PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

325

 01: 54.36.148.XX  02: 54.36.149.XX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.148.XX  05: 54.36.150.XXX  06: 46.229.168.XXX  07: 54.36.150.XXX  08: 54.36.150.XX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.148.XXX  11: 54.36.150.XX  12: 54.36.148.XX  13: 185.86.151.XXX  14: 54.36.149.XX  15: 54.36.148.XX  16: 54.36.150.XXX  17: 54.36.150.XX  18: 54.36.149.XX  19: 54.36.150.XXX  20: 46.229.168.XXX  21: 54.36.150.XX  22: 46.229.168.XXX  23: 46.229.168.XXX  24: 107.174.249.XXX  25: 54.36.149.XX  26: 54.36.150.XXX  27: 54.36.149.XX  28: 178.213.186.XXX  29: 54.36.148.XXX  30: 54.36.150.XXX  31: 54.36.149.XXX  32: 45.80.184.XXX  33: 54.36.150.XX  34: 54.36.150.XXX  35: 54.36.148.XXX  36: 54.36.150.XX  37: 54.36.148.XXX  38: 54.36.148.XX  39: 54.36.148.X  40: 54.36.148.XXX  41: 54.36.149.XX  42: 54.36.148.XXX  43: 181.177.119.XX  44: 196.196.224.XX  45: 54.36.150.XX  46: 54.36.149.XX  47: 54.36.150.XX  48: 54.36.150.XXX  49: 54.36.149.XX  50: 104.211.34.XX  51: 54.36.148.XX  52: 54.36.148.XX  53: 54.36.148.XXX  54: 54.36.150.XX  55: 54.36.148.XXX  56: 54.36.150.XXX  57: 59.27.101.XX  58: 54.36.150.XX  59: 54.36.150.XX  60: 182.52.238.XXX  61: 54.36.148.XXX  62: 27.147.191.XX  63: 54.36.148.XXX  64: 196.247.18.XXX  65: 54.36.150.XX  66: 54.36.150.XXX  67: 45.86.74.XXX  68: 54.36.148.XXX  69: 54.36.150.XX  70: 54.36.150.XXX  71: 54.36.150.X  72: 54.36.149.XX  73: 45.120.50.XX  74: 54.36.150.XX  75: 198.144.180.XX  76: 54.36.148.XX  77: 54.36.150.XX  78: 163.172.148.XX  79: 54.36.148.XXX  80: 107.152.139.XXX  81: 54.36.150.XXX  82: 54.36.150.XX  83: 54.36.148.XX  84: 54.36.148.XXX  85: 107.172.241.XXX  86: 54.36.148.XXX  87: 54.36.150.XXX  88: 54.36.148.XX  89: 54.36.150.XX  90: 54.36.148.XXX  91: 54.36.148.XXX  92: 54.36.150.XX  93: 196.196.47.XX  94: 54.36.148.X  95: 93.180.178.XX  96: 54.36.148.XX  97: 54.36.148.XXX  98: 54.36.150.XX  99: 54.36.150.XX  100: 54.36.149.XX  101: 171.50.155.XXX  102: 107.174.6.XX  103: 54.36.149.X  104: 196.245.218.XXX  105: 54.36.149.XX  106: 54.36.150.XX  107: 54.36.150.XXX  108: 54.36.150.XXX  109: 54.36.149.XXX  110: 54.36.149.XXX  111: 54.36.148.XX  112: 54.36.150.XX  113: 66.249.79.XX  114: 54.36.150.X  115: 54.36.148.XXX  116: 54.36.150.XX  117: 54.36.148.XXX  118: 12.215.14.XXX  119: 173.56.223.X  120: 54.36.150.XXX  121: 54.36.150.XXX  122: 54.36.149.XX  123: 54.36.150.XXX  124: 107.175.232.XXX  125: 54.36.148.XX  126: 202.183.32.X  127: 66.160.140.XXX  128: 54.36.148.XXX  129: 54.36.150.XX  130: 54.36.150.X  131: 217.182.196.X  132: 192.169.217.XXX  133: 23.229.52.XX  134: 54.36.150.XX  135: 54.36.148.XXX  136: 54.36.149.XX  137: 54.36.150.XXX  138: 54.36.150.XXX  139: 54.36.150.XXX  140: 54.36.150.XXX  141: 5.157.24.XX  142: 54.36.149.XX  143: 54.36.149.XX  144: 107.172.94.XXX  145: 54.36.150.X  146: 54.36.150.XX  147: 54.36.148.XXX  148: 54.36.150.XX  149: 54.36.148.XXX  150: 109.248.62.XXX  151: 54.36.148.XXX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.148.XXX  154: 54.36.150.XX  155: 54.36.150.X  156: 108.161.136.XXX  157: 54.36.149.XX  158: 54.36.150.XXX  159: 185.141.206.XXX  160: 54.36.148.XX  161: 54.36.150.XX  162: 54.36.148.XX  163: 54.36.149.XX  164: 54.36.148.XX  165: 110.168.239.XXX  166: 54.36.148.XXX  167: 54.36.150.XXX  168: 54.36.148.XX  169: 54.36.150.XXX  170: 54.36.148.XX  171: 54.36.148.XXX  172: 54.36.150.XXX  173: 54.36.150.XX  174: 66.249.79.XX  175: 54.36.150.XX  176: 54.36.149.XX  177: 149.28.188.XXX  178: 54.36.150.XXX  179: 50.240.43.XX  180: 54.36.150.XX  181: 54.36.150.XX  182: 54.36.150.XX  183: 54.36.148.XXX  184: 52.50.24.XXX  185: 54.36.150.XXX  186: 54.36.150.XXX  187: 54.36.149.XX  188: 158.222.8.XXX  189: 54.36.148.X  190: 64.235.35.XX  191: 54.36.148.XXX  192: 54.36.149.XX  193: 54.36.148.XX  194: 54.36.149.XX  195: 54.36.150.XX  196: 54.36.150.X  197: 54.36.148.XXX  198: 192.169.218.XX  199: 54.36.150.XX  200: 54.36.148.XX  201: 54.36.150.XXX  202: 176.9.253.XXX  203: 216.244.66.XXX  204: 54.36.150.XXX  205: 94.180.134.XXX  206: 54.36.148.XXX  207: 194.187.110.XX  208: 54.36.150.XXX  209: 54.36.150.XX  210: 54.36.149.XX  211: 23.95.5.XXX  212: 196.247.5.XX  213: 54.36.149.XX  214: 54.36.149.XX  215: 54.36.150.X  216: 54.36.150.X  217: 198.144.180.XX  218: 54.36.149.XX  219: 54.36.148.XXX  220: 54.36.148.XX  221: 54.36.148.XXX  222: 71.213.141.XXX  223: 54.36.150.XXX  224: 105.112.45.XXX  225: 54.36.150.XX  226: 54.36.148.XXX  227: 54.36.150.XXX  228: 54.36.150.XX  229: 176.119.24.XXX  230: 46.229.168.XXX  231: 54.36.148.XXX  232: 54.36.148.XXX  233: 54.36.149.XX  234: 54.36.148.XX  235: 54.36.150.XX  236: 54.36.150.XXX  237: 54.36.150.XX  238: 54.36.150.XX  239: 54.36.150.XXX  240: 54.36.149.X  241: 203.133.170.XXX  242: 54.36.149.X  243: 192.162.165.XX  244: 54.36.149.XX  245: 54.36.148.XXX  246: 191.101.70.XXX  247: 54.36.148.XX  248: 54.36.149.X  249: 54.36.150.XXX  250: 54.36.150.XX  251: 54.36.150.XX  252: 54.36.149.XX  253: 54.36.150.XXX  254: 54.36.148.XXX  255: 54.36.150.XX  256: 46.229.168.XXX  257: 79.120.177.XXX  258: 54.36.148.XXX  259: 46.229.168.XXX  260: 60.231.34.XXX  261: 54.36.148.XXX  262: 54.36.149.XX  263: 46.229.168.XXX  264: 46.229.168.XXX  265: 54.36.148.XXX  266: 54.36.150.XXX  267: 54.36.148.XXX  268: 46.229.168.XXX  269: 46.229.168.XXX  270: 54.36.149.XX  271: 155.94.138.XXX  272: 177.46.149.XX  273: 54.36.148.XX  274: 54.36.150.XX  275: 54.36.150.XXX  276: 54.36.150.XXX  277: 42.190.104.XXX  278: 54.36.148.XXX  279: 54.36.148.XXX  280: 207.144.111.XXX  281: 103.204.111.XXX  282: 104.223.82.XXX  283: 23.105.159.XXX  284: 54.36.149.XX  285: 54.36.148.XXX  286: 103.57.87.XXX  287: 54.36.150.XX  288: 46.229.168.XXX  289: 46.229.168.XXX  290: 54.36.150.XXX  291: 54.36.148.XX  292: 54.36.150.XX  293: 54.36.148.XXX  294: 46.229.168.XXX  295: 46.229.168.XXX  296: 46.229.168.XXX  297: 3.91.106.XX  298: 118.42.74.XXX  299: 46.229.168.XXX  300: 46.229.168.XXX  301: 46.229.168.XXX  302: 46.229.168.XXX  303: 192.126.164.XX  304: 46.229.168.XXX  305: 46.229.168.XXX  306: 54.36.150.XXX  307: 54.36.148.XXX  308: 54.36.148.XX  309: 54.36.148.XXX  310: 78.46.37.XX  311: 54.36.148.XXX  312: 54.36.150.XXX  313: 46.229.168.XXX  314: 54.36.149.XX  315: 54.36.148.XX  316: 54.36.148.XX  317: 46.229.168.XXX  318: 54.36.150.XX  319: 54.36.149.XX  320: 142.93.151.XXX  321: 46.229.168.XXX  322: 46.229.168.XXX  323: 46.229.168.XXX  324: 46.229.168.XXX  325: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

