PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

17

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

13

 · สมาชิกทั้งหมด

20336


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Jul 17, 2019idywado
 02:Jul 17, 2019yhymukaty
 03:Jul 17, 2019teklakosarz

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

295

 01: 104.227.32.XX  02: 66.249.79.XXX  03: 41.164.76.XX  04: 54.36.150.XXX  05: 54.36.150.X  06: 107.174.33.XXX  07: 54.36.150.XXX  08: 54.36.149.XX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.150.XX  11: 46.229.168.XXX  12: 46.229.168.XXX  13: 198.23.201.XXX  14: 46.229.168.XXX  15: 103.53.169.XX  16: 54.36.150.XX  17: 54.36.150.X  18: 203.133.170.XXX  19: 54.36.148.XX  20: 54.36.150.XXX  21: 54.36.148.XX  22: 104.160.15.XXX  23: 107.175.237.XXX  24: 46.229.168.XXX  25: 54.36.150.XXX  26: 54.36.150.XXX  27: 54.36.150.XX  28: 54.36.148.XX  29: 23.229.25.XX  30: 192.169.216.XXX  31: 54.36.150.X  32: 49.156.35.XXX  33: 87.255.8.XX  34: 46.229.168.XXX  35: 54.36.149.XX  36: 54.36.148.XXX  37: 54.36.150.XX  38: 185.104.218.XX  39: 46.229.168.XXX  40: 54.36.150.XX  41: 54.36.148.XXX  42: 54.36.148.XXX  43: 54.36.148.XXX  44: 54.36.150.XX  45: 54.36.149.XX  46: 54.36.150.XXX  47: 179.61.176.XXX  48: 54.36.148.XXX  49: 54.36.148.XX  50: 54.36.148.XX  51: 54.36.149.XX  52: 54.36.150.XX  53: 54.36.150.XXX  54: 54.36.150.XXX  55: 46.229.168.XXX  56: 54.36.149.XX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.149.XXX  59: 46.229.168.XXX  60: 54.36.148.XXX  61: 54.36.150.X  62: 54.36.150.XX  63: 66.249.79.XXX  64: 54.36.148.XX  65: 54.36.148.XXX  66: 54.36.148.XX  67: 54.36.150.XX  68: 46.229.168.XXX  69: 54.36.148.XXX  70: 54.36.148.XX  71: 54.36.148.XX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.150.XXX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.150.XXX  76: 54.36.148.XX  77: 54.36.149.XX  78: 54.36.149.XXX  79: 54.36.148.XXX  80: 46.229.168.XXX  81: 54.36.148.XXX  82: 54.36.150.XXX  83: 31.184.238.XXX  84: 54.36.150.XXX  85: 207.46.13.XX  86: 54.36.148.XXX  87: 95.47.162.XXX  88: 54.36.150.XX  89: 54.36.150.XXX  90: 54.36.150.XX  91: 54.36.150.XXX  92: 54.36.150.XXX  93: 54.36.150.XXX  94: 46.229.168.XXX  95: 5.39.5.XX  96: 54.36.150.XXX  97: 196.245.174.XX  98: 54.36.148.XXX  99: 54.36.148.XXX  100: 54.36.149.X  101: 54.36.150.XX  102: 54.36.150.XXX  103: 54.36.150.XX  104: 54.36.148.XXX  105: 185.253.7.XXX  106: 46.229.168.XXX  107: 199.21.113.XXX  108: 103.88.233.X  109: 54.36.150.XXX  110: 54.36.149.XX  111: 54.36.149.XX  112: 54.36.148.XXX  113: 54.36.150.XX  114: 54.36.150.XX  115: 54.36.150.XX  116: 54.36.149.XX  117: 109.70.190.XXX  118: 54.36.148.XX  119: 54.36.148.XXX  120: 54.36.148.XX  121: 54.36.149.XX  122: 54.36.150.XX  123: 54.36.148.XXX  124: 176.119.25.XXX  125: 54.36.149.XX  126: 46.229.168.XXX  127: 54.36.150.XXX  128: 46.229.168.XXX  129: 54.36.148.XXX  130: 198.46.238.XX  131: 218.150.207.XXX  132: 144.217.174.XXX  133: 124.232.133.XXX  134: 54.36.150.XX  135: 54.36.150.XXX  136: 46.229.168.XXX  137: 54.36.148.XXX  138: 46.229.168.XXX  139: 54.36.148.XXX  140: 54.36.150.XX  141: 54.36.148.X  142: 46.229.168.XXX  143: 54.36.150.XX  144: 54.36.150.XX  145: 54.36.149.XX  146: 31.173.118.XXX  147: 173.46.95.XXX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.148.XXX  150: 54.36.148.XX  151: 46.229.168.XXX  152: 54.161.118.XX  153: 54.36.148.XX  154: 54.36.148.XXX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.150.XX  157: 54.36.150.XXX  158: 54.36.148.XX  159: 54.36.150.XXX  160: 27.153.180.X  161: 54.36.150.XX  162: 46.229.168.XXX  163: 54.36.148.XX  164: 69.4.94.XXX  165: 23.229.75.XX  166: 172.245.64.XXX  167: 23.94.20.XXX  168: 198.20.179.XXX  169: 107.174.37.XXX  170: 192.3.27.XXX  171: 198.144.181.XXX  172: 46.229.168.XXX  173: 54.36.149.XX  174: 54.36.148.XXX  175: 54.36.150.XX  176: 54.36.150.XXX  177: 54.36.148.XXX  178: 188.165.253.XXX  179: 54.36.149.XX  180: 54.36.150.XXX  181: 54.36.150.XXX  182: 54.36.150.XX  183: 54.36.149.XX  184: 107.181.228.XX  185: 54.36.150.XX  186: 216.244.66.XXX  187: 54.36.150.XXX  188: 54.36.148.XX  189: 54.36.148.XXX  190: 54.36.148.XXX  191: 54.36.148.XXX  192: 54.36.148.XXX  193: 54.36.149.XX  194: 54.36.150.XX  195: 23.245.155.XXX  196: 54.36.150.X  197: 96.9.69.XXX  198: 54.36.150.XXX  199: 198.23.247.XXX  200: 54.36.149.XX  201: 54.36.149.XX  202: 54.36.148.XX  203: 167.114.136.X  204: 46.229.168.XXX  205: 54.36.148.XXX  206: 54.36.150.XXX  207: 54.36.150.XXX  208: 216.180.110.XXX  209: 54.36.148.XXX  210: 54.36.150.X  211: 54.36.150.XXX  212: 54.36.148.XX  213: 46.229.168.XXX  214: 54.36.149.XX  215: 54.36.150.XX  216: 54.36.148.XX  217: 54.36.148.XX  218: 172.255.80.XXX  219: 54.36.150.XX  220: 54.36.150.XXX  221: 54.36.149.XX  222: 95.216.20.XX  223: 46.229.168.XXX  224: 54.36.150.XX  225: 54.36.148.XXX  226: 54.36.149.X  227: 46.229.168.XXX  228: 54.36.149.XX  229: 54.36.150.XXX  230: 54.36.150.XXX  231: 54.36.148.XXX  232: 198.23.172.XXX  233: 46.229.168.XXX  234: 165.231.45.XX  235: 54.36.149.XX  236: 54.36.150.XX  237: 54.36.150.XXX  238: 54.36.150.XX  239: 54.36.148.XXX  240: 54.36.149.XXX  241: 185.236.117.X  242: 54.36.148.XXX  243: 198.46.172.XXX  244: 54.36.148.XX  245: 54.36.148.XX  246: 54.36.150.XXX  247: 54.36.149.XX  248: 54.36.150.XXX  249: 46.229.168.XXX  250: 54.36.148.XXX  251: 54.36.148.XX  252: 104.227.4.XXX  253: 54.36.148.XX  254: 54.36.150.XXX  255: 54.36.148.XXX  256: 172.96.92.XX  257: 54.36.149.XX  258: 104.128.68.XX  259: 54.36.149.XX  260: 54.36.148.XXX  261: 54.36.150.XXX  262: 54.36.150.XXX  263: 54.36.150.XXX  264: 54.36.148.XXX  265: 23.250.11.XXX  266: 23.236.148.XXX  267: 54.36.150.XXX  268: 54.36.150.XX  269: 54.36.148.XXX  270: 167.86.68.XXX  271: 23.236.232.XXX  272: 54.36.150.XXX  273: 211.41.160.XX  274: 46.229.168.XXX  275: 54.36.148.XXX  276: 70.26.30.XX  277: 54.36.150.XXX  278: 185.191.207.XX  279: 107.175.144.XXX  280: 54.36.150.XXX  281: 185.158.107.XXX  282: 54.36.150.XXX  283: 46.229.168.XXX  284: 23.229.14.XXX  285: 186.46.252.XX  286: 54.36.150.XX  287: 54.36.149.XX  288: 54.36.148.XX  289: 54.36.150.X  290: 54.36.149.X  291: 54.36.148.XX  292: 46.229.168.XXX  293: 138.128.13.XX  294: 45.57.153.XX  295: 54.36.148.XXX

