PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

13

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

25

 · สมาชิกทั้งหมด

27752


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Jan 22, 2021qepoqinoz
 02:Jan 22, 2021agefyly
 03:Jan 22, 2021ugywit

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

333

 01: 54.36.148.XXX  02: 31.133.58.XX  03: 45.89.70.XXX  04: 54.36.148.XXX  05: 54.36.148.XX  06: 54.36.149.XX  07: 54.36.148.XX  08: 54.36.149.XX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.148.XXX  11: 54.36.148.XXX  12: 54.36.148.XXX  13: 89.238.177.XXX  14: 54.36.148.XXX  15: 139.99.8.XXX  16: 54.36.149.XX  17: 54.36.148.XXX  18: 54.36.148.XXX  19: 54.36.149.XX  20: 54.36.149.XX  21: 54.36.149.XX  22: 54.36.148.XX  23: 144.217.178.XXX  24: 23.82.29.XXX  25: 107.174.149.XXX  26: 95.136.91.XX  27: 123.28.193.XXX  28: 54.36.148.XXX  29: 54.36.148.XX  30: 54.36.148.XXX  31: 54.36.148.XX  32: 54.36.148.XXX  33: 54.36.148.XXX  34: 54.36.148.XXX  35: 185.191.171.X  36: 54.36.149.XX  37: 54.36.148.XXX  38: 110.74.221.XX  39: 5.157.27.XXX  40: 185.191.171.XX  41: 185.191.171.XX  42: 185.191.171.XX  43: 54.36.148.XXX  44: 94.155.33.XXX  45: 54.36.148.XXX  46: 54.36.149.X  47: 54.36.148.XX  48: 54.36.149.XX  49: 54.36.148.XXX  50: 184.82.67.XXX  51: 54.36.149.XX  52: 5.188.210.XX  53: 54.36.148.XX  54: 54.36.148.XXX  55: 113.23.11.XX  56: 54.36.149.XX  57: 54.36.149.XX  58: 54.36.148.XX  59: 54.36.149.XX  60: 89.108.118.X  61: 54.36.148.XXX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.148.XX  64: 54.36.148.XXX  65: 89.108.120.XXX  66: 185.191.171.XX  67: 54.36.148.XXX  68: 104.192.5.XX  69: 54.36.148.XXX  70: 54.36.148.XXX  71: 173.208.193.XXX  72: 185.87.123.XXX  73: 54.36.148.XX  74: 54.36.148.XX  75: 185.191.171.XX  76: 114.119.159.XXX  77: 54.36.148.XXX  78: 198.23.211.XX  79: 54.36.148.XX  80: 54.36.148.XXX  81: 54.36.148.XXX  82: 54.36.149.XX  83: 54.36.148.XXX  84: 54.36.148.XXX  85: 66.249.79.XXX  86: 114.119.157.XXX  87: 185.191.171.X  88: 107.152.201.XX  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.148.XXX  91: 54.36.149.XX  92: 54.36.149.XX  93: 54.36.148.XX  94: 54.36.148.XX  95: 54.36.149.XX  96: 45.67.177.XXX  97: 54.36.148.XXX  98: 195.154.122.XX  99: 185.191.171.XX  100: 54.36.148.XX  101: 54.36.149.XXX  102: 54.36.148.XXX  103: 54.36.148.XXX  104: 54.36.148.X  105: 188.165.113.XX  106: 185.191.171.XX  107: 54.36.148.XX  108: 103.75.180.XXX  109: 195.140.213.XX  110: 54.36.149.XX  111: 54.36.148.XXX  112: 54.36.148.XX  113: 54.36.148.XX  114: 54.36.149.XX  115: 54.36.148.XX  116: 54.36.148.XXX  117: 54.36.148.XXX  118: 54.36.148.XX  119: 54.36.148.XX  120: 54.36.148.XXX  121: 54.36.149.XX  122: 54.36.149.XX  123: 54.36.148.XXX  124: 54.36.149.XX  125: 54.36.148.XX  126: 54.36.148.XX  127: 54.36.149.XX  128: 54.36.148.XXX  129: 185.191.171.X  130: 54.36.149.XX  131: 54.36.148.X  132: 54.36.148.XXX  133: 185.191.171.XX  134: 202.142.162.XXX  135: 54.36.148.XXX  136: 185.191.171.XX  137: 216.18.204.XXX  138: 54.36.148.XXX  139: 54.36.149.XX  140: 185.201.138.XXX  141: 54.36.148.XXX  142: 54.36.148.XXX  143: 5.3.233.XXX  144: 185.191.171.X  145: 54.36.148.XX  146: 54.36.149.XX  147: 84.17.60.XXX  148: 5.188.210.XXX  149: 54.36.149.XX  150: 54.36.148.XX  151: 54.36.148.XX  152: 185.253.160.XXX  153: 54.36.148.XXX  154: 54.36.148.XXX  155: 209.58.152.XX  156: 185.191.171.XX  157: 114.119.158.XXX  158: 185.191.171.XX  159: 54.36.148.XXX  160: 185.191.171.X  161: 