PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

335

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.148.XX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.148.XX  06: 54.36.150.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 54.36.150.XXX  09: 54.36.150.XX  10: 54.36.148.XXX  11: 54.36.148.XXX  12: 54.36.148.XX  13: 54.36.148.XXX  14: 54.36.149.XX  15: 185.86.151.XXX  16: 54.36.149.XX  17: 54.36.148.XX  18: 54.36.148.XXX  19: 5.188.210.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 54.36.150.XX  22: 54.36.148.XX  23: 54.36.148.XXX  24: 54.36.150.XXX  25: 46.229.168.XXX  26: 54.36.150.XX  27: 46.229.168.XXX  28: 46.229.168.XXX  29: 103.215.217.XX  30: 54.36.150.XX  31: 54.36.150.XX  32: 54.36.149.XX  33: 54.36.150.XXX  34: 172.241.112.XXX  35: 178.213.186.XXX  36: 54.36.148.XXX  37: 54.36.149.XXX  38: 45.80.184.XXX  39: 104.227.107.XXX  40: 54.36.148.XX  41: 54.36.148.XXX  42: 54.36.150.XX  43: 54.36.148.XXX  44: 54.36.148.XX  45: 54.36.148.X  46: 54.36.148.XXX  47: 54.36.149.XX  48: 54.36.148.XXX  49: 181.177.119.XX  50: 196.196.224.XX  51: 54.36.150.XX  52: 54.36.149.XX  53: 54.36.150.XX  54: 54.36.150.XXX  55: 54.36.149.XX  56: 125.188.196.XXX  57: 54.36.150.XX  58: 54.36.148.XX  59: 54.36.148.XXX  60: 54.36.148.XXX  61: 54.36.150.XXX  62: 59.27.101.XX  63: 54.36.150.XX  64: 182.52.238.XXX  65: 54.36.148.XXX  66: 54.36.149.XX  67: 54.36.148.XXX  68: 196.247.18.XXX  69: 54.36.150.XX  70: 54.36.150.XXX  71: 54.36.148.XX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.150.XXX  74: 54.36.150.XX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.150.XX  77: 54.36.150.X  78: 54.36.150.X  79: 54.36.148.X  80: 5.157.55.XX  81: 54.36.149.XX  82: 54.36.150.XX  83: 198.144.180.XX  84: 54.36.148.XX  85: 54.36.150.XX  86: 54.36.149.XX  87: 54.36.148.XX  88: 54.36.150.XXX  89: 107.152.139.XXX  90: 54.36.150.XXX  91: 54.36.150.XX  92: 54.36.150.XXX  93: 54.36.148.XX  94: 54.36.148.XXX  95: 107.172.241.XXX  96: 54.36.148.XXX  97: 54.36.150.XXX  98: 54.36.148.XXX  99: 54.36.150.XX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.150.XX  103: 196.196.47.XX  104: 54.36.148.X  105: 1.9.205.XX  106: 54.36.150.XXX  107: 54.36.149.XX  108: 54.36.149.XX  109: 54.36.150.XX  110: 54.36.149.XX  111: 66.249.79.XX  112: 107.174.6.XX  113: 54.36.149.X  114: 54.36.150.XXX  115: 54.36.149.X  116: 54.36.150.XX  117: 54.36.150.XXX  118: 54.36.148.XXX  119: 190.208.50.X  120: 54.36.149.XXX  121: 54.36.148.XX  122: 54.36.150.XX  123: 66.249.79.XX  124: 54.36.150.X  125: 54.36.148.XXX  126: 54.36.148.XXX  127: 54.36.150.XX  128: 54.36.148.XXX  129: 46.98.235.XXX  130: 173.56.223.X  131: 54.36.150.XXX  132: 54.36.150.XXX  133: 54.36.149.XX  134: 54.36.150.XXX  135: 54.36.148.X  136: 54.36.148.XX  137: 54.36.149.XX  138: 196.17.44.XXX  139: 5.201.175.XXX  140: 54.36.150.XX  141: 54.36.150.X  142: 54.36.149.XX  143: 192.169.217.XXX  144: 23.229.52.XX  145: 54.36.150.XX  146: 54.36.148.XXX  147: 54.36.149.XX  148: 54.36.150.XXX  149: 54.36.150.XXX  150: 54.36.149.XXX  151: 54.36.150.XXX  152: 54.36.150.XXX  153: 5.157.24.XX  154: 54.36.149.XX  155: 54.36.149.XX  156: 54.36.148.XXX  157: 172.245.229.