.150.XX  121: 54.36.148.XXX  122: 54.36.150.XX  123: 54.36.150.XX  124: 104.227.32.XX  125: 54.36.148.XXX  126: 107.158.202.XX  127: 54.36.150.XXX  128: 54.36.148.XXX  129: 54.36.150.XXX  130: 62.210.78.XX  131: 54.36.149.XXX  132: 139.180.225.XX  133: 54.36.148.XXX  134: 118.42.69.XXX  135: 5.8.45.X  136: 54.36.150.X  137: 54.36.149.XXX  138: 54.36.150.XX  139: 54.36.150.XX  140: 54.36.148.XXX  141: 54.36.150.XX  142: 66.249.79.XXX  143: 54.36.149.XX  144: 70.34.32.XX  145: 203.133.170.XXX  146: 54.36.150.XXX  147: 54.36.150.XXX  148: 54.36.150.X  149: 54.36.150.XX  150: 54.36.148.XXX  151: 54.36.148.X  152: 23.229.14.XXX  153: 54.36.148.XXX  154: 23.229.75.XX  155: 54.36.148.XXX  156: 23.236.232.XXX  157: 54.36.150.XX  158: 54.36.148.XX  159: 54.36.148.XX  160: 178.216.48.XXX  161: 54.36.148.XXX  162: 54.36.150.XX  163: 54.36.148.XX  164: 66.249.79.XXX  165: 54.36.150.XXX  166: 107.174.33.XXX  167: 23.250.111.XXX  168: 54.36.148.XXX  169: 54.36.150.XXX  170: 54.36.149.XX  171: 188.116.4.XXX  172: 23.19.34.XX  173: 35.175.191.XXX  174: 66.249.79.XXX  175: 54.36.148.XXX  176: 54.36.150.XXX  177: 54.36.150.XXX  178: 54.36.148.XXX  179: 181.177.114.XX  180: 54.36.148.XXX  181: 54.36.148.XXX  182: 54.36.148.XXX  183: 54.36.150.XXX  184: 54.36.148.XX  185: 54.36.150.XX  186: 54.36.148.XX  187: 23.250.11.XXX  188: 54.36.149.XX  189: 54.36.148.XX  190: 54.36.149.XX  191: 54.36.150.XXX  192: 54.36.150.XX  193: 54.36.149.XX  194: 177.54.195.XX  195: 192.171.92.XX  196: 54.36.148.XXX  197: 54.36.148.XX  198: 54.36.148.XXX  199: 54.36.149.XX  200: 1.179.206.XXX  201: 54.36.149.XX  202: 54.36.150.XX  203: 54.36.149.XX  204: 54.36.150.XXX  205: 66.249.79.XXX  206: 54.36.150.XX  207: 54.36.149.XX  208: 69.4.94.XXX  209: 45.57.153.XX  210: 54.36.150.XXX  211: 54.36.150.XXX  212: 43.248.24.XXX  213: 54.36.150.XXX  214: 54.36.148.XX  215: 23.229.25.XX  216: 54.36.148.XX  217: 107.174.37.XXX  218: 54.36.150.XXX  219: 165.231.24.XXX  220: 54.36.148.X  221: 54.36.150.XX  222: 54.36.149.XX  223: 54.36.148.XXX  224: 54.36.148.XX  225: 54.36.148.XX  226: 216.41.233.X  227: 46.8.28.XX  228: 54.36.150.XX  229: 138.128.13.XX  230: 54.36.150.XXX  231: 54.36.148.XX  232: 54.36.149.X  233: 54.36.150.XX  234: 54.36.150.XX  235: 185.158.68.XXX  236: 54.36.150.XXX  237: 54.36.150.XX  238: 70.28.43.XX  239: 54.36.150.XX  240: 58.187.21.XX  241: 192.200.112.XXX  242: 54.36.148.XXX  243: 54.36.148.XXX  244: 54.36.148.XX  245: 51.255.65.XX  246: 54.36.148.XXX  247: 54.36.148.XXX  248: 54.36.148.XXX  249: 54.36.148.XXX  250: 54.36.150.XX  251: 192.3.27.XXX  252: 23.239.97.XXX  253: 54.36.148.XX  254: 107.172.52.XXX  255: 146.88.51.XXX  256: 66.249.79.XXX  257: 54.36.150.XX  258: 209.99.133.XX  259: 23.254.20.XXX  260: 51.68.141.XXX  261: 54.36.150.XXX  262: 54.36.150.XX  263: 54.36.148.XX  264: 54.36.150.XXX  265: 54.36.149.XX  266: 54.36.150.XX  267: 54.36.150.XXX  268: 54.36.150.XX  269: 54.36.148.XX  270: 54.36.148.XXX  271: 104.206.203.XX  272: 209.99.133.X  273: 54.36.150.X  274: 54.36.150.XX  275: 54.36.148.XX  276: 54.36.148.XX  277: 54.36.148.XX  278: 107.173.129.XXX  279: 1.52.244.XX  280: 142.54.163.XXX  281: 46.229.168.XXX  282: 46.229.168.XXX  283: 54.36.148.XXX  284: 46.229.168.XXX  285: 46.229.168.XXX  286: 46.229.168.XXX  287: 41.73.9.XXX  288: 46.229.168.XXX  289: 46.229.168.XXX  290: 46.229.168.XXX  291: 54.36.148.XXX  292: 54.36.150.XXX  293: 172.245.64.XXX  294: 54.36.149.XXX  295: 54.36.150.XX  296: 54.36.150.XXX  297: 23.108.233.XXX  298: 54.36.150.XX  299: 54.36.148.XXX  300: 54.36.150.XXX  301: 54.36.150.XX  302: 54.36.149.XX  303: 45.86.74.XXX  304: 54.36.148.X  305: 46.229.168.XXX  306: 46.229.168.XXX  307: 54.36.149.XX  308: 181.177.115.XXX  309: 54.36.148.XXX  310: 192.199.249.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 46.229.168.XXX  313: 46.229.168.XXX  314: 46.229.168.XXX  315: 46.229.168.XXX  316: 46.229.168.XXX  317: 46.229.168.XXX  318: 46.229.168.XXX  319: 46.229.168.XXX  320: 46.229.168.XXX  321: 46.229.168.XXX  322: 54.36.150.XXX  323: 155.94.221.XXX  324: 54.36.148.XXX  325: 46.229.168.XXX  326: 46.229.168.XXX  327: 46.229.168.XXX  328: 23.94.20.XXX  329: 46.229.168.XXX  330: 46.229.168.XXX  331: 46.229.168.XXX  332: 46.229.168.XXX  333: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

