PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

341

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.148.XX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.148.XX  06: 54.36.150.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 54.36.150.XXX  09: 54.36.150.XX  10: 54.36.148.XXX  11: 54.36.148.XXX  12: 54.36.148.XX  13: 54.36.150.XX  14: 54.36.149.XX  15: 185.86.151.XXX  16: 54.36.149.XX  17: 54.36.148.XX  18: 54.36.148.XXX  19: 5.188.210.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 54.36.150.XX  22: 54.36.149.XX  23: 54.36.150.XXX  24: 46.229.168.XXX  25: 54.36.150.XX  26: 46.229.168.XXX  27: 46.229.168.XXX  28: 107.174.249.XXX  29: 54.36.149.XX  30: 54.36.150.XXX  31: 172.241.112.XXX  32: 178.213.186.XXX  33: 54.36.148.XXX  34: 54.36.150.XXX  35: 54.36.149.XXX  36: 45.80.184.XXX  37: 54.36.150.XX  38: 54.36.148.XX  39: 54.36.148.XXX  40: 54.36.150.XX  41: 54.36.148.XXX  42: 54.36.148.XX  43: 54.36.148.X  44: 54.36.148.XXX  45: 54.36.149.XX  46: 54.36.148.XXX  47: 181.177.119.XX  48: 196.196.224.XX  49: 54.36.150.XX  50: 54.36.149.XX  51: 54.36.150.XX  52: 54.36.150.XXX  53: 54.36.149.XX  54: 125.188.196.XXX  55: 54.36.150.XX  56: 54.36.148.XX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.150.XX  59: 54.36.148.XXX  60: 54.36.150.XXX  61: 59.27.101.XX  62: 54.36.150.XX  63: 54.36.150.XX  64: 182.52.238.XXX  65: 54.36.148.XXX  66: 27.147.191.XX  67: 54.36.148.XXX  68: 196.247.18.XXX  69: 54.36.150.XX  70: 54.36.150.XXX  71: 54.36.148.XXX  72: 54.36.150.XXX  73: 54.36.150.XX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.150.XX  76: 54.36.150.X  77: 54.36.150.X  78: 54.36.148.X  79: 5.157.55.XX  80: 54.36.149.XX  81: 54.36.150.XX  82: 198.144.180.XX  83: 54.36.148.XX  84: 54.36.150.XX  85: 54.36.149.XX  86: 54.36.148.XX  87: 54.36.150.XXX  88: 107.152.139.XXX  89: 54.36.150.XXX  90: 54.36.150.XX  91: 54.36.150.XXX  92: 54.36.148.XX  93: 54.36.148.XXX  94: 107.172.241.XXX  95: 54.36.148.XXX  96: 54.36.150.XXX  97: 54.36.148.XX  98: 54.36.150.XX  99: 54.36.148.XXX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.150.XX  102: 196.196.47.XX  103: 54.36.148.X  104: 93.180.178.XX  105: 54.36.150.XXX  106: 54.36.149.XX  107: 54.36.149.XX  108: 54.36.150.XX  109: 54.36.149.XX  110: 66.249.79.XX  111: 107.174.6.XX  112: 54.36.149.X  113: 54.36.150.XXX  114: 54.36.149.X  115: 54.36.150.XX  116: 54.36.150.XXX  117: 54.36.148.XXX  118: 54.36.149.XXX  119: 54.36.149.XXX  120: 54.36.148.XX  121: 54.36.150.XX  122: 66.249.79.XX  123: 54.36.150.X  124: 54.36.148.XXX  125: 54.36.148.XXX  126: 54.36.150.XX  127: 54.36.148.XXX  128: 46.98.235.XXX  129: 173.56.223.X  130: 54.36.150.XXX  131: 54.36.150.XXX  132: 54.36.149.XX  133: 54.36.150.XXX  134: 107.175.232.XXX  135: 54.36.148.XX  136: 54.36.149.XX  137: 196.17.44.XXX  138: 5.201.175.XXX  139: 54.36.150.XX  140: 54.36.150.X  141: 54.36.149.XX  142: 192.169.217.XXX  143: 23.229.52.XX  144: 54.36.150.XX  145: 54.36.148.XXX  146: 54.36.149.XX  147: 54.36.150.XXX  148: 54.36.150.XXX  149: 54.36.149.XXX  150: 54.36.150.XXX  151: 54.36.150.XXX  152: 5.157.24.XX  153: 54.36.149.XX  154: 54.36.149.XX  155: 107.172.94.XXX  156: 54.36.150.X  157: 54.36.150.XX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.150.