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.148.XXX  160: 54.36.150.XX  161: 54.36.148.XXX  162: 109.248.62.XXX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.150.XX  166: 54.36.150.XX  167: 54.36.150.X  168: 54.36.150.XXX  169: 54.36.149.XX  170: 54.36.149.XX  171: 185.141.206.XXX  172: 54.36.150.XXX  173: 54.36.150.XX  174: 54.36.148.XX  175: 54.36.148.XX  176: 50.205.36.XXX  177: 54.36.148.XX  178: 54.36.148.XXX  179: 54.36.150.XX  180: 54.36.148.XX  181: 54.36.150.XXX  182: 54.36.148.XX  183: 54.36.148.XXX  184: 54.36.150.XXX  185: 54.36.148.XXX  186: 54.36.149.X  187: 54.36.150.XXX  188: 54.36.149.XX  189: 149.28.188.XXX  190: 54.36.150.XXX  191: 50.240.43.XX  192: 54.36.150.XX  193: 54.36.150.XX  194: 54.36.150.XXX  195: 23.94.4.XXX  196: 54.36.150.XXX  197: 54.36.148.XX  198: 54.36.149.XX  199: 198.154.81.XX  200: 54.36.148.XXX  201: 54.36.148.X  202: 54.36.148.XXX  203: 199.34.86.XXX  204: 54.36.149.XX  205: 54.36.148.XX  206: 209.242.220.XX  207: 54.36.150.X  208: 54.36.148.XXX  209: 104.160.18.XXX  210: 54.36.150.XX  211: 54.36.148.XX  212: 54.36.150.XXX  213: 216.244.66.XXX  214: 94.180.134.XXX  215: 54.36.148.XXX  216: 194.187.110.XX  217: 54.36.150.XXX  218: 54.36.150.XX  219: 54.36.150.XX  220: 54.36.149.XX  221: 54.36.149.XX  222: 45.125.245.XXX  223: 54.36.150.X  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.148.XX  226: 54.36.149.XX  227: 5.8.46.X  228: 54.36.148.XXX  229: 192.126.230.XX  230: 54.36.148.XXX  231: 71.213.141.XXX  232: 54.36.150.XXX  233: 54.36.149.XX  234: 54.36.148.XXX  235: 54.36.150.XXX  236: 54.36.150.XX  237: 54.36.148.XXX  238: 54.36.150.XXX  239: 54.36.150.XX  240: 176.119.24.XXX  241: 46.229.168.XXX  242: 54.36.150.XXX  243: 54.36.148.XXX  244: 54.36.148.XXX  245: 54.36.149.XX  246: 54.36.148.XX  247: 54.36.148.XXX  248: 54.36.150.XXX  249: 54.36.150.XX  250: 54.36.150.XX  251: 54.36.150.XXX  252: 54.36.149.X  253: 203.133.170.XXX  254: 54.36.149.X  255: 54.36.148.XX  256: 54.36.149.XX  257: 54.36.148.XXX  258: 191.101.70.XXX  259: 172.245.42.XXX  260: 54.36.150.XXX  261: 107.175.237.XXX  262: 54.36.150.XXX  263: 54.36.150.XX  264: 54.36.150.XX  265: 54.36.149.XX  266: 54.36.150.XXX  267: 54.36.150.XXX  268: 54.36.150.XX  269: 46.229.168.XXX  270: 79.120.177.XXX  271: 54.36.148.XXX  272: 46.229.168.XXX  273: 60.231.34.XXX  274: 54.36.148.XXX  275: 46.229.168.XXX  276: 46.229.168.XXX  277: 18.203.92.XXX  278: 54.36.150.XXX  279: 46.229.168.XXX  280: 46.229.168.XXX  281: 54.36.148.XXX  282: 155.94.138.XXX  283: 177.46.149.XX  284: 54.36.148.XX  285: 54.36.150.XX  286: 54.36.150.XXX  287: 54.36.150.XXX  288: 42.190.104.XXX  289: 54.36.148.XX  290: 54.36.148.XXX  291: 54.36.149.XX  292: 104.223.82.XXX  293: 23.105.159.XXX  294: 54.36.149.XX  295: 54.36.148.XXX  296: 103.57.87.XXX  297: 54.36.150.XX  298: 59.27.101.XX  299: 46.229.168.XXX  300: 46.229.168.XXX  301: 54.36.150.XX  302: 54.36.150.XX  303: 54.36.148.XXX  304: 46.229.168.XXX  305: 46.229.168.XXX  306: 46.229.168.XXX  307: 3.91.106.XX  308: 104.206.237.XXX  309: 46.229.168.XXX  310: 46.229.168.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 46.229.168.XXX  313: 192.126.164.XX  314: 46.229.168.XXX  315: 46.229.168.XXX  316: 54.36.150.XX  317: 54.36.150.XX  318: 54.36.150.XXX  319: 54.36.148.XXX  320: 78.46.37.XX  321: 54.36.148.XXX  322: 54.36.150.XXX  323: 46.229.168.XXX  324: 72.76.136.XX  325: 104.227.209.XXX  326: 54.36.148.XX  327: 46.229.168.XXX  328: 107.174.55.XX  329: 54.36.149.XX  330: 142.93.151.XXX  331: 46.229.168.XXX  332: 46.229.168.XXX  333: 46.229.168.XXX  334: 46.229.168.XXX  335: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

