PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

8

 · สมาชิกทั้งหมด

21092


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Oct 14, 2019edoqaraw
 02:Oct 14, 2019yvulag
 03:Oct 13, 2019hotelmsk

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

330

 01: 35.184.21.XX  02: 45.89.197.XX  03: 54.36.148.XX  04: 54.36.150.X  05: 54.36.148.XXX  06: 59.27.101.XX  07: 54.36.149.XX  08: 79.120.177.XXX  09: 54.36.150.XX  10: 54.36.148.XX  11: 54.36.149.XX  12: 199.21.113.XXX  13: 158.69.243.XXX  14: 77.126.66.XX  15: 54.36.150.X  16: 54.36.148.XX  17: 54.36.148.XXX  18: 54.36.150.XXX  19: 54.36.148.XXX  20: 66.249.79.XXX  21: 196.245.216.XX  22: 104.206.203.XXX  23: 54.36.150.XX  24: 5.157.19.XX  25: 54.36.148.X  26: 188.165.89.XXX  27: 138.229.104.XX  28: 54.36.148.XX  29: 54.36.150.XXX  30: 107.181.228.XX  31: 198.20.179.XXX  32: 54.36.149.XX  33: 54.36.150.XXX  34: 196.196.94.XX  35: 54.36.150.XX  36: 54.36.148.XXX  37: 148.251.122.XXX  38: 209.99.131.XXX  39: 54.36.150.XXX  40: 104.250.153.XXX  41: 54.36.148.XXX  42: 45.232.66.XX  43: 5.188.210.XX  44: 54.36.150.XX  45: 54.36.148.X  46: 54.36.150.XXX  47: 54.36.150.XXX  48: 54.36.150.XXX  49: 125.253.117.XX  50: 54.36.150.XXX  51: 54.36.149.X  52: 54.36.148.XX  53: 203.177.156.XXX  54: 54.36.150.XX  55: 66.225.198.XXX  56: 54.36.150.XXX  57: 54.36.148.XX  58: 155.94.219.XX  59: 23.229.104.XXX  60: 198.144.181.XXX  61: 198.23.201.XXX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.149.XXX  64: 54.36.150.XXX  65: 54.36.150.XXX  66: 54.36.149.X  67: 54.36.149.XX  68: 54.36.150.XXX  69: 54.36.148.XXX  70: 93.127.114.XX  71: 54.36.150.XXX  72: 158.69.138.XX  73: 54.36.149.XX  74: 198.23.172.XXX  75: 54.36.150.XX  76: 54.36.149.XX  77: 165.22.44.XXX  78: 192.126.233.XXX  79: 192.162.165.XX  80: 54.36.148.XXX  81: 5.188.84.XXX  82: 59.27.101.XX  83: 54.36.149.XXX  84: 54.36.150.XXX  85: 54.36.148.XXX  86: 54.36.150.XX  87: 54.36.150.XXX  88: 54.36.150.XXX  89: 54.36.150.XXX  90: 93.179.89.XXX  91: 54.36.149.XX  92: 54.36.148.XXX  93: 54.36.149.XX  94: 54.36.149.XX  95: 201.148.100.XX  96: 54.36.150.XXX  97: 54.36.148.XXX  98: 181.112.159.XXX  99: 54.36.150.XX  100: 216.244.66.XXX  101: 167.114.78.XX  102: 54.36.150.XXX  103: 103.58.251.XXX  104: 54.36.150.XX  105: 54.36.149.X  106: 93.127.158.XXX  107: 54.36.150.XX  108: 54.36.150.XX  109: 54.36.148.XX  110: 54.36.150.XXX  111: 54.36.150.XX  112: 54.36.148.XX  113: 54.36.150.XXX  114: 54.36.150.XXX  115: 54.36.149.XX  116: 178.159.37.X  117: 54.36.150.XX  118: 54.36.148.XXX  119: 54.36.150.XX  120: 54.36.150.XX  121: 104.227.32.XX  122: 54.36.148.XXX  123: 107.158.202.XX  124: 54.36.150.XXX  125: 54.36.148.XXX  126: 192.200.119.XX  127: 54.36.150.XXX  128: 62.210.78.XX  129: 54.36.149.XXX  130: 139.180.225.XX  131: 54.36.148.XXX  132: 118.42.69.XXX  133: 5.8.45.X  134: 54.36.150.X  135: 54.36.149.XXX  136: 54.36.150.XX  137: 54.36.150.XX  138: 54.36.148.XXX  139: 54.36.150.XX  140: 66.249.79.XXX  141: 54.36.149.XX  142: 70.34.32.XX  143: 203.133.170.XXX  144: 54.36.150.XXX  145: 54.36.150.XXX  146: 54.36.150.X  147: 54.36.150.XX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.148.X  150: 23.229.14.XXX  151: 54.36.148.XXX  152: 23.229.75.XX  153: 54.36.148.XXX  154: 23.236.232.XXX  155: 54.36.148.XX  156: 54.36.148.XX  157: 178.216.48.