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 109.248.62.XXX  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.150.XX  166: 54.36.150.X  167: 54.36.150.XXX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.150.XXX  170: 185.141.206.XXX  171: 54.36.150.XXX  172: 54.36.150.XX  173: 54.36.148.XX  174: 54.36.148.XX  175: 50.205.36.XXX  176: 54.36.148.XX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.150.XX  179: 54.36.148.XX  180: 54.36.150.XXX  181: 54.36.148.XX  182: 54.36.148.XXX  183: 54.36.150.XXX  184: 54.36.148.XXX  185: 66.249.79.XX  186: 54.36.150.XXX  187: 54.36.149.XX  188: 149.28.188.XXX  189: 54.36.150.XXX  190: 50.240.43.XX  191: 54.36.150.XX  192: 54.36.150.XX  193: 54.36.150.XXX  194: 23.94.4.XXX  195: 52.50.24.XXX  196: 54.36.150.XXX  197: 54.36.148.XX  198: 54.36.149.XX  199: 198.154.81.XX  200: 54.36.148.XXX  201: 54.36.148.X  202: 64.235.35.XX  203: 54.36.148.XXX  204: 54.36.149.XX  205: 54.36.148.XX  206: 209.242.220.XX  207: 54.36.150.XX  208: 54.36.150.X  209: 54.36.148.XXX  210: 104.160.18.XXX  211: 54.36.150.XX  212: 54.36.148.XX  213: 54.36.150.XXX  214: 216.244.66.XXX  215: 54.36.150.XXX  216: 94.180.134.XXX  217: 54.36.148.XXX  218: 194.187.110.XX  219: 54.36.150.XXX  220: 54.36.150.XX  221: 54.36.150.XX  222: 54.36.149.XX  223: 196.247.5.XX  224: 54.36.149.XX  225: 54.36.149.XX  226: 54.36.150.X  227: 54.36.148.XXX  228: 198.144.180.XX  229: 54.36.149.XX  230: 5.8.46.X  231: 54.36.148.XXX  232: 192.126.230.XX  233: 54.36.148.XXX  234: 71.213.141.XXX  235: 54.36.150.XXX  236: 105.112.45.XXX  237: 54.36.148.XXX  238: 54.36.150.XXX  239: 54.36.150.XX  240: 54.36.148.XXX  241: 54.36.150.XXX  242: 54.36.150.XX  243: 176.119.24.XXX  244: 46.229.168.XXX  245: 54.36.148.XXX  246: 54.36.148.XXX  247: 54.36.148.XXX  248: 54.36.149.XX  249: 54.36.148.XX  250: 54.36.148.XXX  251: 54.36.150.XXX  252: 54.36.150.XX  253: 54.36.150.XX  254: 54.36.150.XXX  255: 54.36.149.X  256: 203.133.170.XXX  257: 54.36.149.X  258: 192.162.165.XX  259: 54.36.149.XX  260: 54.36.148.XXX  261: 191.101.70.XXX  262: 172.245.42.XXX  263: 54.36.150.XXX  264: 107.175.237.XXX  265: 54.36.150.XXX  266: 54.36.150.XX  267: 54.36.150.XX  268: 54.36.149.XX  269: 54.36.150.XXX  270: 54.36.150.XXX  271: 54.36.150.XX  272: 46.229.168.XXX  273: 79.120.177.XXX  274: 54.36.148.XXX  275: 46.229.168.XXX  276: 60.231.34.XXX  277: 54.36.148.XXX  278: 46.229.168.XXX  279: 46.229.168.XXX  280: 18.203.92.XXX  281: 54.36.148.XXX  282: 54.36.150.XXX  283: 54.36.148.XXX  284: 46.229.168.XXX  285: 46.229.168.XXX  286: 54.36.148.XXX  287: 155.94.138.XXX  288: 177.46.149.XX  289: 54.36.148.XX  290: 54.36.150.XX  291: 54.36.150.XXX  292: 54.36.150.XXX  293: 42.190.104.XXX  294: 54.36.148.XX  295: 54.36.148.XXX  296: 54.36.149.XX  297: 103.204.111.XXX  298: 104.223.82.XXX  299: 23.105.159.XXX  300: 54.36.149.XX  301: 54.36.148.XXX  302: 103.57.87.XXX  303: 54.36.150.XX  304: 59.27.101.XX  305: 46.229.168.XXX  306: 46.229.168.XXX  307: 54.36.150.XX  308: 54.36.150.XX  309: 54.36.148.XXX  310: 46.229.168.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 46.229.168.XXX  313: 3.91.106.XX  314: 118.42.74.XXX  315: 46.229.168.XXX  316: 46.229.168.XXX  317: 46.229.168.XXX  318: 46.229.168.XXX  319: 192.126.164.XX  320: 46.229.168.XXX  321: 46.229.168.XXX  322: 54.36.150.XXX  323: 54.36.150.XX  324: 54.36.148.XX  325: 54.36.148.XXX  326: 78.46.37.XX  327: 54.36.148.XXX  328: 54.36.150.XXX  329: 46.229.168.XXX  330: 72.76.136.XX  331: 104.227.209.XXX  332: 54.36.148.XX  333: 46.229.168.XXX  334: 54.36.150.XX  335: 54.36.149.XX  336: 142.93.151.XXX  337: 46.229.168.XXX  338: 46.229.168.XXX  339: 46.229.168.XXX  340: 46.229.168.XXX  341: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

