PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

15

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

17

 · สมาชิกทั้งหมด

26975


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 25, 2020ahytoj
 02:Nov 25, 2020udaipurqueen
 03:Nov 25, 2020ekysive

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

349

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.148.XXX  03: 54.36.148.XXX  04: 54.36.148.XX  05: 54.36.148.XX  06: 54.36.149.XX  07: 54.36.149.XX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.148.X  11: 54.36.148.XX  12: 54.36.149.XX  13: 54.36.148.XX  14: 139.216.239.XXX  15: 54.36.148.XX  16: 149.56.43.XXX  17: 78.47.16.XX  18: 52.149.152.XXX  19: 54.36.148.XX  20: 54.36.148.XX  21: 154.16.203.XX  22: 45.158.187.XXX  23: 54.36.148.XXX  24: 54.36.148.XX  25: 54.36.148.XXX  26: 54.36.149.X  27: 54.36.149.XX  28: 54.36.148.XXX  29: 114.119.128.XXX  30: 31.5.130.XX  31: 54.36.148.XXX  32: 54.36.148.XXX  33: 54.36.148.XX  34: 54.36.149.X  35: 54.36.148.XXX  36: 54.36.148.XXX  37: 114.119.159.XXX  38: 54.36.148.XX  39: 158.222.14.XXX  40: 185.201.137.XX  41: 54.36.148.XXX  42: 54.36.148.XXX  43: 54.36.148.XXX  44: 54.36.149.XX  45: 114.119.151.XX  46: 54.36.148.XXX  47: 54.36.148.XXX  48: 54.36.149.X  49: 54.36.148.XXX  50: 54.36.149.XX  51: 54.36.148.XXX  52: 114.119.158.XXX  53: 54.36.149.XX  54: 54.36.148.XXX  55: 54.36.149.XX  56: 54.36.148.XXX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.148.X  59: 54.36.149.XX  60: 54.36.148.XXX  61: 86.106.121.XXX  62: 54.36.149.XX  63: 54.36.148.XXX  64: 54.36.148.XX  65: 54.36.149.X  66: 54.36.148.XXX  67: 54.36.149.XX  68: 54.36.148.XX  69: 66.249.79.XX  70: 54.36.148.XX  71: 54.36.148.XXX  72: 54.36.148.XX  73: 51.195.10.XX  74: 54.36.149.XX  75: 54.36.148.XX  76: 54.36.149.XX  77: 54.36.148.XXX  78: 54.36.149.XX  79: 23.94.151.XXX  80: 54.36.149.XX  81: 54.36.148.XXX  82: 139.99.122.XXX  83: 54.36.149.XX  84: 54.36.148.XXX  85: 54.36.149.XX  86: 54.36.148.XXX  87: 54.36.148.XX  88: 54.36.148.X  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.148.XXX  91: 185.35.8.XXX  92: 54.36.148.XX  93: 54.36.148.XXX  94: 192.3.240.XXX  95: 54.36.148.XXX  96: 54.36.148.X  97: 18.232.146.XX  98: 54.36.148.XXX  99: 46.29.251.XXX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.149.XXX  103: 54.36.149.XX  104: 54.36.149.XX  105: 54.36.148.XXX  106: 198.46.212.XXX  107: 54.36.148.XXX  108: 54.36.149.XX  109: 54.36.149.XX  110: 54.36.148.XX  111: 54.36.149.XX  112: 54.36.148.XXX  113: 54.36.148.XX  114: 185.191.171.XX  115: 54.36.149.X  116: 54.36.148.XXX  117: 54.36.148.XXX  118: 54.36.148.XXX  119: 54.36.149.XX  120: 54.36.148.XXX  121: 54.36.148.XXX  122: 45.120.49.XXX  123: 54.36.149.XX  124: 54.36.148.XX  125: 23.90.29.XXX  126: 54.36.148.XX  127: 54.36.148.XX  128: 54.36.149.XX  129: 54.36.148.XX  130: 54.36.149.XX  131: 54.36.149.XX  132: 54.36.148.XXX  133: 54.36.148.XX  134: 104.168.123.XX  135: 54.36.148.XX  136: 54.36.148.XX  137: 54.36.149.XX  138: 54.36.148.XX  139: 54.36.149.XX  140: 54.36.149.XX  141: 213.87.130.XX  142: 54.36.148.XX  143: 54.36.149.XX  144: 54.36.149.XX  145: 54.36.149.XX  146: 54.36.148.XX  147: 54.36.148.XXX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.149.XX  150: 54.36.148.XXX  151: 64.62.252.XXX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.148.XXX  154: 54.36.148.XX  155: 167.114.136.X  156: 54.36.149.XX  157: 54.36.148.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.149.