PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

341

 01: 107.172.56.XXX  02: 54.36.150.XXX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.150.XXX  05: 54.36.150.XXX  06: 54.36.150.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.150.XXX  10: 54.36.150.XX  11: 54.36.149.XX  12: 54.36.150.X  13: 54.36.148.XX  14: 54.36.148.XXX  15: 104.223.79.XXX  16: 45.61.174.XX  17: 54.36.150.XX  18: 81.171.74.XX  19: 54.36.148.XXX  20: 5.188.210.XX  21: 54.36.150.XX  22: 54.36.148.XXX  23: 54.36.148.XX  24: 54.36.148.XXX  25: 46.229.168.XXX  26: 54.36.150.XX  27: 46.229.168.XXX  28: 46.229.168.XXX  29: 103.215.217.XX  30: 54.36.150.XX  31: 54.36.150.XX  32: 192.227.171.XX  33: 54.36.148.XXX  34: 54.36.150.XX  35: 54.36.148.X  36: 54.36.148.XXX  37: 54.36.150.XXX  38: 45.80.184.XXX  39: 104.227.107.XXX  40: 54.36.148.XX  41: 54.36.149.XX  42: 54.36.150.XXX  43: 54.36.150.XX  44: 54.36.148.XXX  45: 54.36.149.XXX  46: 54.36.148.XX  47: 54.36.149.XX  48: 192.169.236.XXX  49: 54.36.150.XX  50: 54.36.150.XXX  51: 54.36.150.XXX  52: 192.210.194.XXX  53: 54.36.150.XXX  54: 54.36.150.XXX  55: 54.36.148.X  56: 125.188.196.XXX  57: 54.36.150.XX  58: 54.36.148.XX  59: 54.36.148.XXX  60: 125.130.136.XXX  61: 54.36.148.XXX  62: 54.36.150.XXX  63: 54.36.150.XX  64: 54.36.148.XXX  65: 54.36.150.XX  66: 54.36.148.XX  67: 54.36.150.XX  68: 54.36.149.XX  69: 54.36.150.XXX  70: 54.36.150.XXX  71: 54.36.150.XX  72: 54.36.150.XXX  73: 54.36.148.XX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.150.XXX  76: 54.36.150.XX  77: 54.36.148.XXX  78: 54.36.150.XX  79: 23.231.110.XXX  80: 54.36.150.X  81: 54.36.148.XX  82: 54.36.148.X  83: 5.157.55.XX  84: 54.36.148.XX  85: 54.36.149.XX  86: 45.61.164.XXX  87: 54.36.149.XX  88: 54.36.149.XX  89: 132.148.18.XXX  90: 54.36.149.XX  91: 54.36.148.XX  92: 54.36.150.XXX  93: 54.36.150.XX  94: 54.36.148.XXX  95: 196.17.228.XX  96: 54.36.150.XX  97: 54.36.150.XXX  98: 54.36.150.XXX  99: 54.36.150.XXX  100: 222.106.126.XXX  101: 54.36.150.XXX  102: 54.36.148.XXX  103: 125.27.127.XX  104: 144.202.57.XX  105: 54.36.148.XXX  106: 54.36.150.XX  107: 54.36.150.XX  108: 54.36.148.X  109: 1.9.205.XX  110: 54.36.148.XXX  111: 54.36.150.XX  112: 54.36.148.XXX  113: 54.36.150.XX  114: 54.36.149.XX  115: 66.249.79.XX  116: 54.36.150.XX  117: 104.223.78.XX  118: 54.36.150.XXX  119: 54.36.149.X  120: 54.36.149.XX  121: 54.36.150.XXX  122: 190.208.50.X  123: 54.36.150.XXX  124: 191.100.27.XX  125: 54.36.150.XX  126: 54.36.150.XXX  127: 54.36.150.X  128: 54.36.148.XX  129: 107.172.15.XXX  130: 23.250.94.XXX  131: 54.36.150.XX  132: 54.36.148.XXX  133: 107.150.66.XXX  134: 54.36.148.XXX  135: 54.36.148.XX  136: 54.36.150.XXX  137: 54.36.149.XX  138: 54.36.150.XXX  139: 54.36.148.X  140: 54.36.148.XXX  141: 54.36.149.XX  142: 54.36.148.XXX  143: 103.57.87.XXX  144: 54.36.150.XX  145: 54.36.150.X  146: 192.3.208.XXX  147: 54.36.149.X  148: 167.114.12.XXX  149: 54.36.148.XXX  150: 54.36.150.XXX  151: 54.36.149.XXX  152: 54.36.150.XXX  153: 54.36.150.XXX  154: 35.246.190.XXX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.148.XXX  157: 172.245.229.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.150.XXX  160: 54.36.150.XX  161: 54.36.149.XX  162: 54.36.150.XX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.150.XX  166: 162.212.174.XX  167: 136.244.86.XX  168: 54.36.150.XXX  169: 54.36.148.XXX  170: 54.36.149.XX  171: 54.36.150.XX  172: 54.36.150.XXX  173: 54.36.150.XX  174: 104.223.69.XXX  175: 54.36.148.XX  176: 54.36.150.XX  177: 54.36.148.XX  178: 54.36.148.XXX  179: 54.36.150.XX  180: 155.138.149.XX  181: 54.36.150.XXX  182: 54.36.149.XX  183: 59.27.101.XX  184: 118.42.74.XXX  185: 85.217.137.XX  186: 54.36.150.XXX  187: 54.36.148.XXX  188: 54.36.149.X  189: 54.36.148.XX  190: 54.36.148.XXX  191: 54.36.148.XXX  192: 54.36.150.XXX  193: 96.70.52.XXX  194: 54.36.150.XX  195: 54.36.148.XXX  196: 54.36.150.XXX  197: 172.245.196.XXX  198: 54.36.150.XX  199: 54.36.148.XX  200: 54.36.150.XXX  201: 54.36.149.X  202: 