PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

6

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

19

 · สมาชิกทั้งหมด

22474


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Apr 06, 2020brygidaplazy
 02:Apr 06, 2020emypegygy
 03:Apr 06, 2020yjisic

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (99%)

317

 01: 54.36.149.XX  02: 54.36.148.XX  03: 54.36.150.XXX  04: 54.36.150.XX  05: 54.36.150.XXX  06: 54.36.150.XX  07: 54.36.148.XX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.150.XXX  11: 54.36.148.XXX  12: 54.36.149.XX  13: 54.36.150.XXX  14: 54.36.150.XXX  15: 54.36.150.XX  16: 181.177.114.XXX  17: 176.120.218.XXX  18: 54.36.150.XXX  19: 54.36.150.XXX  20: 54.36.150.XXX  21: 54.36.148.XX  22: 54.36.148.XXX  23: 54.36.148.XXX  24: 54.36.148.XXX  25: 54.36.150.XX  26: 54.36.148.X  27: 54.36.150.XX  28: 54.36.148.XX  29: 54.36.150.XXX  30: 54.36.150.XX  31: 54.36.148.XXX  32: 54.36.150.XX  33: 54.36.148.XXX  34: 54.36.148.XXX  35: 54.36.148.XXX  36: 54.36.148.XXX  37: 66.249.79.XX  38: 114.119.163.XX  39: 54.36.148.XXX  40: 54.36.148.XXX  41: 54.36.150.XX  42: 54.36.148.X  43: 54.36.150.XX  44: 54.36.149.XX  45: 54.36.149.XX  46: 54.36.148.XXX  47: 54.36.150.XX  48: 54.36.150.XXX  49: 54.36.148.XXX  50: 54.36.148.XX  51: 54.36.148.XXX  52: 172.245.193.XXX  53: 149.56.43.XXX  54: 54.36.150.XX  55: 54.36.150.XX  56: 54.36.148.XXX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.150.XXX  59: 54.36.148.XX  60: 54.36.150.XX  61: 54.36.148.XXX  62: 54.36.150.XX  63: 54.36.149.XX  64: 54.36.150.XXX  65: 54.36.150.XXX  66: 159.192.221.XXX  67: 54.36.150.XXX  68: 54.36.150.XX  69: 54.36.148.XXX  70: 54.36.148.XX  71: 54.36.150.XX  72: 54.36.149.XXX  73: 168.80.132.XX  74: 54.36.150.XX  75: 158.115.252.XX  76: 134.249.250.XX  77: 54.36.150.XXX  78: 54.36.148.XX  79: 54.36.148.XXX  80: 54.36.150.XXX  81: 198.23.238.XX  82: 54.36.148.XXX  83: 195.154.251.XXX  84: 54.36.148.XXX  85: 54.36.150.XXX  86: 54.36.149.X  87: 46.229.168.XXX  88: 46.229.168.XXX  89: 46.229.168.XXX  90: 54.36.148.XXX  91: 54.36.148.XXX  92: 2.49.56.XXX  93: 54.36.150.XX  94: 18.232.188.XXX  95: 54.36.150.XX  96: 54.36.150.XX  97: 54.36.148.XX  98: 54.36.150.XXX  99: 54.36.150.X  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.149.XX  102: 54.36.150.XX  103: 54.36.150.XX  104: 54.36.150.XXX  105: 54.36.148.XX  106: 54.36.148.XX  107: 54.36.150.XX  108: 23.90.40.XXX  109: 54.36.148.XX  110: 54.36.148.XXX  111: 54.36.148.XXX  112: 54.36.148.X  113: 54.36.150.XXX  114: 54.36.150.X  115: 54.36.148.XXX  116: 54.36.148.XX  117: 46.229.168.XXX  118: 46.229.168.XXX  119: 54.36.150.XXX  120: 138.94.218.XX  121: 54.36.150.XX  122: 54.36.150.XX  123: 54.36.148.XXX  124: 54.36.148.XXX  125: 54.36.150.XX  126: 35.222.208.XX  127: 54.36.148.XXX  128: 54.36.150.XX  129: 46.229.168.XXX  130: 46.229.168.XXX  131: 46.229.168.XXX  132: 46.229.168.XXX  133: 54.36.148.XX  134: 54.36.150.XX  135: 54.36.148.XXX  136: 54.36.150.XXX  137: 54.36.148.XXX  138: 54.36.148.XXX  139: 54.36.149.XXX  140: 54.36.150.XX  141: 54.36.148.XXX  142: 185.128.38.XXX  143: 54.36.150.XXX  144: 54.36.148.XX  145: 54.36.148.XX  146: 5.188.210.XX  147: 54.36.148.XXX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.149.XXX  150: 54.36.150.XX  151: 54.36.148.XXX  152: 