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 54.36.149.XX  162: 213.230.69.XX  163: 188.244.21.XXX  164: 54.36.149.XX  165: 54.36.148.XXX  166: 54.36.149.XX  167: 54.36.149.XX  168: 54.36.148.XXX  169: 54.36.149.XX  170: 54.36.148.XXX  171: 54.36.149.XX  172: 54.36.149.XXX  173: 54.36.148.XXX  174: 54.36.148.XXX  175: 54.36.148.XXX  176: 54.36.149.XX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.148.XX  179: 54.36.148.XX  180: 85.115.224.XXX  181: 54.36.148.XX  182: 54.36.149.XX  183: 54.36.148.XXX  184: 170.83.179.XX  185: 54.36.148.XX  186: 54.36.148.X  187: 54.36.148.XX  188: 54.36.148.XXX  189: 23.90.29.XXX  190: 54.36.148.X  191: 54.36.148.XXX  192: 54.36.148.XX  193: 54.36.148.XX  194: 54.36.148.XXX  195: 54.36.148.XXX  196: 54.36.148.XX  197: 54.36.148.XXX  198: 54.36.148.XX  199: 54.36.149.XX  200: 109.254.6.XX  201: 185.242.217.XXX  202: 54.36.148.XX  203: 54.36.149.XX  204: 54.36.148.XXX  205: 54.36.148.XXX  206: 54.36.148.XXX  207: 54.36.148.XX  208: 54.36.149.X  209: 54.36.148.XX  210: 80.246.31.XX  211: 35.239.58.XXX  212: 207.46.13.XX  213: 54.36.148.XX  214: 5.188.210.XXX  215: 54.36.149.XX  216: 54.36.148.XX  217: 64.62.252.XXX  218: 54.36.148.XXX  219: 54.36.148.XXX  220: 54.36.148.XX  221: 54.36.148.XXX  222: 54.36.148.XX  223: 54.36.148.XXX  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.148.XXX  226: 54.36.148.XX  227: 54.36.148.XXX  228: 54.36.148.XXX  229: 54.36.149.XX  230: 54.36.148.XXX  231: 54.36.149.XX  232: 54.36.148.XX  233: 66.249.79.XXX  234: 54.36.149.XX  235: 54.36.148.XXX  236: 54.36.148.XX  237: 114.119.128.XX  238: 54.36.148.XX  239: 178.150.102.XXX  240: 54.36.148.XXX  241: 54.36.148.XXX  242: 54.36.148.XX  243: 54.36.148.XX  244: 54.36.148.XXX  245: 114.119.138.XXX  246: 54.36.148.XXX  247: 54.36.148.XX  248: 54.36.148.XXX  249: 54.36.148.XXX  250: 54.36.148.XX  251: 54.36.148.XXX  252: 54.36.148.XXX  253: 54.36.148.XXX  254: 54.36.148.XX  255: 54.36.148.XXX  256: 54.36.148.XXX  257: 54.36.148.XXX  258: 54.36.148.XX  259: 54.36.148.XX  260: 54.36.148.XXX  261: 54.36.149.XX  262: 54.36.149.XX  263: 54.36.149.XX  264: 114.119.157.XXX  265: 54.36.148.XXX  266: 54.36.148.XXX  267: 54.36.148.XXX  268: 185.191.171.XX  269: 54.36.148.XXX  270: 54.36.148.XXX  271: 54.36.148.XX  272: 54.36.149.XX  273: 54.36.148.XXX  274: 136.243.104.XXX  275: 54.36.149.XX  276: 185.191.171.XX  277: 54.36.148.XX  278: 54.36.148.XX  279: 54.36.148.XXX  280: 54.36.148.XXX  281: 54.36.149.XX  282: 54.36.148.XXX  283: 54.36.148.XXX  284: 185.191.171.XX  285: 54.36.149.XX  286: 185.191.171.XX  287: 54.36.148.XXX  288: 185.191.171.XX  289: 54.36.148.XX  290: 185.191.171.XX  291: 185.191.171.XX  292: 185.191.171.XX  293: 54.36.148.XXX  294: 185.191.171.XX  295: 185.191.171.X  296: 185.191.171.X  297: 185.191.171.XX  298: 185.191.171.XX  299: 185.191.171.XX  300: 185.191.171.XX  301: 185.191.171.XX  302: 185.191.171.XX  303: 185.191.171.XX  304: 185.191.171.XX  305: 185.191.171.XX  306: 185.191.171.XX  307: 185.191.171.XX  308: 185.191.171.XX  309: 185.191.171.XX  310: 5.188.210.XX  311: 185.191.171.XX  312: 185.191.171.X  313: 185.191.171.X  314: 185.191.171.XX  315: 54.36.149.XX  316: 185.191.171.XX  317: 185.191.171.XX  318: 185.191.171.X  319: 185.191.171.XX  320: 185.191.171.X  321: 185.191.171.X  322: 185.191.171.X  323: 54.36.149.XX  324: 185.191.171.XX  325: 54.36.149.XX  326: 185.191.171.X  327: 185.191.171.XX  328: 54.36.149.XX  329: 54.36.148.XXX  330: 54.36.149.XX  331: 23.90.29.XXX  332: 54.36.148.XX  333: 54.36.148.XX  334: 54.36.149.XXX  335: 54.36.148.XX  336: 54.36.148.XXX  337: 54.36.148.XXX  338: 54.36.148.XXX  339: 54.36.148.XX  340: 5.188.210.X  341: 54.36.148.XXX  342: 5.9.165.XX  343: 54.36.148.XX  344: 5.188.210.XX  345: 54.36.148.XX  346: 207.46.13.XX  347: 54.36.148.XXX  348: 54.36.149.XX  349: 54.36.149.X