54.36.150.X  203: 54.36.149.XX  204: 54.36.148.XXX  205: 54.36.150.XX  206: 54.36.148.X  207: 54.36.148.XXX  208: 199.34.86.XXX  209: 54.36.149.XX  210: 209.242.220.XX  211: 54.36.149.XX  212: 54.36.150.X  213: 54.36.150.XXX  214: 192.126.230.XX  215: 54.36.148.XXX  216: 54.36.148.XX  217: 54.36.148.XX  218: 69.58.7.XX  219: 216.244.66.XXX  220: 54.36.148.XX  221: 54.36.150.XXX  222: 194.187.110.XX  223: 54.36.150.XXX  224: 54.36.150.XX  225: 54.36.150.XX  226: 54.36.148.X  227: 54.36.150.XXX  228: 45.125.245.XXX  229: 54.36.148.XXX  230: 54.36.148.XX  231: 107.175.12.XXX  232: 5.8.46.X  233: 169.255.10.XXX  234: 54.36.149.XX  235: 54.36.149.XX  236: 54.36.150.XX  237: 54.36.149.XX  238: 54.36.148.XXX  239: 54.36.150.XXX  240: 54.36.150.XX  241: 54.36.150.XX  242: 54.36.150.XXX  243: 54.36.150.XX  244: 176.9.253.XXX  245: 46.229.168.XXX  246: 54.36.148.XX  247: 54.36.150.XXX  248: 54.36.148.XXX  249: 54.36.148.XXX  250: 54.36.150.XXX  251: 54.36.150.XX  252: 54.36.148.XXX  253: 54.36.149.XX  254: 45.89.106.XXX  255: 54.36.150.XX  256: 54.36.175.XXX  257: 54.36.150.XX  258: 54.36.150.X  259: 54.36.149.X  260: 54.36.148.XX  261: 54.36.148.XXX  262: 54.36.148.XXX  263: 54.36.148.XXX  264: 172.245.42.XXX  265: 54.36.150.XXX  266: 54.36.148.XXX  267: 54.36.150.XXX  268: 210.245.51.XX  269: 54.36.150.XX  270: 54.36.149.XX  271: 54.36.148.XXX  272: 54.36.150.XXX  273: 45.94.235.XX  274: 54.36.148.XXX  275: 46.229.168.XXX  276: 54.36.149.XX  277: 213.172.156.XXX  278: 46.229.168.XXX  279: 54.36.150.XX  280: 46.229.168.XXX  281: 46.229.168.XXX  282: 18.203.92.XXX  283: 66.249.79.XX  284: 54.36.150.XXX  285: 46.229.168.XXX  286: 46.229.168.XXX  287: 107.183.156.XX  288: 54.36.150.XX  289: 195.154.61.XXX  290: 157.245.133.XXX  291: 54.36.148.XXX  292: 54.36.150.XXX  293: 54.36.149.XX  294: 104.168.91.XX  295: 54.36.148.XX  296: 54.36.148.XXX  297: 104.171.113.XXX  298: 54.36.150.XXX  299: 54.36.150.XXX  300: 172.245.75.XX  301: 54.36.150.XXX  302: 54.36.148.XXX  303: 54.36.150.X  304: 5.44.173.XX  305: 59.27.101.XX  306: 46.229.168.XXX  307: 46.229.168.XXX  308: 54.36.150.XXX  309: 54.36.150.XX  310: 54.36.148.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 46.229.168.XXX  313: 46.229.168.XXX  314: 3.91.106.XX  315: 104.206.237.XXX  316: 46.229.168.XXX  317: 46.229.168.XXX  318: 46.229.168.XXX  319: 46.229.168.XXX  320: 46.229.168.XXX  321: 46.229.168.XXX  322: 54.36.150.XX  323: 54.36.150.XX  324: 54.36.150.XXX  325: 14.7.85.XXX  326: 177.130.55.XXX  327: 54.36.148.XX  328: 54.36.149.XXX  329: 46.229.168.XXX  330: 72.76.136.XX  331: 149.56.43.XXX  332: 54.36.148.XX  333: 46.229.168.XXX  334: 107.174.55.XX  335: 54.36.149.XX  336: 191.96.243.XXX  337: 46.229.168.XXX  338: 46.229.168.XXX  339: 46.229.168.XXX  340: 46.229.168.XXX  341: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

341


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

15715

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21177559


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,812

 ·  ต่อปี

1,323,597


เวลา ของระบบ
 · เวลา

21:00:38

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 341 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง ตุลาคม 14, 2019

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 4.493% (941)
01:00 - 01:59 4.703% (985)
02:00 - 02:59 4.254% (891)
03:00 - 03:59 4.684% (981)
04:00 - 04:59 4.450% (932)
05:00 - 05:59 3.948% (827)
06:00 - 06:59 4.402% (922)
07:00 - 07:59 4.096% (858)
08:00 - 08:59 4.297% (900)
09:00 - 09:59 4.645% (973)
10:00 - 10:59 4.254% (891)
11:00 - 11:59 4.507% (944)
12:00 - 12:59 4.636% (971)
13:00 - 13:59 3.924% (822)
14:00 - 14:59 4.989% (1045)
15:00 - 15:59 3.643% (763)
16:00 - 16:59 4.063% (851)
17:00 - 17:59 4.450% (932)
18:00 - 18:59 3.523% (738)
19:00 - 19:59 3.256% (682)
20:00 - 20:59 3.476% (728)
21:00 - 21:59 3.170% (664)
22:00 - 22:59 4.225% (885)
23:00 - 23:59 3.901% (817)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.55 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::