PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

13

 · สมาชิกทั้งหมด

27777


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Jan 24, 2021egyzigigi
 02:Jan 24, 2021fijyta
 03:Jan 23, 2021ufaguz

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (99%)

318

 01: 54.36.149.XX  02: 54.36.149.XX  03: 54.36.148.XXX  04: 54.36.148.XXX  05: 54.36.148.XX  06: 54.36.148.XXX  07: 185.191.171.XX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 5.9.144.XXX  11: 207.46.13.XX  12: 54.36.148.XXX  13: 54.36.148.XXX  14: 54.36.148.XXX  15: 45.133.7.XX  16: 139.99.8.XXX  17: 54.36.149.XX  18: 54.36.148.XX  19: 185.191.171.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 54.36.148.XX  22: 54.36.149.XX  23: 54.36.149.XX  24: 54.36.148.XXX  25: 54.36.149.XX  26: 54.36.148.XXX  27: 54.36.148.XX  28: 54.36.149.XX  29: 185.191.171.XX  30: 54.36.149.XX  31: 54.36.148.X  32: 54.36.148.XXX  33: 178.175.132.XX  34: 54.36.148.XXX  35: 54.36.148.XX  36: 54.36.148.XXX  37: 54.36.149.XX  38: 54.36.148.XXX  39: 114.119.142.XXX  40: 54.36.148.XXX  41: 198.23.172.XXX  42: 54.36.148.XXX  43: 54.36.149.XX  44: 54.36.148.XXX  45: 185.191.171.XX  46: 54.36.148.XXX  47: 54.36.149.XX  48: 54.36.148.XX  49: 54.36.148.XX  50: 185.191.171.XX  51: 54.36.149.X  52: 114.119.137.XXX  53: 54.36.149.XX  54: 178.63.71.XXX  55: 185.217.117.XXX  56: 5.188.210.XX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.148.XXX  59: 54.36.149.XX  60: 192.162.165.XX  61: 54.36.148.XXX  62: 185.191.171.XX  63: 54.36.148.XXX  64: 54.36.148.XXX  65: 54.36.148.XXX  66: 54.36.149.XX  67: 54.36.148.XXX  68: 54.36.148.X  69: 54.36.148.XX  70: 54.36.148.XX  71: 54.36.148.XXX  72: 54.36.148.XX  73: 54.36.148.XXX  74: 105.155.24.XXX  75: 54.36.149.XX  76: 54.36.149.XX  77: 104.227.255.XXX  78: 54.36.148.XX  79: 178.159.37.XX  80: 54.36.149.XX  81: 185.191.171.XX  82: 54.36.148.XXX  83: 54.36.149.XX  84: 185.191.171.XX  85: 165.231.105.XX  86: 54.36.148.XXX  87: 54.36.148.XX  88: 185.191.171.XX  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.149.XX  91: 185.191.171.X  92: 188.47.30.XX  93: 54.36.148.XX  94: 54.36.148.XXX  95: 54.36.148.XX  96: 54.36.148.XXX  97: 85.135.95.XXX  98: 54.36.148.XX  99: 51.81.236.XXX  100: 54.36.148.XX  101: 5.188.210.XX  102: 54.36.148.XXX  103: 54.36.148.XXX  104: 23.250.17.XXX  105: 54.36.149.XX  106: 163.172.18.XXX  107: 185.245.85.XX  108: 148.251.9.XX  109: 185.191.171.X  110: 54.36.149.XX  111: 54.36.148.XX  112: 104.149.134.XXX  113: 54.36.148.X  114: 54.36.148.XX  115: 54.36.148.XXX  116: 54.36.149.XX  117: 54.36.148.XXX  118: 54.36.148.XX  119: 85.208.98.XX  120: 137.74.33.XXX  121: 54.36.149.XXX  122: 54.36.148.XX  123: 54.36.148.XXX  124: 54.36.148.XXX  125: 54.36.148.XXX  126: 54.36.148.XXX  127: 54.36.148.XX  128: 185.191.171.XX  129: 54.36.149.XX  130: 54.36.148.XXX  131: 185.191.171.XX  132: 54.36.149.X  133: 54.36.148.XXX  134: 64.188.3.XXX  135: 54.36.148.XXX  136: 54.36.149.XX  137: 54.36.148.XXX  138: 66.249.68.X  139: 54.36.148.XX  140: 185.191.171.XX  141: 185.191.171.X  142: 54.36.148.XXX  143: 54.36.149.XX  144: 114.119.128.XX  145: 54.36.148.XXX  146: 54.36.148.XXX  147: 54.36.148.XXX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.148.XXX  150: 54.36.148.XXX  151: 54.36.148.XXX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.149.XX  154: 54.36.148.XXX  155: 54.36.149.XX  156: 54.36.149.XX  157: 54.36.149.XX  158: 185.191.171.X  159: 54.36.149.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 54.36.149.XX  162: 54.36.149.XX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.148.XXX  165: 185.191.171.XX  166: 185.191.171.XX  167: 54.36.148.XX  168: 156.236.104.XXX  169: 185.3.134.XX  170: 114.119.138.XXX  171: 185.191.171.X  172: 54.36.148.XX  173: 54.36.148.XXX  174: 54.36.148.XXX  175: 54.36.148.XXX  176: 54.36.149.X  177: 54.36.148.XX  178: 54.36.148.XXX  179: 54.36.149.XX  180: 54.36.148.XXX  181: 185.191.171.X  182: 54.36.149.X  183: 54.36.148.XXX  184: 185.191.171.XX  185: 54.36.148.XX  186: 54.36.148.XXX  187: 54.36.149.XX  188: 54.36.148.XXX  189: 64.62.252.XXX  190: 54.36.149.XXX  191: 54.36.148.XXX  192: 54.36.148.XX  193: 54.36.148.XXX  194: 54.36.149.XX  195: 54.36.148.XXX  196: 54.36.148.X  197: 185.191.171.XX  198: 54.36.148.XXX  199: 54.36.148.XX  200: 54.36.148.XX  201: 54.36.148.XXX  202: 54.36.148.X  203: 54.36.148.XX  204: 54.36.148.XXX  205: 185.191.171.XX  206: 114.119.128.XXX  207: 54.36.149.XX  208: 54.36.149.XX  209: 54.36.149.XX  210: 54.36.148.XX  211: 216.18.204.XXX  212: 54.36.148.XXX  213: 54.36.149.XX  214: 165.231.164.XXX  215: 54.36.148.XXX  216: 54.36.148.XX  217: 66.249.79.XXX  218: 54.36.148.XX  219: 66.249.79.XXX  220: 54.36.148.XX  221: 185.191.171.XX  222: 54.36.148.XXX  223: 5.188.210.XXX  224: 210.212.253.XXX  225: 185.191.171.XX  226: 185.191.171.XX  227: 54.36.149.XX  228: 54.36.148.XXX  229: 54.36.149.XX  230: 134.19.231.XXX  231: 185.191.171.X  232: 216.244.66.XXX  233: 54.36.148.XXX  234: 54.36.148.XXX  235: 54.36.149.XX  236: 54.36.148.XXX  237: 54.36.149.X  238: 54.36.148.XX  239: 54.36.148.XXX  240: 54.36.149.XX  241: 54.36.148.XX  242: 185.207.177.XX  243: 54.36.148.XXX  244: 54.36.148.XX  245: 188.165.113.XX  246: 125.162.213.XXX  247: 185.191.171.X  248: 156.146.56.XXX  249: 54.36.148.XXX  250: 54.36.148.XXX  251: 5.188.210.XX  252: 54.36.149.XX  253: 54.36.148.XXX  254: 54.36.149.XX  255: 54.36.148.XXX  256: 54.36.148.XX  257: 54.36.149.XX  258: 54.36.148.XXX  259: 103.232.64.XXX  260: 54.36.148.XXX  261: 54.36.148.X  262: 54.36.148.XX  263: 54.36.148.XX  264: 54.36.148.XX  265: 185.191.171.X  266: 54.36.148.XXX  267: 3.239.242.XX  268: 54.36.148.XXX  269: 54.36.148.XX  270: 185.191.171.XX  271: 54.36.148.XX  272: 54.36.148.XX  273: 54.36.148.XX  274: 54.36.148.XX  275: 185.191.171.XX  276: 45.141.197.XX  277: 54.36.148.XX  278: 45.144.2.XXX  279: 203.177.156.XXX  280: 54.36.148.XX  281: 170.83.178.XX  282: 139.99.9.XXX  283: 54.36.148.XX  284: 54.36.149.XX  285: 185.191.171.XX  286: 54.36.148.XXX  287: 54.36.149.XX  288: 107.174.53.XX  289: 54.36.148.XXX  290: 54.36.148.XX  291: 209.99.133.XX  292: 54.36.149.XX  293: 82.79.232.XXX  294: 54.36.148.XXX  295: 54.36.148.XXX  296: 87.251.7.XX  297: 54.36.148.XX  298: 54.36.148.XXX  299: 185.191.171.XX  300: 114.119.159.XXX  301: 54.36.149.XX  302: 192.162.165.XX  303: 5.165.254.XXX  304: 54.36.148.X  305: 92.118.211.XXX  306: 167.114.136.XX  307: 51.195.10.XX  308: 54.36.148.XXX  309: 54.36.148.XX  310: 185.191.171.XX  311: 114.119.151.XX  312: 185.191.171.XX  313: 66.249.79.XXX  314: 54.36.148.XX  315: 54.36.148.XXX  316: 54.36.148.XX  317: 202.142.172.XX  318: 121.184.19.XXX

