PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

340

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.148.XX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.148.XX  06: 54.36.150.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 54.36.150.XXX  09: 54.36.150.XX  10: 54.36.148.XXX  11: 54.36.148.XXX  12: 54.36.148.XX  13: 54.36.150.XX  14: 54.36.149.XX  15: 185.86.151.XXX  16: 54.36.149.XX  17: 54.36.148.XX  18: 54.36.148.XXX  19: 5.188.210.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 54.36.150.XX  22: 54.36.149.XX  23: 54.36.150.XXX  24: 46.229.168.XXX  25: 54.36.150.XX  26: 46.229.168.XXX  27: 46.229.168.XXX  28: 107.174.249.XXX  29: 54.36.149.XX  30: 54.36.150.XXX  31: 172.241.112.XXX  32: 178.213.186.XXX  33: 54.36.148.XXX  34: 54.36.150.XXX  35: 54.36.149.XXX  36: 45.80.184.XXX  37: 54.36.150.XX  38: 54.36.148.XX  39: 54.36.148.XXX  40: 54.36.150.XX  41: 54.36.148.XXX  42: 54.36.148.XX  43: 54.36.148.X  44: 54.36.148.XXX  45: 54.36.149.XX  46: 54.36.148.XXX  47: 181.177.119.XX  48: 196.196.224.XX  49: 54.36.150.XX  50: 54.36.149.XX  51: 54.36.150.XX  52: 54.36.150.XXX  53: 54.36.149.XX  54: 125.188.196.XXX  55: 54.36.150.XX  56: 54.36.148.XX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.150.XX  59: 54.36.148.XXX  60: 54.36.150.XXX  61: 59.27.101.XX  62: 54.36.150.XX  63: 54.36.150.XX  64: 182.52.238.XXX  65: 54.36.148.XXX  66: 27.147.191.XX  67: 54.36.148.XXX  68: 196.247.18.XXX  69: 54.36.150.XX  70: 54.36.150.XXX  71: 54.36.150.XXX  72: 54.36.150.XX  73: 54.36.148.XXX  74: 54.36.150.XX  75: 54.36.150.XXX  76: 54.36.150.X  77: 54.36.150.X  78: 54.36.148.X  79: 5.157.55.XX  80: 54.36.149.XX  81: 45.120.50.XX  82: 54.36.150.XX  83: 198.144.180.XX  84: 54.36.148.XX  85: 54.36.150.XX  86: 163.172.148.XX  87: 54.36.148.XX  88: 54.36.150.XXX  89: 107.152.139.XXX  90: 54.36.150.XXX  91: 54.36.150.XX  92: 54.36.148.XX  93: 54.36.148.XXX  94: 107.172.241.XXX  95: 54.36.148.XXX  96: 54.36.150.XXX  97: 54.36.148.XX  98: 54.36.150.XX  99: 54.36.148.XXX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.150.XX  102: 196.196.47.XX  103: 54.36.148.X  104: 93.180.178.XX  105: 54.36.150.XXX  106: 54.36.149.XX  107: 54.36.149.XX  108: 54.36.150.XX  109: 54.36.149.XX  110: 66.249.79.XX  111: 107.174.6.XX  112: 54.36.149.X  113: 54.36.150.XXX  114: 54.36.149.XX  115: 54.36.150.XX  116: 54.36.150.XXX  117: 54.36.148.XXX  118: 54.36.149.XXX  119: 54.36.149.XXX  120: 54.36.148.XX  121: 54.36.150.XX  122: 66.249.79.XX  123: 54.36.150.X  124: 54.36.148.XXX  125: 54.36.148.XXX  126: 54.36.150.XX  127: 54.36.148.XXX  128: 46.98.235.XXX  129: 173.56.223.X  130: 54.36.150.XXX  131: 54.36.150.XXX  132: 54.36.149.XX  133: 54.36.150.XXX  134: 107.175.232.XXX  135: 54.36.148.XX  136: 54.36.149.XX  137: 196.17.44.XXX  138: 5.201.175.XXX  139: 54.36.150.XX  140: 54.36.150.X  141: 54.36.149.XX  142: 192.169.217.XXX  143: 23.229.52.XX  144: 54.36.150.XX  145: 54.36.148.XXX  146: 54.36.149.XX  147: 54.36.150.XXX  148: 54.36.150.XXX  149: 54.36.150.XXX  150: 54.36.150.XXX  151: 54.36.150.XXX  152: 5.157.24.XX  153: 54.36.149.XX  154: 54.36.149.XX  155: 107.172.94.XXX  156: 54.36.150.X  157: 54.36.150.XX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.150.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 109.248.62.XXX  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.150.XX  166: 54.36.150.X  167: 54.36.150.XXX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.150.XXX  170: 185.141.206.XXX  171: 54.36.150.XXX  172: 54.36.150.XX  173: 54.36.148.XX  174: 54.36.148.XX  175: 50.205.36.XXX  176: 54.36.148.XX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.150.XX  179: 54.36.148.XX  180: 54.36.150.XXX  181: 54.36.148.XX  182: 54.36.148.XXX  183: 54.36.150.XXX  184: 54.36.148.XXX  185: 66.249.79.XX  186: 54.36.150.XXX  187: 54.36.149.XX  188: 149.28.188.XXX  189: 54.36.150.XXX  190: 50.240.43.XX  191: 54.36.150.XX  192: 54.36.150.XX  193: 54.36.150.XXX  194: 23.94.4.XXX  195: 52.50.24.XXX  196: 54.36.150.XXX  197: 54.36.148.XX  198: 