341


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14869

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21176713


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,807

 ·  ต่อปี

1,323,545


เวลา ของระบบ
 · เวลา

20:07:45

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 341 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
P-S-K: วารสารสมาชิก


วารสารสมาชิก
[ ไดเรคทอรีวารสาร | สมัครสมาชิกใหม่ ]

สมาชิกของไซต์สามารถสร้างวารสารของคุณเอง และส่งข้อคิดเห็นได้ โดยอัตโนมัติ


huh.gif
Mining czy handel walutą wirtualną za pomocą kryptorobotów
โดย: ShayGlenn5902
ติดประกาศ: 08-22-2019 @ 10:53 pm

Bitcoin Revolution ile zarobiłemNie lada jaki zarobek, prędki czas zwrotu i interesujące zapowiedzi powodują, iż zwykłe odmiany inwestowania są w dużym stopniu mniej lubiane aniżeli atrakcyjne kryptowaluty, a pośród nich Bitcoin, kryptowaluta absolutnie najbardziej teraz uznana, dlatego że jej przyrost okazał się rekordowy. Handel walutami kryptograficznymi przynosi potężną okazję relatywnie bezproblemowego powiększania majątku, a sensacyjne a również błyskawiczne wzrosty wartości Bitcoina w żadnym razie nie należą do rzadkości, co bez ustanku zaskakuje przeciwników. Dużo ludzi wie doskonale, iż Bitcoiny można zakupić, jednakże zdecydowanie nieliczne grono wie, że można je wydobywać. Co prawda dzisiaj już bardzo często możemy dowiedzieć się o ludziach trudniących się ich wydobywaniem, (zwanego również kopaniem, albo miningiem), to w dalszym ciągu nie zbyt wiemy jak to wygląda i nade wszystko jak dużo można na tym zyskać.
Czy opłaca się kopać kryptowaluty? Czy niezbędny jest potężny udział? Kiedy lokata się zwróci? Potrzebny jest nabytek specjalistycznego sprzętu do kopania Bitocoinów? Na takiego typu zapytania co niemiara ludzi często wyszukuje odpowiedzi. Przed rozpoczęciem przygody z kopaniem, trzeba gruntownie sprawdzić czy nam się to będzie opłacać. Może lepiej w niektórych będzie ulokować pieniądze w Bitcoiny, jak kurs spadnie? Wówczas w okresie wzrostu jej wartości pozbywamy się jej i osiągamy nie lada jaki zarobek. Np. BTC w czasie od lutego do maja 2019 roku wzrósł przeszło 250% - lokata na poziomie 500 zł. pozwalała na pozbycie się zakupionych Bitcoinów za 1250 zł. (to znaczy 750 zł. zarobku). Należałoby o tym uważnie pomyśleć. Co niemiara osób wie znakomicie, że do takiego typu transakcji perfekcyjnie nadaje się Bitcoin Revolution Platforma, oczywiście mamy możliwość wyszukać w internecie jaka jest Bitcoin Revolution wiarygodność. Użytkowanie jest bardzo łatwe, bowiem jest to kryptobot, toteż automatyzuje operacje kryptowalutami analizując bieżące ruchy. Najpierw czeka nas rejestracja, od tego czasu już jedynie można nadzorować Bitcoin Revolution zarobki. Jeżeli mimo to ciekawi Cię jedynie wydobywanie BTC to za moment dowiesz się szczyptę więcej.
