PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

16

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

13

 · สมาชิกทั้งหมด

20335


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Jul 17, 2019yhymukaty
 02:Jul 17, 2019teklakosarz
 03:Jul 17, 2019ygepyw

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

289

 01: 45.8.159.XXX  02: 54.36.149.X  03: 66.249.79.XXX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.150.XXX  06: 107.173.129.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 69.4.94.XXX  09: 54.36.150.XXX  10: 54.36.149.XX  11: 54.36.150.XX  12: 46.229.168.XXX  13: 46.229.168.XXX  14: 45.57.153.XX  15: 46.229.168.XXX  16: 54.36.150.XXX  17: 54.36.150.X  18: 54.36.148.XX  19: 165.231.45.XX  20: 54.36.150.XXX  21: 54.36.148.XX  22: 104.160.15.XXX  23: 46.229.168.XXX  24: 54.36.150.XXX  25: 54.36.148.XX  26: 54.36.150.XX  27: 54.36.148.XX  28: 198.144.181.XXX  29: 192.169.216.XXX  30: 54.36.150.X  31: 49.156.35.XXX  32: 87.255.8.XX  33: 46.229.168.XXX  34: 54.36.149.XX  35: 54.36.148.XXX  36: 54.36.150.XX  37: 54.36.150.XX  38: 23.229.14.XXX  39: 107.174.37.XXX  40: 46.229.168.XXX  41: 54.36.150.XX  42: 54.36.148.XX  43: 54.36.150.X  44: 54.36.148.XXX  45: 54.36.150.XX  46: 54.36.149.XX  47: 54.36.150.XXX  48: 54.36.150.XXX  49: 54.36.148.XXX  50: 54.36.148.XX  51: 195.154.59.XXX  52: 54.36.148.XX  53: 54.36.150.XX  54: 54.36.148.XXX  55: 46.229.168.XXX  56: 46.229.168.XXX  57: 46.229.168.XXX  58: 54.36.148.XXX  59: 54.36.150.X  60: 54.36.150.XX  61: 66.249.79.XXX  62: 54.36.148.XX  63: 152.44.110.XXX  64: 79.106.34.X  65: 54.36.150.XX  66: 46.229.168.XXX  67: 54.36.150.XX  68: 54.36.148.XX  69: 209.59.231.XXX  70: 54.36.148.XX  71: 107.174.33.XXX  72: 54.36.149.X  73: 54.36.150.XXX  74: 148.163.123.XX  75: 54.36.149.XX  76: 54.36.149.XXX  77: 54.36.148.XXX  78: 46.229.168.XXX  79: 172.245.64.XXX  80: 54.36.148.XXX  81: 54.36.150.XXX  82: 31.184.238.XXX  83: 54.36.149.XX  84: 207.46.13.XX  85: 54.36.148.XXX  86: 54.36.150.XX  87: 54.36.150.XXX  88: 107.158.223.XXX  89: 54.36.150.XXX  90: 54.36.150.XXX  91: 54.36.150.XXX  92: 103.217.178.XX  93: 5.39.5.XX  94: 54.36.150.XXX  95: 196.245.174.XX  96: 54.36.148.XXX  97: 54.36.148.XXX  98: 54.36.149.X  99: 107.167.86.XXX  100: 54.36.150.XX  101: 54.36.148.XXX  102: 185.253.7.XXX  103: 46.229.168.XXX  104: 23.250.104.XXX  105: 192.3.27.XXX  106: 54.36.148.XX  107: 54.36.150.XX  108: 54.36.149.XX  109: 54.36.149.XX  110: 54.36.148.XXX  111: 54.36.150.XX  112: 23.94.20.XXX  113: 54.36.150.XX  114: 54.36.150.XX  115: 54.36.150.XXX  116: 109.70.190.XXX  117: 54.36.148.XX  118: 54.36.150.XXX  119: 54.36.149.XX  120: 54.36.149.XX  121: 54.36.150.XX  122: 54.36.148.XXX  123: 176.119.25.XXX  124: 54.36.149.XX  125: 54.36.149.XX  126: 46.229.168.XXX  127: 54.36.150.XXX  128: 46.229.168.XXX  129: 54.36.148.XXX  130: 198.46.238.XX  131: 218.150.207.XXX  132: 124.232.133.XXX  133: 54.36.150.XX  134: 54.36.150.XXX  135: 46.229.168.XXX  136: 54.36.148.XXX  137: 46.229.168.XXX  138: 54.36.148.XXX  139: 54.36.150.XX  140: 54.36.148.X  141: 46.229.168.XXX  142: 54.36.150.XX  143: 66.249.79.XXX  144: 192.186.160.XXX  145: 31.173.118.XXX  146: 173.46.95.XXX  147: 54.36.148.XXX  148: 158.140.134.XXX  149: 54.36.149.XX  150: 172.245.41.XXX  151: 46.229.168.XXX  152: 54.161.118.XX  153: 54.36.150.XX  154: 54.36.148.XXX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.150.XX  157: 54.36.150.XXX  158: 54.36.148.XX  159: 54.36.150.XXX  160: 148.163.125.XXX  161: 54.36.150.XX  162: 54.36.150.XX  163: 46.229.168.XXX  164: 23.250.11.XXX  165: 104.227.32.XX  166: 23.236.232.XXX  167: 45.113.155.XXX  168: 193.56.64.XX  169: 46.229.168.XXX  170: 54.36.148.XXX  171: 54.36.148.XXX  172: 54.36.150.XXX  173: 188.165.253.XXX  174: 54.36.149.XX  175: 54.36.150.XXX  176: 54.36.150.XXX  177: 54.36.150.XX  178: 132.145.115.XX  179: 107.181.228.XX  180: 54.36.150.XX  181: 216.244.66.XXX  182: 54.36.150.XXX  183: 54.36.148.XX  184: 54.36.148.XXX  185: 54.36.148.XXX  186: 54.36.148.XXX  187: 54.36.148.XXX  188: 188.212.15.X  189: 54.36.150.XX  190: 23.245.155.XXX  191: 54.36.148.XX  192: 96.9.69.XXX  193: 54.36.150.XXX  194: 198.23.247.XXX  195: 54.36.149.XX  196: 54.36.149.XX  197: 54.36.148.XX  198: 54.36.150.X  199: 46.229.168.XXX  200: 54.36.148.XXX  201: 54.36.150.XXX  202: 54.36.150.XXX  203: 54.36.148.XX  204: 54.36.148.XXX  205: 54.36.150.X  206: 54.36.150.XXX  207: 54.36.148.X  208: 138.229.101.XXX  209: 54.36.149.XX  210: 54.36.150.XX  211: 54.36.148.XX  212: 54.36.148.XX  213: 172.255.80.XXX  214: 54.36.148.XXX  215: 54.36.150.XXX  216: 54.36.149.XX  217: 46.229.168.XXX  218: 54.36.150.XX  219: 54.36.148.XXX  220: 54.36.148.XX  221: 46.229.168.XXX  222: 54.36.149.XX  223: 54.36.150.XXX  224: 54.36.150.XXX  225: 54.36.148.XXX  226: 46.229.168.XXX  227: 54.36.149.X  228: 54.36.149.XX  229: 54.36.150.XX  230: 54.36.150.XXX  231: 54.36.150.XX  232: 54.36.148.XXX  233: 54.36.149.XXX  234: 54.36.150.XX  235: 54.36.148.XXX  236: 54.36.150.XXX  237: 185.89.100.XXX  238: 54.36.148.XX  239: 54.36.149.XX  240: 54.36.150.XXX  241: 46.229.168.XXX  242: 23.229.25.XX  243: 54.36.148.XXX  244: 54.36.148.XX  245: 54.36.150.XXX  246: 54.36.148.XX  247: 54.36.150.XX  248: 54.36.148.XXX  249: 54.36.148.XXX  250: 198.23.201.XXX  251: 54.36.149.XX  252: 54.36.148.XXX  253: 54.36.150.XXX  254: 54.36.150.XXX  255: 54.36.150.XXX  256: 54.36.150.XXX  257: 199.21.113.XXX  258: 23.236.148.XXX  259: 54.36.150.XXX  260: 152.44.98.XXX  261: 54.36.150.XX  262: 95.142.122.X  263: 23.229.75.XX  264: 107.175.71.XX  265: 198.46.238.XX  266: 54.36.150.XX  267: 46.229.168.XXX  268: 165.231.94.XXX  269: 70.26.30.XX  270: 54.36.150.XXX  271: 185.191.207.XX  272: 107.175.144.XXX  273: 185.158.107.XXX  274: 198.46.213.XXX  275: 54.36.150.XXX  276: 139.99.4.XXX  277: 46.229.168.XXX  278: 198.23.172.XXX  279: 186.46.252.XX  280: 54.36.150.XX  281: 54.36.149.XX  282: 54.36.148.XXX  283: 125.7.175.XX  284: 54.36.150.XX  285: 54.36.148.XX  286: 46.229.168.XXX  287: 125.162.61.XX  288: 138.128.13.XX  289: 54.36.148.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

