PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

8

 · สมาชิกทั้งหมด

21092


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Oct 14, 2019edoqaraw
 02:Oct 14, 2019yvulag
 03:Oct 13, 2019hotelmsk

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

312

 01: 35.184.21.XX  02: 45.89.197.XX  03: 54.36.148.XX  04: 54.36.150.X  05: 54.36.148.XXX  06: 59.27.101.XX  07: 54.36.149.XX  08: 54.36.150.XX  09: 54.36.149.XX  10: 158.69.243.XXX  11: 77.126.66.XX  12: 54.36.150.X  13: 54.36.148.XX  14: 54.36.148.XXX  15: 54.36.150.XXX  16: 54.36.148.XXX  17: 66.249.79.XXX  18: 196.245.216.XX  19: 104.206.203.XXX  20: 54.36.150.XX  21: 5.157.19.XX  22: 54.36.148.X  23: 188.165.89.XXX  24: 138.229.104.XX  25: 192.126.233.XX  26: 54.36.150.XXX  27: 107.181.228.XX  28: 54.36.149.XX  29: 54.36.150.XXX  30: 196.196.94.XX  31: 54.36.150.XX  32: 54.36.148.XX  33: 148.251.122.XXX  34: 54.36.150.XXX  35: 104.250.153.XXX  36: 54.36.148.XXX  37: 54.36.150.XXX  38: 5.188.210.XX  39: 54.36.150.XX  40: 54.36.148.X  41: 54.36.150.XXX  42: 54.36.150.XXX  43: 54.36.150.XXX  44: 216.213.29.X  45: 54.36.150.XXX  46: 54.36.149.X  47: 54.36.148.XX  48: 203.177.156.XXX  49: 192.227.180.XXX  50: 54.36.150.XX  51: 66.225.198.XXX  52: 54.36.150.XX  53: 54.36.148.XX  54: 155.94.219.XX  55: 23.229.104.XXX  56: 198.23.201.XXX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.150.XXX  59: 54.36.149.XX  60: 54.36.150.XXX  61: 54.36.149.X  62: 54.36.149.XX  63: 54.36.150.XXX  64: 54.36.148.XXX  65: 93.127.114.XX  66: 192.227.138.XX  67: 192.241.77.XXX  68: 54.36.149.XX  69: 54.36.150.XX  70: 54.36.149.XX  71: 165.22.44.XXX  72: 192.162.165.XX  73: 54.36.148.XXX  74: 5.188.84.XXX  75: 59.27.101.XX  76: 54.36.149.XXX  77: 54.36.150.XXX  78: 54.36.148.XXX  79: 45.80.184.XXX  80: 54.36.150.XXX  81: 54.36.148.XX  82: 163.172.105.XXX  83: 54.36.150.XXX  84: 54.36.150.XXX  85: 54.36.149.XX  86: 54.36.148.XXX  87: 54.36.149.XX  88: 54.36.149.XX  89: 201.148.100.XX  90: 54.36.150.XXX  91: 54.36.148.XXX  92: 181.112.159.XXX  93: 54.36.150.XX  94: 216.244.66.XXX  95: 167.114.78.XX  96: 54.36.150.XXX  97: 103.58.251.XXX  98: 54.36.150.XX  99: 54.36.149.X  100: 93.127.158.XXX  101: 54.36.150.XX  102: 54.36.150.XX  103: 196.196.253.XX  104: 54.36.148.XX  105: 54.36.150.XXX  106: 157.245.95.XXX  107: 54.36.150.XX  108: 54.36.148.XX  109: 54.36.150.XXX  110: 54.36.148.XX  111: 54.36.149.XX  112: 178.159.37.X  113: 54.36.150.XX  114: 54.36.148.XXX  115: 54.36.150.XX  116: 54.36.150.XX  117: 54.36.148.XXX  118: 107.158.202.XX  119: 54.36.150.XXX  120: 54.36.148.XXX  121: 54.36.150.X  122: 62.210.78.XX  123: 54.36.149.XXX  124: 139.180.225.XX  125: 54.36.148.XXX  126: 118.42.69.XXX  127: 5.8.45.X  128: 54.36.150.X  129: 54.36.149.XXX  130: 54.36.150.XX  131: 54.36.150.XX  132: 54.36.148.XXX  133: 66.249.79.XXX  134: 54.36.149.XX  135: 70.34.32.XX  136: 54.36.149.X  137: 54.36.150.XXX  138: 54.36.150.XXX  139: 54.36.150.X  140: 54.36.150.XX  141: 54.36.148.XXX  142: 54.36.149.X  143: 54.36.148.XXX  144: 54.36.148.XXX  145: 54.36.150.XX  146: 54.36.148.XX  147: 54.36.148.XXX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.150.XX  150: 54.36.148.XX  151: 66.249.79.XXX  152: 54.36.150.XXX  153: 191.96.241.XXX  154: 54.36.148.XXX  155: 54.36.150.XXX  156: 54.36.149.XX  157: 188.116.4.XXX  158: 23.19.34.XX  159: 35.175.191.XXX  160: 66.249.79.XXX  161: 54.36.149.XX  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.150.XXX  164: 54.36.148.XXX  165: 54.36.148.XXX  166: 54.36.148.XXX  167: 54.36.148.XXX  168: 54.36.150.XXX  169: 54.36.148.XX  170: 54.36.150.XX  171: 54.36.148.XX  172: 54.36.148.XX  173: 54.36.149.XX  174: 54.36.148.XX  175: 54.36.149.XX  176: 54.36.150.XXX  177: 54.36.150.XX  178: 54.36.149.XX  179: 177.54.195.XX  180: 192.171.92.XX  181: 54.36.148.XXX  182: 54.36.148.XX  183: 54.36.148.XXX  184: 54.36.148.XXX  185: 54.36.150.XX  186: 54.36.149.XX  187: 1.179.206.XXX  188: 107.150.67.XXX  189: 54.36.150.XXX  190: 85.209.136.XXX  191: 54.36.150.XXX  192: 66.249.79.XXX  193: 54.36.150.XX  194: 54.36.149.XX  195: 54.36.148.XX  196: 54.36.148.XX  197: 54.36.150.XXX  198: 43.248.24.XXX  199: 54.36.150.XXX  200: 54.36.148.XX  201: 54.36.148.XX  202: 54.36.150.XXX  203: 165.231.24.XXX  204: 54.36.148.X  205: 54.36.150.XX  206: 54.36.149.XX  207: 54.36.148.XXX  208: 54.36.149.XX  209: 54.36.148.XX  210: 216.41.233.X  211: 46.8.28.XX  212: 196.245.237.XX  213: 54.36.150.XXX  214: 178.128.39.XXX  215: 54.36.149.X  216: 54.36.150.XX  217: 54.36.150.XX  218: 54.36.150.XXX  219: 54.36.150.XX  220: 70.28.43.XX  221: 54.36.150.XX  222: 58.187.21.XX  223: 192.200.112.XXX  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.148.XX  226: 54.36.150.XX  227: 54.36.148.XXX  228: 54.36.148.XXX  229: 54.36.148.XXX  230: 54.36.148.XXX  231: 54.36.150.XX  232: 54.36.150.XXX  233: 23.239.97.XXX  234: 54.36.148.XXX  235: 107.172.52.XXX  236: 146.88.51.XXX  237: 66.249.79.XXX  238: 209.99.133.XX  239: 23.254.20.XXX  240: 51.68.141.XXX  241: 54.36.150.XXX  242: 54.36.150.XX  243: 54.36.148.XX  244: 54.36.150.XXX  245: 54.36.149.XX  246: 54.36.148.XXX  247: 54.36.150.XX  248: 54.36.150.XXX  249: 54.36.150.XX  250: 54.36.149.XX  251: 54.36.148.XXX  252: 104.206.203.XX  253: 209.99.133.X  254: 54.36.150.X  255: 54.36.150.XX  256: 54.36.148.XX  257: 54.36.148.XX  258: 54.36.148.XX  259: 1.52.244.XX  260: 142.54.163.XXX  261: 46.229.168.XXX  262: 46.229.168.XXX  263: 54.36.148.XXX  264: 46.229.168.XXX  265: 46.229.168.XXX  266: 46.229.168.XXX  267: 41.73.9.XXX  268: 46.229.168.XXX  269: 46.229.168.XXX  270: 46.229.168.XXX  271: 54.36.148.XXX  272: 54.36.150.XXX  273: 103.27.238.XXX  274: 103.76.190.XX  275: 54.36.150.XX  276: 82.76.217.XXX  277: 54.36.150.XX  278: 54.36.148.XXX  279: 54.36.150.XXX  280: 54.36.150.XX  281: 54.36.149.XX  282: 45.86.74.XXX  283: 54.36.148.X  284: 46.229.168.XXX  285: 46.229.168.XXX  286: 54.36.149.XX  287: 181.177.115.XXX  288: 54.36.148.XXX  289: 192.199.249.XXX  290: 46.229.168.XXX  291: 46.229.168.XXX  292: 46.229.168.XXX  293: 46.229.168.XXX  294: 46.229.168.XXX  295: 46.229.168.XXX  296: 46.229.168.XXX  297: 46.229.168.XXX  298: 46.229.168.XXX  299: 46.229.168.XXX  300: 46.229.168.XXX  301: 54.36.150.XXX  302: 155.94.221.XXX  303: 54.36.148.XXX  304: 46.229.168.XXX  305: 46.229.168.XXX  306: 46.229.168.XXX  307: 54.36.150.XXX  308: 46.229.168.XXX  309: 46.229.168.XXX  310: 46.229.168.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

