PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

23

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

26

 · สมาชิกทั้งหมด

27775


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Jan 23, 2021ufaguz
 02:Jan 23, 2021apabuludi
 03:Jan 23, 2021avoje

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

372

 01: 54.36.149.XX  02: 54.36.148.XXX  03: 54.36.148.XXX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.148.XX  06: 185.191.171.XX  07: 54.36.149.XX  08: 54.36.148.XXX  09: 185.191.171.XX  10: 54.36.149.X  11: 54.36.148.XX  12: 54.36.148.XXX  13: 54.36.149.XX  14: 54.36.148.XXX  15: 5.165.254.XXX  16: 54.36.148.XXX  17: 54.36.148.XX  18: 54.36.148.XX  19: 54.36.149.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 54.36.148.XXX  22: 54.36.148.XXX  23: 54.36.149.XX  24: 114.119.137.XXX  25: 54.36.148.XX  26: 54.36.149.XX  27: 54.36.148.XXX  28: 114.119.128.XX  29: 54.36.149.XX  30: 54.36.148.XXX  31: 54.36.148.XXX  32: 54.36.148.XX  33: 185.191.171.XX  34: 54.36.148.XXX  35: 54.36.149.XX  36: 54.36.148.XXX  37: 54.36.148.XXX  38: 54.36.148.XX  39: 185.191.171.XX  40: 54.36.149.XX  41: 54.36.149.XX  42: 54.36.148.XXX  43: 54.36.148.XXX  44: 54.36.148.XX  45: 54.36.149.XX  46: 170.83.176.XXX  47: 54.36.148.XX  48: 54.36.148.XX  49: 146.196.32.XX  50: 54.36.148.XXX  51: 64.62.252.XXX  52: 54.36.148.XX  53: 54.36.148.XXX  54: 66.249.68.X  55: 54.36.149.XX  56: 54.36.148.XX  57: 54.36.148.XX  58: 54.36.149.XX  59: 46.246.122.XXX  60: 54.36.149.XX  61: 185.191.171.XX  62: 114.119.129.XX  63: 54.36.148.XX  64: 5.189.185.XX  65: 54.36.149.XX  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.149.X  68: 54.36.148.XXX  69: 54.36.149.XX  70: 88.19.51.XXX  71: 185.191.171.XX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.148.XX  74: 54.36.149.X  75: 54.36.149.X  76: 168.91.46.X  77: 54.36.148.XXX  78: 54.36.148.XXX  79: 54.36.149.XX  80: 196.196.220.XXX  81: 54.36.149.XX  82: 54.36.149.XX  83: 54.36.149.XX  84: 54.36.148.XXX  85: 54.36.148.XXX  86: 54.36.149.XX  87: 185.191.171.XX  88: 54.36.148.X  89: 54.36.148.XX  90: 54.36.148.XXX  91: 54.36.148.XXX  92: 54.36.148.XXX  93: 54.36.148.XX  94: 54.36.148.XXX  95: 94.66.80.XX  96: 54.36.149.XX  97: 54.36.149.X  98: 54.36.149.XX  99: 54.36.148.XXX  100: 54.36.149.XX  101: 54.36.149.XX  102: 54.36.148.XXX  103: 89.238.177.XXX  104: 45.94.235.XXX  105: 54.36.149.XX  106: 54.36.149.XX  107: 185.191.171.XX  108: 54.36.148.XXX  109: 45.147.201.XX  110: 54.36.148.XXX  111: 54.36.148.XXX  112: 86.105.183.XXX  113: 54.36.148.XXX  114: 185.191.171.XX  115: 54.36.148.XXX  116: 188.165.113.XX  117: 185.191.171.X  118: 54.36.148.XXX  119: 54.36.148.XXX  120: 54.36.148.XX  121: 54.36.149.XX  122: 54.36.148.XX  123: 5.188.210.XX  124: 54.36.149.XX  125: 54.36.149.XX  126: 54.36.148.XXX  127: 54.36.149.XX  128: 139.99.8.XXX  129: 54.36.149.XX  130: 5.188.84.XXX  131: 54.36.149.XX  132: 54.36.148.XXX  133: 54.36.148.XXX  134: 54.36.149.XXX  135: 54.36.148.XX  136: 54.36.148.X  137: 54.36.149.XX  138: 185.191.171.X  139: 54.36.149.XX  140: 54.36.148.XX  141: 54.36.149.XX  142: 54.36.149.XX  143: 54.36.148.XX  144: 54.36.148.XX  145: 54.36.149.XX  146: 158.140.174.XX  147: 54.36.149.XX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.148.XX  150: 87.117.60.XXX  151: 54.36.149.XX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.148.XX  154: 54.36.148.XXX  155: 157.55.39.XXX  156: 54.36.148.XX  157: 54.36.148.XX  158: 54.36.149.XX  159: 54.36.148.XXX  160: 54.36.148.XXX  161: 54.36.148.XX  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.149.XX  165: 185.191.171.XX  166: 54.36.148.XXX  167: 54.36.148.XXX  168: 185.191.171.XX  169: 54.36.148.XX  170: 54.36.148.XXX  171: 31.182.12.X  172: 54.36.149.XX  173: 54.36.148.XXX  174: 54.36.148.XXX  175: 103.221.232.XXX  176: 54.36.149.XX  177: 54.36.148.XXX  178: 