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile idywado idywado

 ทั้งหมด online

296


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

12410

 · เมื่อวาน

14563

 · ทั้งหมด Hits

18858191


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

159

 ·  ต่อวัน

3,007

 ·  ต่อเดือน

92,442

 ·  ต่อปี

1,178,637


เวลา ของระบบ
 · เวลา

19:44:05

 · วัน

17/07/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 295 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง มิถุนายน 16, 2019

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 3.059% (614)
01:00 - 01:59 2.959% (594)
02:00 - 02:59 3.388% (680)
03:00 - 03:59 3.348% (672)
04:00 - 04:59 3.388% (680)
05:00 - 05:59 2.934% (589)
06:00 - 06:59 3.951% (793)
07:00 - 07:59 3.094% (621)
08:00 - 08:59 2.835% (569)
09:00 - 09:59 6.069% (1218)
10:00 - 10:59 6.412% (1287)
11:00 - 11:59 5.859% (1176)
12:00 - 12:59 5.600% (1124)
13:00 - 13:59 3.089% (620)
14:00 - 14:59 7.294% (1464)
15:00 - 15:59 3.468% (696)
16:00 - 16:59 3.951% (793)
17:00 - 17:59 3.707% (744)
18:00 - 18:59 5.705% (1145)
19:00 - 19:59 3.059% (614)
20:00 - 20:59 2.700% (542)
21:00 - 21:59 4.763% (956)
22:00 - 22:59 5.366% (1077)
23:00 - 23:59 3.991% (801)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.53 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::