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.150.XX  160: 54.36.148.XX  161: 66.249.79.XXX  162: 54.36.150.XXX  163: 107.174.33.XXX  164: 23.250.111.XXX  165: 54.36.148.XXX  166: 54.36.150.XXX  167: 54.36.149.XX  168: 188.116.4.XXX  169: 23.19.34.XX  170: 35.175.191.XXX  171: 66.249.79.XXX  172: 54.36.148.XXX  173: 54.36.150.XXX  174: 54.36.150.XXX  175: 54.36.148.XXX  176: 181.177.114.XX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.148.XXX  179: 54.36.148.XXX  180: 54.36.150.XXX  181: 54.36.148.XX  182: 54.36.150.XX  183: 54.36.148.XX  184: 23.250.11.XXX  185: 54.36.149.XX  186: 54.36.148.XX  187: 54.36.149.XX  188: 54.36.150.XXX  189: 54.36.150.XX  190: 54.36.149.XX  191: 177.54.195.XX  192: 192.171.92.XX  193: 54.36.148.XXX  194: 54.36.148.XX  195: 54.36.148.XXX  196: 54.36.149.XX  197: 1.179.206.XXX  198: 54.36.149.XX  199: 54.36.150.XX  200: 54.36.149.XX  201: 54.36.150.XXX  202: 66.249.79.XXX  203: 54.36.150.XX  204: 54.36.149.XX  205: 69.4.94.XXX  206: 45.57.153.XX  207: 54.36.150.XXX  208: 54.36.150.XXX  209: 43.248.24.XXX  210: 54.36.150.XXX  211: 23.229.25.XX  212: 54.36.148.XX  213: 107.174.37.XXX  214: 54.36.150.XXX  215: 165.231.24.XXX  216: 54.36.148.X  217: 54.36.150.XX  218: 54.36.149.XX  219: 54.36.148.XXX  220: 54.36.148.XX  221: 54.36.148.XX  222: 216.41.233.X  223: 46.8.28.XX  224: 54.36.150.XX  225: 138.128.13.XX  226: 54.36.150.XXX  227: 54.36.148.XX  228: 54.36.149.X  229: 54.36.150.XX  230: 54.36.150.XX  231: 185.158.68.XXX  232: 54.36.150.XXX  233: 54.36.150.XX  234: 70.28.43.XX  235: 54.36.150.XX  236: 58.187.21.XX  237: 192.200.112.XXX  238: 54.36.148.XXX  239: 54.36.148.XXX  240: 54.36.148.XX  241: 51.255.65.XX  242: 105.29.64.XXX  243: 54.36.148.XXX  244: 54.36.148.XXX  245: 54.36.148.XXX  246: 54.36.148.XXX  247: 54.36.150.XX  248: 192.3.27.XXX  249: 23.239.97.XXX  250: 54.36.148.XX  251: 54.36.149.XXX  252: 146.88.51.XXX  253: 66.249.79.XXX  254: 54.36.150.XX  255: 209.99.133.XX  256: 23.254.20.XXX  257: 51.68.141.XXX  258: 54.36.150.XXX  259: 54.36.150.XX  260: 54.36.148.XX  261: 54.36.150.XXX  262: 54.36.149.XX  263: 54.36.150.XX  264: 54.36.150.XXX  265: 54.36.150.XX  266: 54.36.148.XX  267: 54.36.148.XXX  268: 104.206.203.XX  269: 209.99.133.X  270: 54.36.150.X  271: 54.36.150.XX  272: 54.36.148.XX  273: 54.36.148.XX  274: 54.36.148.XX  275: 107.173.129.XXX  276: 1.52.244.XX  277: 142.54.163.XXX  278: 46.229.168.XXX  279: 46.229.168.XXX  280: 54.36.148.XXX  281: 46.229.168.XXX  282: 46.229.168.XXX  283: 46.229.168.XXX  284: 41.73.9.XXX  285: 46.229.168.XXX  286: 46.229.168.XXX  287: 46.229.168.XXX  288: 54.36.148.XXX  289: 54.36.150.XXX  290: 172.245.64.XXX  291: 54.36.149.XXX  292: 54.36.150.XX  293: 54.36.150.XXX  294: 23.108.233.XXX  295: 54.36.150.XX  296: 54.36.148.XXX  297: 54.36.150.XXX  298: 54.36.150.XX  299: 54.36.149.XX  300: 45.86.74.XXX  301: 54.36.148.X  302: 46.229.168.XXX  303: 46.229.168.XXX  304: 54.36.149.XX  305: 181.177.115.XXX  306: 54.36.148.XXX  307: 192.199.249.XXX  308: 46.229.168.XXX  309: 46.229.168.XXX  310: 46.229.168.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 46.229.168.XXX  313: 46.229.168.XXX  314: 46.229.168.XXX  315: 46.229.168.XXX  316: 46.229.168.XXX  317: 46.229.168.XXX  318: 46.229.168.XXX  319: 54.36.150.XXX  320: 155.94.221.XXX  321: 54.36.148.XXX  322: 46.229.168.XXX  323: 46.229.168.XXX  324: 46.229.168.XXX  325: 23.94.20.XXX  326: 46.229.168.XXX  327: 46.229.168.XXX  328: 46.229.168.XXX  329: 46.229.168.XXX  330: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