54.36.149.XX  153: 93.180.178.XX  154: 54.36.150.XXX  155: 54.36.148.XX  156: 172.221.14.XX  157: 54.36.149.XX  158: 89.216.49.XX  159: 54.36.148.XXX  160: 54.36.148.XX  161: 54.36.148.XXX  162: 54.36.148.XX  163: 54.36.149.XX  164: 54.36.150.XXX  165: 200.24.17.XX  166: 54.36.148.XXX  167: 54.36.150.XX  168: 46.229.168.XXX  169: 46.229.168.XXX  170: 46.229.168.XXX  171: 46.229.168.XXX  172: 54.36.149.XX  173: 54.36.148.XXX  174: 54.36.148.XX  175: 114.119.167.XXX  176: 54.36.148.XXX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.148.XXX  179: 54.36.148.XX  180: 54.36.148.XXX  181: 54.36.148.XXX  182: 54.36.148.XX  183: 54.36.149.XX  184: 46.229.168.XXX  185: 46.229.168.XXX  186: 46.229.168.XXX  187: 54.36.148.XX  188: 54.36.149.XX  189: 104.223.0.XX  190: 54.36.148.XXX  191: 54.36.148.XXX  192: 54.36.148.XX  193: 54.36.148.XX  194: 54.36.150.XXX  195: 54.36.149.XX  196: 114.119.162.XX  197: 54.36.150.XX  198: 54.36.148.XX  199: 54.36.148.XX  200: 54.36.149.XX  201: 54.36.148.XXX  202: 46.229.168.XXX  203: 46.229.168.XXX  204: 46.229.168.XXX  205: 46.229.168.XXX  206: 54.36.150.XX  207: 54.36.150.XX  208: 54.36.148.XX  209: 54.36.149.XX  210: 54.36.150.XX  211: 185.59.221.XX  212: 54.36.150.XXX  213: 54.36.150.XXX  214: 54.36.148.XXX  215: 54.36.150.XXX  216: 54.36.149.X  217: 54.36.150.XXX  218: 54.36.149.XX  219: 54.36.150.XX  220: 54.36.148.XXX  221: 54.36.150.XXX  222: 107.175.238.XXX  223: 54.36.150.XX  224: 54.36.149.XX  225: 54.36.148.XX  226: 54.36.149.XX  227: 54.36.150.XXX  228: 54.36.148.XX  229: 54.36.150.XXX  230: 54.36.148.X  231: 54.36.148.XXX  232: 46.229.168.XXX  233: 46.229.168.XXX  234: 46.229.168.XXX  235: 54.36.148.XX  236: 54.36.148.XXX  237: 54.36.150.XX  238: 54.36.148.XXX  239: 54.36.150.XXX  240: 139.99.120.XX  241: 54.36.150.XXX  242: 54.36.150.XXX  243: 46.229.168.XXX  244: 46.229.168.XXX  245: 46.229.168.XXX  246: 46.229.168.XXX  247: 46.229.168.XXX  248: 46.229.168.XXX  249: 114.119.166.XXX  250: 59.127.150.XXX  251: 54.36.148.XX  252: 54.36.148.XX  253: 54.36.148.XX  254: 54.36.149.XX  255: 54.36.148.XXX  256: 54.36.150.XXX  257: 54.36.150.XXX  258: 54.36.148.XX  259: 54.36.150.X  260: 54.36.150.X  261: 54.36.149.XX  262: 54.36.150.XX  263: 54.36.150.XX  264: 54.36.148.XX  265: 54.36.150.XXX  266: 54.36.150.XX  267: 54.36.148.XXX  268: 66.160.140.XXX  269: 54.36.148.XXX  270: 54.36.148.XXX  271: 54.36.148.XXX  272: 54.36.150.XXX  273: 54.36.148.XXX  274: 114.119.166.XX  275: 54.36.150.XXX  276: 23.92.125.XX  277: 54.36.150.XX  278: 54.36.150.XX  279: 91.209.114.XXX  280: 54.36.149.XX  281: 54.36.149.XX  282: 54.36.148.XXX  283: 54.36.150.XX  284: 54.36.148.XXX  285: 54.36.150.XXX  286: 54.36.150.XXX  287: 54.36.150.XX  288: 86.120.246.XX  289: 219.145.144.XX  290: 54.36.148.XXX  291: 54.36.150.XXX  292: 54.36.149.XX  293: 54.36.148.XXX  294: 81.95.45.XXX  295: 54.36.148.XXX  296: 54.36.148.XX  297: 139.99.121.XX  298: 54.36.148.XXX  299: 54.36.149.XXX  300: 54.36.149.XX  301: 114.119.160.XX  302: 54.36.150.XXX  303: 54.36.148.XX  304: 54.36.150.XX  305: 216.244.66.XXX  306: 172.245.113.XXX  307: 54.36.150.XXX  308: 54.36.149.XX  309: 204.12.238.XXX  310: 54.36.150.XXX  311: 54.36.150.XXX  312: 54.36.150.XXX  313: 54.36.148.XX  314: 54.36.150.XXX  315: 54.36.148.XXX  316: 192.162.165.XX  317: 54.36.148.XXX