312


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

11850

 · เมื่อวาน

22866

 · ทั้งหมด Hits

20587978


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

171

 ·  ต่อวัน

3,283

 ·  ต่อเดือน

100,921

 ·  ต่อปี

1,286,749


เวลา ของระบบ
 · เวลา

12:54:21

 · วัน

14/10/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 312 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง มิถุนายน 16, 2019

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 3.059% (614)
01:00 - 01:59 2.959% (594)
02:00 - 02:59 3.388% (680)
03:00 - 03:59 3.348% (672)
04:00 - 04:59 3.388% (680)
05:00 - 05:59 2.934% (589)
06:00 - 06:59 3.951% (793)
07:00 - 07:59 3.094% (621)
08:00 - 08:59 2.835% (569)
09:00 - 09:59 6.069% (1218)
10:00 - 10:59 6.412% (1287)
11:00 - 11:59 5.859% (1176)
12:00 - 12:59 5.600% (1124)
13:00 - 13:59 3.089% (620)
14:00 - 14:59 7.294% (1464)
15:00 - 15:59 3.468% (696)
16:00 - 16:59 3.951% (793)
17:00 - 17:59 3.707% (744)
18:00 - 18:59 5.705% (1145)
19:00 - 19:59 3.059% (614)
20:00 - 20:59 2.700% (542)
21:00 - 21:59 4.763% (956)
22:00 - 22:59 5.366% (1077)
23:00 - 23:59 3.991% (801)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.55 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::