54.36.148.XXX  162: 54.36.148.XXX  163: 185.191.171.XX  164: 54.36.148.XX  165: 54.36.149.XX  166: 54.36.148.XXX  167: 54.36.149.X  168: 54.36.148.XXX  169: 54.36.149.XX  170: 54.36.149.XX  171: 54.36.149.X  172: 54.36.148.X  173: 46.254.217.XX  174: 54.36.148.XX  175: 54.36.148.XXX  176: 5.188.210.X  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.149.XX  179: 54.36.148.XXX  180: 185.191.171.XX  181: 80.68.76.XXX  182: 185.191.171.XX  183: 185.191.171.X  184: 54.36.148.XXX  185: 54.36.148.XXX  186: 54.36.149.XX  187: 54.36.148.XXX  188: 54.36.148.XXX  189: 54.36.149.XX  190: 54.36.148.XX  191: 5.188.84.XXX  192: 54.36.148.XXX  193: 54.36.148.XXX  194: 54.36.148.XXX  195: 54.36.148.XXX  196: 54.36.148.XXX  197: 54.36.148.XXX  198: 54.36.148.XX  199: 54.36.149.XX  200: 54.36.149.XX  201: 54.36.148.XX  202: 54.36.149.X  203: 54.36.148.XXX  204: 54.36.149.XX  205: 54.36.148.X  206: 185.191.171.XX  207: 54.36.148.XX  208: 114.119.142.XXX  209: 54.36.148.XXX  210: 54.36.149.XX  211: 54.36.148.XXX  212: 172.245.42.XXX  213: 185.191.171.XX  214: 143.244.39.XXX  215: 54.36.148.XXX  216: 54.36.148.XX  217: 54.36.148.XXX  218: 54.36.148.XXX  219: 66.249.79.XXX  220: 54.36.148.XXX  221: 121.184.19.XXX  222: 54.36.148.XXX  223: 54.36.148.XXX  224: 54.36.148.XX  225: 54.36.148.XX  226: 54.36.148.XXX  227: 54.36.148.XXX  228: 54.36.148.XX  229: 54.36.149.XX  230: 196.242.195.XXX  231: 66.249.79.XXX  232: 185.191.171.XX  233: 196.199.122.XX  234: 108.165.192.XX  235: 185.191.171.XX  236: 54.36.148.XXX  237: 54.36.149.XX  238: 216.244.66.XXX  239: 54.36.148.XXX  240: 54.36.149.X  241: 54.36.148.XX  242: 54.36.148.XXX  243: 54.36.148.XXX  244: 54.36.149.XX  245: 95.71.125.XX  246: 54.36.149.XX  247: 54.36.148.XX  248: 54.36.148.XXX  249: 54.36.149.XX  250: 54.36.149.XX  251: 185.191.171.X  252: 185.191.171.XX  253: 54.36.148.XX  254: 54.36.149.X  255: 114.119.128.XXX  256: 54.36.148.XXX  257: 185.191.171.XX  258: 54.36.149.XX  259: 54.36.149.XX  260: 54.36.149.XX  261: 54.36.149.XX  262: 54.36.149.XXX  263: 54.36.148.XX  264: 185.191.171.XX  265: 54.36.149.X  266: 185.191.171.XX  267: 54.36.149.XX  268: 54.36.149.XX  269: 54.36.149.XXX  270: 54.36.148.XXX  271: 54.36.148.XXX  272: 54.36.148.XXX  273: 185.191.171.X  274: 185.191.171.XX  275: 77.54.207.XX  276: 54.36.149.XX  277: 18.234.247.XX  278: 66.249.79.XX  279: 54.36.148.X  280: 17.58.100.XX  281: 165.231.108.XX  282: 5.188.210.XX  283: 191.102.150.XXX  284: 54.36.149.XX  285: 146.196.32.XX  286: 149.56.43.XXX  287: 192.109.165.XX  288: 54.36.148.XXX  289: 185.191.171.XX  290: 54.36.148.XX  291: 54.36.148.XXX  292: 54.36.148.XX  293: 54.36.148.XXX  294: 54.36.148.XXX  295: 54.36.149.XX  296: 54.36.149.XX  297: 157.55.39.XX  298: 54.36.148.XXX  299: 54.36.149.XX  300: 54.36.148.XXX  301: 5.188.210.XX  302: 188.166.104.XXX  303: 54.36.148.XXX  304: 54.36.148.X  305: 54.36.148.XXX  306: 54.36.148.XXX  307: 54.36.149.XX  308: 138.229.99.XX  309: 185.191.171.X  310: 54.36.148.XXX  311: 54.36.148.XX  312: 54.36.148.XXX  313: 54.36.148.XX  314: 185.191.171.XX  315: 170.83.176.XX  316: 54.36.148.XX  317: 156.96.117.XX  318: 54.36.149.XX  319: 54.36.148.XXX  320: 54.36.148.XXX  321: 54.36.148.XX  322: 54.36.148.XX  323: 54.36.149.XXX  324: 54.36.148.X  325: 54.36.148.XX  326: 54.36.148.XXX  327: 54.36.148.XXX  328: 54.36.148.XXX  329: 54.36.149.XX  330: 54.36.149.XX  331: 185.191.171.XX  332: 54.36.149.XX  333: 27.0.158.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