W przypadku Bitcoina, kopanie opłaca się wyłącznie za pomocą profesjonalnego sprzętu, jednakże inne waluty wirtualne wolno kopać za sprawą kart graficznych (chociażby tych przeciętnej jakości) - przeto tak ochoczo mnóstwo osób decyduje się na kopanie przykładowo Monero lub Pascal. Hurtownie ze sprzętem komputerowym doznają Dziś prawdziwe oblężenie klientów, którzy pożądają spróbować swoich sił w wydobywaniu monet. Powoduje to niestety poważny wzrost cen oraz przeciągnięcie okresu czekania na zakupiony towar. Karty graficzne z drugiej ręki są sprzedawane po abstrakcyjnie wysokich cenach, a ich dostępność również jest niewielka. Nasamprzód zaczym wpakujemy pieniądze w nowy sprzęt powinniśmy sprawdzić zyskowność tego typu lokaty. Dosyć sporo osób nie zdaje sobie sprawy, że cały czas wzrasta trudność wydobycia więc jeśli przykładowo aktualnie mamy możliwość wydobywać codziennie przykładowo 1 ETH to już po miesiącu być może się okazać, iż nasze kopanie spadnie przykładowo o 1/2, co w pesymistycznej wizji może się sprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie odkopać tak wiele monet ile w sumie kosztował nas sprzęt na starcie. Poważna część osób szacuje sobie jako koszty jeno koszt kupna koparki i miesięczny pobór prądu, nie wliczając w to własnej pracy, czy też kłopotów jakie mają możliwość wystąpić podczas: przerwy powiązane z brakiem dostępu do internetu, prądu czy też rozmaitego rodzaju problemy z koparką. Swoją drogą trzeba sobie zdawać sprawę, iż koparki są potwornie prądożerne w związku z tym nasza instalacja może nie przetrwać tak dużego ponadplanowego poboru.
Kolejnym nie mniej istotną rzeczą jest hałas oraz temperatura. Takiego rodzaju koparki transmitują niezmiernie dużą ilość ciepła a również w dodatku są niezmiernie głośne. Imponującym wyjściem byłoby umieszczenie wszystkich urządzeń w klimatyzowanym, odrębnym pomieszczeniu, co wytwarza niewątpliwie dodatkowe koszty i niewątpliwie zraża do kupna sprzętu czy też ogólnie lokaty w kopanie monet wirtualnych. Na koniec zostało równie ważna kwestia: czy będziemy potrafili obsługiwać pozyskane koparki. Potrzebna będzie stosowna pielęgnacja, aktualizacja oprogramowania, przerzucanie się między konkretnymi kryptowalutami. Na bank pożądana jest również zdolność samodzielnych napraw różnorodnego rodzaju (malutkich i nieraz dość poważnych). Gdyż jeżeli nie, to cała historia z wydobywaniem może się skończyć dużo prędzej, aniżeli się rozpoczęła.


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 08-22-2019 @ 10:53 pm


เขียนข้อคิดเห็น
เขียนข้อคิดเห็น
อ่านต่อ
อ่านต่อ
ข้อมูลสมาชิก
ข้อมูลสมาชิก
ส่งข่าวสาร
ส่งข่าวสาร
Journal ©
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.22 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::