335


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

15014

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21176858


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,808

 ·  ต่อปี

1,323,554


เวลา ของระบบ
 · เวลา

20:17:19

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 335 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ

Corus spend more money on Canadian cheerful looking for feds
โดย: hodoors
ติดประกาศ: 09-12-2019 @ 09:12 am

Corus waste your money on Canadian joyful upon feds intercede1, Bell content inc, Corus service corporation. in addition,yet Rogers phone calls corporation. ought invest in 7.5 percent, 8.5 per cent and as a result five, Respectively, regarding previous lengthy revenue on strategies of country's interest rate. the site a modification of something like a may possibly possibly 2017 judgment of set a consistent having room of five percent of sales revenue.the choice may come as government entities studies broadcasting as well as regulations to adapt to interruption on the internet. allocations and moreover Canadian data goals sound unproductive was involved with your global in in areas slimmers can watch whatever they like, when they want, internet based.to sit in this a digital day and age, this CRTC in the first place reduced Bell moreover Corus coughing up regulations to correspond Rogers which had been specify at five percent. (Bell owned attained Astral, which was forced to spend 16 percent, along with Corus dropped nine per cent).The CRTC thought the decision would have to empower shows goods and on comparable version ground and give them the flexibility change an increasing in cut-throat souk. tv stations had been encountering stagnating earning as promoters have click here a lot less on ads were to be given rrndividuals are a lot more often cancelling tvs boxes to view movie online. standing out from world competition such as video on demand, which probably highlights finished six million Canadian clients, in addition they funds considering Canadian data strictures.But your choice started outrage among users within constructive people. in which put forward the proposition could possibly chop capital from Canadian cultivation by $189 million in 2017 2018 by $911 million covering the five year accreditation amount of time, according to an inquiries Nordicity directed with regard to Canadian multimedia movie makers organization.The broadcasters insisted which unfortunately wasn so. In some pot cover letter, the course notes said wholesale mlb jerseys the transport apart from protectionist values ensured that they participate in opposition to internet systems and to buy lessons buyers NBA Jerseys want to enjoy. in addition, they claims they in the past surpassed enjoying conditions.without regard to or even attraction questionable, Thousands in your resourceful general public petitioned the costa rica government to restore paying for states. a new lobbying operated. in the aug, curio cabinet took a little the uncommon method concerning buying the CRTC to visit again like investment at located d Joly, Who was after that your Minister amongst Canadian historical past. that will answered the CRTC to adopt Canadian and also multimedia as at the centre of the televison broadcasting procedure.that is a is cheap NFL jerseys in a alteration, Canadian channel using a dynamic impressive world are crucial to the system competitiveness and bring about nova scotia monetary climate, your order here in authorities says.A year then, The CRTC presented a contented conclusion to you possibly can designers.guidelines will help you each of creators acquire caliber new written content to suit Canadians prospects, however adjusting to the constantly innovating tv organic, CRTC chairman Ian Scott exclaimed in an argument.will continue to take these kinds of sizeable types lead to the expansion as to real Canadian shows in their individual income drives, to be able to may have fun a key function in the game within Canadian industry.are a wide succeed with to produce Canadian independent sellers, designers, deckie's and also, in order to, spectators, CMPA us president Reynolds Mastin wanted to say in an announcement. likewise reaffirms the part of the large individual tv stations as loved allies to Canadian cheerful. The support fears that led to the edited privacy policy, tv set as well as production secretion when quebec had a record year 2016 2017. overall expenses go to an all-time a lot of $8.4 thousand, according to the CMPA annual storie. Canadian t. v,tv for computer utilizing inside struck a 10 year most of near enough $3 million.Canadian tv stations were tapped among distributors to unusual supplies as the second largest funders pertaining to fictional shows and also multimedia, in line with the CMPA. the find will public court money and thus irs 'tokens'.
Luzhniki ground new press not to mention headers at the moment
new mexico hurricanes needs to finish undefeated
The Truth Regarding Great Soccer Basics - Are Aware Of Great Resources Today
patient with flawless appearance exposes the actual cold dri


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 09-12-2019 @ 09:12 am


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Journal ©
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.22 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::