54.36.149.XX  199: 198.154.81.XX  200: 54.36.148.XXX  201: 54.36.148.X  202: 64.235.35.XX  203: 54.36.148.XXX  204: 54.36.149.XX  205: 54.36.148.XX  206: 209.242.220.XX  207: 54.36.150.XX  208: 54.36.150.X  209: 54.36.148.XXX  210: 104.160.18.XXX  211: 54.36.150.XX  212: 54.36.148.XX  213: 54.36.150.XXX  214: 216.244.66.XXX  215: 54.36.150.XXX  216: 94.180.134.XXX  217: 54.36.148.XXX  218: 194.187.110.XX  219: 54.36.150.XXX  220: 54.36.150.XX  221: 54.36.150.XX  222: 54.36.149.XX  223: 23.95.5.XXX  224: 196.247.5.XX  225: 54.36.149.XX  226: 54.36.149.XX  227: 54.36.150.X  228: 54.36.148.XXX  229: 198.144.180.XX  230: 54.36.149.XX  231: 5.8.46.X  232: 54.36.148.XXX  233: 192.126.230.XX  234: 54.36.148.XXX  235: 71.213.141.XXX  236: 54.36.150.XXX  237: 105.112.45.XXX  238: 54.36.148.XXX  239: 54.36.150.XXX  240: 54.36.148.XXX  241: 54.36.150.XXX  242: 54.36.150.XX  243: 176.119.24.XXX  244: 46.229.168.XXX  245: 54.36.148.XXX  246: 54.36.148.XXX  247: 54.36.148.XXX  248: 54.36.149.XX  249: 54.36.148.XX  250: 54.36.148.XXX  251: 54.36.150.XXX  252: 54.36.150.XX  253: 54.36.150.XX  254: 54.36.150.XXX  255: 54.36.149.X  256: 203.133.170.XXX  257: 54.36.149.X  258: 192.162.165.XX  259: 54.36.149.XX  260: 54.36.148.XXX  261: 191.101.70.XXX  262: 172.245.42.XXX  263: 54.36.150.XXX  264: 107.175.237.XXX  265: 54.36.150.XXX  266: 54.36.150.XX  267: 54.36.150.XX  268: 54.36.149.XX  269: 54.36.150.XXX  270: 54.36.148.XXX  271: 54.36.150.XX  272: 46.229.168.XXX  273: 79.120.177.XXX  274: 54.36.148.XXX  275: 46.229.168.XXX  276: 60.231.34.XXX  277: 54.36.148.XXX  278: 46.229.168.XXX  279: 46.229.168.XXX  280: 18.203.92.XXX  281: 54.36.148.XXX  282: 54.36.150.XXX  283: 54.36.148.XXX  284: 46.229.168.XXX  285: 46.229.168.XXX  286: 54.36.148.XXX  287: 155.94.138.XXX  288: 177.46.149.XX  289: 54.36.148.XX  290: 54.36.150.XX  291: 54.36.150.XXX  292: 54.36.150.XXX  293: 42.190.104.XXX  294: 54.36.148.XX  295: 54.36.148.XXX  296: 54.36.149.XX  297: 103.204.111.XXX  298: 104.223.82.XXX  299: 23.105.159.XXX  300: 54.36.149.XX  301: 54.36.148.XXX  302: 103.57.87.XXX  303: 54.36.150.XX  304: 46.229.168.XXX  305: 46.229.168.XXX  306: 54.36.150.XX  307: 54.36.150.XX  308: 54.36.148.XXX  309: 46.229.168.XXX  310: 46.229.168.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 3.91.106.XX  313: 118.42.74.XXX  314: 46.229.168.XXX  315: 46.229.168.XXX  316: 46.229.168.XXX  317: 46.229.168.XXX  318: 192.126.164.XX  319: 46.229.168.XXX  320: 46.229.168.XXX  321: 54.36.150.XXX  322: 54.36.148.XXX  323: 54.36.148.XX  324: 54.36.148.XXX  325: 78.46.37.XX  326: 54.36.148.XXX  327: 54.36.150.XXX  328: 46.229.168.XXX  329: 72.76.136.XX  330: 104.227.209.XXX  331: 54.36.148.XX  332: 46.229.168.XXX  333: 54.36.150.XX  334: 54.36.149.XX  335: 142.93.151.XXX  336: 46.229.168.XXX  337: 46.229.168.XXX  338: 46.229.168.XXX  339: 46.229.168.XXX  340: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

340


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14839

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21176683


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,807

 ·  ต่อปี

1,323,543


เวลา ของระบบ
 · เวลา

20:06:02

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 340 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ข้อมูลดาวน์โหลด: หลักกฎหมายมหาชนในการเมืองการปกครองประเทศ


[ ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข ]

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 0
คะแนนโดยรวม: 0

หลักกฎหมายมหาชนในการเมืองการปกครองประเทศ --- รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์

เจ้าของ: รศ.ดร.กมลชัย รัตนสกาววงศ์
รุ่น: ขนาด: 29.30 Kb


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | โฮมเพจ ]

สมาชิก
โหวต(คน): 0
ไม่มีสมาชิกลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 0
ไม่มีการลงคะแนนจากภายนอก
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | ให้คะแนนเว็บนี้ ]


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!
Thai Calendar
Month of Events2
<
พฤศจิกายน 2019
>
อาพฤ

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::