 สมาชิก (1%)

2

 01:Forum profile emypegygy emypegygy
 02:Forum profile brygidaplazy brygidaplazy

 ทั้งหมด online

319


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

7033

 · เมื่อวาน

18657

 · ทั้งหมด Hits

24048567


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

193

 ·  ต่อวัน

3,623

 ·  ต่อเดือน

111,336

 ·  ต่อปี

1,414,622


เวลา ของระบบ
 · เวลา

08:22:33

 · วัน

06/04/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 317 บุคคลทั่วไป และ 2 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


Happy.gif
Gdzie znaleźć atrakcyjne wycieczki klasowe
โดย: JettChase05
ติดประกาศ: 05-31-2019 @ 11:17 pm

wycieczki szkolne dwudnioweBez wątpienia wszyscy marzymy o zwiedzaniu oraz relaksie, o kąpieli słonecznej a także pięknych plażach. Jednakże prawda, jaka powiązana jest z rozmaitego typu wycieczkami jest o wiele głębsza. Albowiem tego rodzaju wycieczki uczą, pozwalają człowiekowi odszukać się ponownie, ujrzeć kim się naprawdę jest. Każda podróż czyni, że mamy okazję spotkać się z czymś nieznanym, odmiennym dla nas. Cywilizacje, mieszkańcy, zachowania a także sposób myślenia. Nadzwyczaj często podczas podróży okazać się może w jakim stopniu nasze poglądy a także pojęcie o poniektórych sprawach są odmienne. Wskazane jest wyjechać od czasu do czasu gdziekolwiek nie jeno, by odpocząć, ale aby też dostrzec obcą kulturę, zobaczyć jak żyje się w innych państwach, jak żyją normalni ludzie i jakie są ich przekonania o świecie, dookoła nich. Czasem żyjąc jedynie w jednym miejscu zdaje nam się, iż wiemy zapewne wszystko, lecz jak spotykamy, kogoś z zewnątrz czasem okazuje się, iż osoba ta rozumuje oraz funkcjonuje całkiem w inny sposób aniżeli my. Opłaca się wyruszyć w świat i nabywać rozmaitego rodzaju doświadczenia, bo każda podróż powoduje, iż się kształtujemy, iż uczymy się ciekawych rzeczy, stajemy się o wiele lepszymi ludźmi, niezwykle tolerancyjnymi, a również stajemy się otwarci na obce kultury.
Najważniejsze w tym wszystkim jest to, iż tego typu wyjazd nie musi być drogi, bo są biura podróży, które posiadają w ofercie kapitalne promocje, które ułatwią poznawanie obcych krajów, i atrakcyjnych regionów, których zdecydowanie jest dosyć sporo w naszym kraju, w niesamowicie niedużych cenach. Zysk z takiego rodzaju wycieczek może być niewiarygodny. Ponieważ niewątpliwie wyprawy edukują, z każdej wycieczki przywozimy bardzo cenne wspomnienia. Dość sporo biur podróży realizuje zarówno nader atrakcyjne wycieczki szkolne jednodniowe dla naszych pociech. Tego rodzaju wycieczki szkolne zapewniają całkiem sporo zysku, głównie edukują, a dodatkowo są także wspaniałą zabawą. Powinno się podróżować, dla siebie samego nade wszystko, by móc się kształtować, tak aby stawać się lepszym oraz ażeby zorientować się, że świat, w którym się egzystuje jest zupełnie różny od świata, w którym egzystują inni. W ciągu wypraw mamy możliwość przyuczyć się tak naprawdę kilku rzeczy, podróże mogą przekształcić tryb rozumowania o innych ludziach, cywilizacjach. Każda następna wycieczka to okazja na pozyskiwanie wartościowych przeżyć, dzięki nim życie może stać się ciekawsze. Wybierając lokalizację swojej wycieczki z biurem podróży, trzeba także zatroszczyć się o swoje bezpieczeństwo, wybierając tylko profesjonalnych pośredników. Czasami należałoby także rozważyć dodatkowe ubezpieczenie się na okres zamyślonej wyprawy.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 06-01-2019 @ 08:22 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Journal ©
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.24 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::