330


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

12162

 · เมื่อวาน

22866

 · ทั้งหมด Hits

20588290


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

171

 ·  ต่อวัน

3,283

 ·  ต่อเดือน

100,923

 ·  ต่อปี

1,286,768


เวลา ของระบบ
 · เวลา

13:09:18

 · วัน

14/10/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 330 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง มิถุนายน 17, 2019

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 3.300% (617)
01:00 - 01:59 5.028% (940)
02:00 - 02:59 6.339% (1185)
03:00 - 03:59 4.643% (868)
04:00 - 04:59 2.995% (560)
05:00 - 05:59 3.193% (597)
06:00 - 06:59 6.606% (1235)
07:00 - 07:59 6.649% (1243)
08:00 - 08:59 3.798% (710)
09:00 - 09:59 8.687% (1624)
10:00 - 10:59 3.969% (742)
11:00 - 11:59 3.477% (650)
12:00 - 12:59 3.220% (602)
13:00 - 13:59 3.552% (664)
14:00 - 14:59 3.386% (633)
15:00 - 15:59 3.926% (734)
16:00 - 16:59 3.006% (562)
17:00 - 17:59 3.750% (701)
18:00 - 18:59 3.338% (624)
19:00 - 19:59 3.161% (591)
20:00 - 20:59 3.755% (702)
21:00 - 21:59 3.418% (639)
22:00 - 22:59 3.241% (606)
23:00 - 23:59 3.552% (664)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.55 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::