333


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

12133

 · เมื่อวาน

22866

 · ทั้งหมด Hits

20588261


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

171

 ·  ต่อวัน

3,283

 ·  ต่อเดือน

100,923

 ·  ต่อปี

1,286,766


เวลา ของระบบ
 · เวลา

13:07:30

 · วัน

14/10/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 333 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
ยินดีต้อนรับสู่...ยอดฮิตติดอันดับของ P-S-K!

10 อันดับเรื่องที่คนอ่านมาก

· 1: YOUR ATTENTION PLEASE - (4067 ครั้ง)
· 2: High Impact Middle Management - (2106 ครั้ง)

10 อันดับเรื่องที่คนเสนอแนะมาก

· 1: YOUR ATTENTION PLEASE - (3 ข้อคิดเห็นต่างๆ)
· 2: High Impact Middle Management - (1 ข้อคิดเห็นต่างๆ)

10 ผู้ส่งข่าว/เรื่องยอดฮิต

· 1: wisanu - (2 ส่งมาล่าสุด)
· 2: JirhaPhandakiri - (1 ส่งมาล่าสุด)

10 แบบสำรวจยอดฮิต

· 1: คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร? - (27 ความคิดเห็น)

10 นักเขียนยอดฮิต

· 1: wisanu1 - (4 เรื่อง)

10 ไฟล์ที่ดาวน์โหลดสูงสุด

· 1: กรอบความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมและประชาสังคม (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (3958 ดาวน์โหลด)
· 2: ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-การคลังของท้องถิ่นไทย (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (3079 ดาวน์โหลด)
· 3: กรอบความคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ในการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (2573 ดาวน์โหลด)
· 4: การบริหารและพัฒนาบุคลากร แบบมุ่งสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (2198 ดาวน์โหลด)
· 5: ความหมายและความสำคัญของกระบวนทัศน์, ค่านิยมและจริยธรรมต่อการบริหารองค์กร (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1829 ดาวน์โหลด)
· 6: กรอบความคิดเชิงเศรษฐศาสตร์ในการ วิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1825 ดาวน์โหลด)
· 7: หลักกฎหมายมหาชนในการเมืองการปกครองประเทศ (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1453 ดาวน์โหลด)
· 8: บทเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหา พัฒนาแผนชุมชน (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1449 ดาวน์โหลด)
· 9: พัฒนาการของแนวคิดและโครงสร้างเศรษฐกิจไทย (1/2) (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1420 ดาวน์โหลด)
· 10: กระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง (กลุ่ม: เอกสารประกอบการเรียน) - (1400 ดาวน์โหลด)
10 เนื้อหาที่อ่านมากที่สุด

· 1: สมาชิกชมรมกอล์ฟ ปศก พระปกเกล้า (5138 ครั้ง)
· 2: คำแนะนำในการ Attach File ในกระดานข่าว (Forum) (4763 ครั้ง)
· 3: วิธีการสมัครสมาชิก Website ปศก (4418 ครั้ง)
· 4: วัตถุประสงค์ของโครงการ (1445 ครั้ง)
· 5: หลักการและเหตุผล (1352 ครั้ง)
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.28 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::