 สมาชิก (1%)

2

 01:Forum profile egyzigigi egyzigigi
 02:Forum profile fijyta fijyta

 ทั้งหมด online

320


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

1363

 · เมื่อวาน

20131

 · ทั้งหมด Hits

30341313


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

230

 ·  ต่อวัน

4,333

 ·  ต่อเดือน

133,076

 ·  ต่อปี

1,685,629


เวลา ของระบบ
 · เวลา

01:12:53

 · วัน

24/01/21

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 318 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง พฤศจิกายน 25, 2020

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 4.619% (982)
01:00 - 01:59 4.925% (1047)
02:00 - 02:59 3.876% (824)
03:00 - 03:59 2.634% (560)
04:00 - 04:59 1.980% (421)
05:00 - 05:59 0% (0)
06:00 - 06:59 0% (0)
07:00 - 07:59 0% (0)
08:00 - 08:59 0% (0)
09:00 - 09:59 1.557% (331)
10:00 - 10:59 2.864% (609)
11:00 - 11:59 7.023% (1493)
12:00 - 12:59 5.899% (1254)
13:00 - 13:59 4.299% (914)
14:00 - 14:59 3.387% (720)
15:00 - 15:59 3.128% (665)
16:00 - 16:59 6.045% (1285)
17:00 - 17:59 6.666% (1417)
18:00 - 18:59 5.983% (1272)
19:00 - 19:59 7.837% (1666)
20:00 - 20:59 7.112% (1512)
21:00 - 21:59 6.985% (1485)
22:00 - 22:59 7.428% (1579)
23:00 - 23:59 5.743% (1221)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.61 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::