325


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14564

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21176408


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,806

 ·  ต่อปี

1,323,526


เวลา ของระบบ
 · เวลา

19:48:28

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 325 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

สถิติประจำชั่วโมง ตุลาคม 13, 2019

ชั่วโมงจำนวนหน้าที่แสดง
00:00 - 00:59 4.220% (965)
01:00 - 01:59 4.517% (1033)
02:00 - 02:59 4.067% (930)
03:00 - 03:59 3.275% (749)
04:00 - 04:59 2.890% (661)
05:00 - 05:59 3.380% (773)
06:00 - 06:59 4.005% (916)
07:00 - 07:59 4.675% (1069)
08:00 - 08:59 3.332% (762)
09:00 - 09:59 4.683% (1071)
10:00 - 10:59 5.156% (1179)
11:00 - 11:59 4.220% (965)
12:00 - 12:59 4.259% (974)
13:00 - 13:59 4.176% (955)
14:00 - 14:59 4.552% (1041)
15:00 - 15:59 3.887% (889)
16:00 - 16:59 4.032% (922)
17:00 - 17:59 4.640% (1061)
18:00 - 18:59 4.255% (973)
19:00 - 19:59 4.596% (1051)
20:00 - 20:59 4.233% (968)
21:00 - 21:59 4.508% (1031)
22:00 - 22:59 4.333% (991)
23:00 - 23:59 4.097% (937)

[ กลับไปที่หน้าหลัก | กลับไปที่รายละเอียดของสถิติ ]
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.55 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::