333


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

16386

 · เมื่อวาน

15039

 · ทั้งหมด Hits

30319358


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

230

 ·  ต่อวัน

4,330

 ·  ต่อเดือน

132,980

 ·  ต่อปี

1,684,409


เวลา ของระบบ
 · เวลา

23:45:26

 · วัน

22/01/21

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 333 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K : สถิติการเข้าชม

P-S-K : สถิติการเข้าชม

มีผู้เข้าเยี่ยมชม 30319359 คน ตั้งแต่ ธันวาคม 2548

[ แสดงสถิติโดยละเอียด ]


บราวเซอร์

 MSIE: Internet ExplorerInternet ExplorerInternet Explorer 3.120 % (946267)
 FireFox: FireFoxFireFoxFireFox 7.722 % (2341438)
 Netscape: NetscapeNetscapeNetscape 81.66 % (24759228)
 Opera: OperaOperaOpera 6.186 % (1875767)
 Konqueror: KonquerorKonqueror (KDE)Konqueror 0.010 % (3203)
 Lynx: LynxLynxLynx 0 % (0)
 เครื่องมือค้นหา: Robots - Spiders - BuscadoresRobots - Spiders - BuscadoresRobots/Spiders 0.329 % (100001)
 ไม่สามารถระบุได้: Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 0.967 % (293455)


ระบบปฏิบัติการ

 Windows:WindowsWindowsWindows 29.61 % (8978983)
 Linux:LinuxLinuxLinux 2.048 % (621176)
 Mac/PPC:Mac/PPCMac - PPCMac/PPC 2.504 % (759337)
 FreeBSD:FreeBSDFreeBSDFreeBSD 0.000 % (292)
 SunOS:SunOSSunOSSunOS 0.000 % (246)
 IRIX:SGI IrixSGI IrixSGI Irix 0.000 % (72)
 BeOS:BeOSBeOSBeOS 0.000 % (91)
 OS/2:OS/2OS/2OS/2 0.000 % (42)
 AIX:AIXAIXAIX 3.298 % (1)
 ไม่สามารถระบุได้:Otros - DesconocidosOtros - Desconocidosอื่นๆ 65.82 % (19959119)


สถิติอื่นๆ

 สมาชิก:27753
 ผู้เขียนในปัจจุบัน:3
 จำนวนเรื่องที่แสดง:2
 หัวข้อเรื่องทั้งหมด:3
 ข้อเสนอแนะที่ส่งมา:4
 เว็บไซต์ในเว็บไดเร็คทอรี่:2
 กลุ่มในเว็บไดเร็คทอรี่:5
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.32 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::