289


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

12033

 · เมื่อวาน

14563

 · ทั้งหมด Hits

18857814


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

159

 ·  ต่อวัน

3,007

 ·  ต่อเดือน

92,440

 ·  ต่อปี

1,178,613


เวลา ของระบบ
 · เวลา

19:20:10

 · วัน

17/07/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 289 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง เมษายน 21, 2019

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 5.450% (309)
01:00 - 01:59 3.369% (191)
02:00 - 02:59 3.263% (185)
03:00 - 03:59 3.616% (205)
04:00 - 04:59 4.603% (261)
05:00 - 05:59 3.369% (191)
06:00 - 06:59 3.210% (182)
07:00 - 07:59 3.210% (182)
08:00 - 08:59 8.255% (468)
09:00 - 09:59 3.404% (193)
10:00 - 10:59 5.009% (284)
11:00 - 11:59 6.209% (352)
12:00 - 12:59 3.492% (198)
13:00 - 13:59 3.457% (196)
14:00 - 14:59 3.281% (186)
15:00 - 15:59 5.450% (309)
16:00 - 16:59 3.104% (176)
17:00 - 17:59 2.998% (170)
18:00 - 18:59 5.256% (298)
19:00 - 19:59 5.150% (292)
20:00 - 20:59 3.263% (185)
21:00 - 21:59 3.369% (191)
22:00 - 22:59 5.203% (295)
23:00 - 23:59 2.998% (170)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.53 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::