185.191.171.XX  179: 185.191.171.X  180: 54.36.148.XXX  181: 54.36.149.XXX  182: 54.36.149.XX  183: 185.191.171.X  184: 54.36.149.XX  185: 45.94.235.XXX  186: 162.251.120.XXX  187: 54.36.148.XX  188: 54.36.148.XXX  189: 173.213.85.XXX  190: 54.36.148.XXX  191: 54.36.148.XXX  192: 54.36.149.XX  193: 105.155.24.XXX  194: 54.36.149.XX  195: 54.36.148.XXX  196: 54.36.149.XX  197: 54.36.148.XX  198: 54.36.148.XXX  199: 185.191.171.XX  200: 54.36.148.XXX  201: 185.191.171.XX  202: 54.36.148.XX  203: 54.36.149.XX  204: 54.36.148.XX  205: 66.249.79.XXX  206: 185.191.171.X  207: 54.36.149.XX  208: 54.36.148.XXX  209: 14.141.232.XXX  210: 35.239.58.XXX  211: 54.36.148.XX  212: 54.36.148.XXX  213: 54.36.148.XX  214: 185.191.171.XX  215: 185.253.160.XXX  216: 54.36.148.XXX  217: 185.191.171.X  218: 170.83.178.XXX  219: 54.36.148.XXX  220: 54.36.148.XXX  221: 185.191.171.XX  222: 54.36.148.XX  223: 54.36.148.XX  224: 185.191.171.XX  225: 54.36.148.XXX  226: 46.227.162.XX  227: 54.36.149.XX  228: 54.36.149.XX  229: 54.36.149.XX  230: 54.36.148.XX  231: 181.177.96.XXX  232: 185.191.171.XX  233: 54.36.148.XXX  234: 54.36.148.XXX  235: 54.36.149.XX  236: 54.36.148.XX  237: 54.36.148.XXX  238: 72.68.47.XXX  239: 54.36.148.XX  240: 185.191.171.XX  241: 180.250.12.XX  242: 185.191.171.XX  243: 54.36.149.XX  244: 54.36.149.XX  245: 54.36.148.XXX  246: 54.36.149.XX  247: 54.36.148.XXX  248: 54.36.149.XX  249: 54.36.148.XXX  250: 54.36.148.XXX  251: 54.36.148.XXX  252: 54.36.148.XX  253: 54.36.148.XX  254: 54.36.149.XX  255: 216.18.204.XXX  256: 54.36.148.XXX  257: 185.191.171.XX  258: 54.36.148.XX  259: 54.36.149.XX  260: 196.240.250.XXX  261: 54.36.148.XXX  262: 5.188.210.XXX  263: 54.36.149.XX  264: 5.253.19.X  265: 114.119.159.XXX  266: 54.36.148.XXX  267: 54.36.148.XXX  268: 54.36.148.X  269: 109.236.52.XX  270: 54.36.148.X  271: 54.36.148.X  272: 54.36.149.XX  273: 196.199.122.XXX  274: 185.191.171.XX  275: 54.36.148.XX  276: 185.191.171.XX  277: 54.36.148.XXX  278: 54.36.149.XX  279: 185.191.171.XX  280: 185.191.171.X  281: 216.244.66.XXX  282: 66.249.79.XXX  283: 114.119.142.XXX  284: 54.36.148.XXX  285: 54.36.148.XXX  286: 185.191.171.XX  287: 54.36.148.XX  288: 54.36.148.XXX  289: 54.36.148.XXX  290: 54.36.148.XXX  291: 54.36.148.XX  292: 54.36.148.XXX  293: 54.36.148.XXX  294: 178.63.71.XXX  295: 192.99.37.XXX  296: 54.36.149.XX  297: 66.249.79.XXX  298: 54.36.149.XX  299: 54.36.148.XXX  300: 54.36.148.XXX  301: 41.216.179.XXX  302: 54.36.148.XX  303: 54.36.148.XXX  304: 54.36.148.XXX  305: 54.36.148.XX  306: 54.36.148.XXX  307: 54.36.148.X  308: 54.36.148.XX  309: 54.36.149.XXX  310: 54.36.148.XX  311: 185.191.171.X  312: 54.36.148.XX  313: 104.160.14.XXX  314: 54.36.148.XX  315: 54.36.148.XXX  316: 3.239.242.XX  317: 54.36.148.XXX  318: 54.36.148.XXX  319: 54.36.148.XXX  320: 185.85.189.XX  321: 185.191.171.XX  322: 54.36.148.XXX  323: 54.36.149.XXX  324: 45.252.189.XX  325: 54.36.148.XX  326: 54.36.149.XX  327: 45.237.168.XXX  328: 54.36.149.XXX  329: 54.36.148.XXX  330: 54.36.148.XXX  331: 54.36.149.XX  332: 54.36.148.XX  333: 54.36.148.XX  334: 54.36.148.XXX  335: 54.36.148.XX  336: 54.36.149.XX  337: 54.36.148.XX  338: 54.36.148.XXX  339: 185.191.171.XX  340: 54.36.148.XX  341: 54.36.149.XX  342: 54.36.148.XX  343: 54.36.148.XXX  344: 54.36.149.XX  345: 54.36.149.XX  346: 54.36.148.XXX  347: 54.36.149.XXX  348: 54.36.148.XX  349: 54.36.149.XX  350: 54.36.148.XXX  351: 54.36.148.XXX  352: 54.36.148.XXX  353: 54.36.148.XX  354: 54.36.148.XXX  355: 185.191.171.XX  356: 54.36.148.XX  357: 54.36.148.XXX  358: 54.36.148.X  359: 54.36.148.X  360: 54.36.148.XXX  361: 54.36.148.XXX  362: 185.191.171.X  363: 54.36.149.XX  364: 185.191.171.XX  365: 114.119.151.XX  366: 54.36.148.XXX  367: 185.191.171.XX  368: 54.36.148.XX  369: 54.36.148.XXX  370: 66.249.79.XXX  371: 170.83.178.XX  372: 54.36.148.XX