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

349


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

20383

 · เมื่อวาน

25194

 · ทั้งหมด Hits

29239540


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

224

 ·  ต่อวัน

4,406

 ·  ต่อเดือน

135,368

 ·  ต่อปี

1,719,973


เวลา ของระบบ
 · เวลา

23:15:49

 · วัน

25/11/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 349 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Great Post With Plenty Of Information About Baseball
โดย: ycudu
ติดประกาศ: 08-04-2020 @ 07:31 pm

While you are trying to become a far better baseball player, it's essential that you find the proper information. If you're searching for some helpful advice, then you are likely to find some here. Read on so that you're able to sharpen your skills and read more about baseball.

To boost your striking, work towards shooting for the significantly fencing as an alternative to beyond it. You need to get the golf ball to return on the put it came from. If the ball is strike full of the air, it will become easier to catch.

Learn how to play as a team. Baseball may well not seem like a group activity in the same manner as hockey or basketball, however it surely nevertheless is certainly one. When you expert how you can perform as a team, specifically on protection and when there are actually guys on bottom in offense, you'll commence winning a lot more game titles than you get rid of!

During a comfy batting place, make your arms out of your entire body. Your elbows needs to be up and apart, virtually parallel to the floor. Contain the bat at shoulder stage and be sure you don't fall your back end elbow. Training your posture before a large looking glass to ensure your elbows are effectively situated.

Teach others to try out baseball. One of the best ways to know some thing much better is to have to teach it to many other people. Even when you aren't an expert, you understand much more baseball than some other people. It is possible to educate kids, for example. Try to find ways to bring the enjoyment of baseball for some other men and women, and you'll use a further comprehension of the video game.

Select the best bat. Select the one that will not be too heavy to suit your needs. Novices need to use lighter weight bats. It is fairly uncommon to discover someone golf swing a bat which is "as well lighting" since there is a secret known as "choking up" to produce bats less heavy. This requires placing hands and wrists about an inches or two within the bat.

Have you any idea how to grab a base? If your terrible pitch is cast, it really is a chance to take off towards the up coming basic. However, be sure that you have enough time to access the base prior to taking off. Otherwise, you might get an needless out for the team.

Should you be within the outfield, discover how to read the ball. With practice, you are able to know about where golf ball will territory each time the golf ball is strike. Very carefully, watch the pitcher so you be aware of speed of the soccer ball when it crosses the dish. By simply understanding the rate you may assess just how far the tennis ball will probably be strike.

Don't be scared to get your uniform dirty. Baseball is a video game enjoyed in lawn and soil. You aren't taking part in to 100% should you come out of any online game with your standard as pristine mainly because it was when you first input it on. Turn it into a goal to get as filthy as you possibly can.

After it is time for you to bat, you must know how you can align effectively at home foundation. The body needs to be facing home plate. Plant the feet about shoulder blades width apart and slightly bend the knees. Increase the baseball bat on the platter to ensure that the suggestion than it facial lines up with the farthest side from the base.

When you have a kid in a youth baseball group, be sure that they already have suitable leg strength once they pitch a lot. The strength within their hip and legs is extremely important with their functionality. They can generate far more speed and maintain greater strength with better lower-leg strength. Powerful thighs and legs do not have to become muscular or big.

To hold a still left-given pitcher from selecting you away from at first base, keep an eye on his proper foot. Once it moves rear throughout the rubber, he needs to pitch it. If he throws it to initial, it's a balk. If he provides the foot directly up, he is likely to toss it to initially.

How do you really feel concerning the activity of baseball now after you have been shared with these useful tips? If you're capable to apply all the advice you've now learned, then you might fare much better on the sector supporting your group to succeed. Consider getting transferring, and make preparations to experience some baseball!

sites apostas


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08-04-2020 @ 07:31 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Journal ©
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.25 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::