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile ufaguz ufaguz

 ทั้งหมด online

373


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

19729

 · เมื่อวาน

16847

 · ทั้งหมด Hits

30339548


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

230

 ·  ต่อวัน

4,333

 ·  ต่อเดือน

133,068

 ·  ต่อปี

1,685,530


เวลา ของระบบ
 · เวลา

23:32:51

 · วัน

23/01/21

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 372 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง พฤศจิกายน 24, 2020

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 2.603% (656)
01:00 - 01:59 2.595% (654)
02:00 - 02:59 2.568% (647)
03:00 - 03:59 4.032% (1016)
04:00 - 04:59 4.572% (1152)
05:00 - 05:59 4.695% (1183)
06:00 - 06:59 4.584% (1155)
07:00 - 07:59 2.830% (713)
08:00 - 08:59 3.115% (785)
09:00 - 09:59 3.306% (833)
10:00 - 10:59 3.719% (937)
11:00 - 11:59 3.679% (927)
12:00 - 12:59 4.004% (1009)
13:00 - 13:59 6.541% (1648)
14:00 - 14:59 5.731% (1444)
15:00 - 15:59 6.858% (1728)
16:00 - 16:59 5.596% (1410)
17:00 - 17:59 5.612% (1414)
18:00 - 18:59 6.223% (1568)
19:00 - 19:59 5.163% (1301)
20:00 - 20:59 2.671% (673)
21:00 - 21:59 2.206% (556)
22:00 - 22:59 3.425% (863)
23:00 - 23:59 3.659% (922)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.62 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::