PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

335

 01: 107.172.56.XXX  02: 54.36.148.XXX  03: 54.36.150.XXX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.150.XXX  06: 54.36.150.XXX  07: 54.36.150.XXX  08: 46.229.168.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.150.XXX  11: 54.36.150.XX  12: 54.36.149.XX  13: 54.36.150.X  14: 54.36.148.XX  15: 54.36.148.XXX  16: 104.223.79.XXX  17: 185.86.151.XXX  18: 54.36.150.XX  19: 81.171.74.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 5.188.210.XX  22: 54.36.148.XX  23: 54.36.148.XXX  24: 46.229.168.XXX  25: 54.36.150.XX  26: 46.229.168.XXX  27: 46.229.168.XXX  28: 103.215.217.XX  29: 54.36.150.XX  30: 54.36.150.XX  31: 192.227.171.XX  32: 54.36.148.XXX  33: 178.213.186.XXX  34: 54.36.148.XXX  35: 54.36.150.XXX  36: 45.80.184.XXX  37: 104.227.107.XXX  38: 54.36.148.XX  39: 54.36.149.XX  40: 54.36.150.XXX  41: 54.36.150.XX  42: 54.36.148.XX  43: 54.36.149.XXX  44: 54.36.148.XX  45: 54.36.149.XX  46: 192.169.236.XXX  47: 54.36.150.XX  48: 54.36.150.XXX  49: 54.36.150.XXX  50: 54.36.149.XX  51: 192.210.194.XXX  52: 54.36.150.XXX  53: 54.36.150.XXX  54: 54.36.148.X  55: 125.188.196.XXX  56: 54.36.150.XX  57: 54.36.148.XX  58: 54.36.148.XXX  59: 125.130.136.XXX  60: 54.36.148.XXX  61: 54.36.150.XXX  62: 54.36.150.XX  63: 54.36.148.XXX  64: 54.36.150.XX  65: 54.36.148.XX  66: 54.36.150.XX  67: 54.36.149.XX  68: 54.36.150.XXX  69: 54.36.150.XX  70: 54.36.150.XXX  71: 54.36.148.XX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.150.XXX  74: 54.36.150.XX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.150.XX  77: 23.231.110.XXX  78: 54.36.150.X  79: 54.36.148.XX  80: 54.36.148.X  81: 5.157.55.XX  82: 54.36.148.XX  83: 54.36.149.XX  84: 45.61.164.XXX  85: 54.36.149.XX  86: 54.36.149.XX  87: 132.148.18.XXX  88: 54.36.149.XX  89: 54.36.148.XX  90: 54.36.150.XXX  91: 54.36.150.XX  92: 54.36.148.XXX  93: 196.17.228.XX  94: 54.36.150.XX  95: 54.36.150.XXX  96: 54.36.148.XX  97: 54.36.150.XXX  98: 54.36.150.XXX  99: 222.106.126.XXX  100: 54.36.150.XXX  101: 54.36.148.XXX  102: 125.27.127.XX  103: 144.202.57.XX  104: 54.36.148.XXX  105: 54.36.150.XX  106: 54.36.150.XX  107: 54.36.148.X  108: 1.9.205.XX  109: 54.36.150.XXX  110: 54.36.150.XX  111: 54.36.148.XXX  112: 54.36.150.XX  113: 54.36.149.XX  114: 66.249.79.XX  115: 54.36.150.XX  116: 104.223.78.XX  117: 54.36.150.XXX  118: 54.36.149.X  119: 54.36.149.XX  120: 54.36.150.XXX  121: 54.36.148.XXX  122: 190.208.50.X  123: 54.36.150.XXX  124: 191.100.27.XX  125: 54.36.150.XX  126: 54.36.150.XXX  127: 54.36.150.X  128: 54.36.148.XX  129: 107.172.15.XXX  130: 54.36.148.XXX  131: 54.36.150.XX  132: 54.36.148.XXX  133: 107.150.66.XXX  134: 54.36.148.XXX  135: 54.36.148.XX  136: 54.36.150.XXX  137: 54.36.149.XX  138: 54.36.150.XXX  139: 54.36.148.X  140: 54.36.148.XXX  141: 54.36.149.XX  142: 196.17.44.XXX  143: 103.57.87.XXX  144: 54.36.150.XX  145: 54.36.150.X  146: 54.36.149.XX  147: 54.36.149.X  148: 167.114.12.XXX  149: 54.36.148.XXX  150: 54.36.150.XXX  151: 54.36.149.XXX  152: 54.36.150.XXX  153: 54.36.150.XXX  154: 35.246.190.XXX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.148.XXX  157: 172.245.229.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.150.XXX  160: 54.36.150.XX  161: 54.36.149.XX  162: 54.36.150.XX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.150.XX  166: 162.212.174.XX  167: 54.36.150.XXX  168: 54.36.148.XXX  169: 54.36.149.XX  170: 54.36.150.XX  171: 54.36.150.XXX  172: 54.36.150.XX  173: 104.223.69.XXX  174: 54.36.148.XX  175: 54.36.150.XX  176: 54.36.148.XX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.150.XX  179: 155.138.149.XX  180: 54.36.150.XXX  181: 54.36.150.XXX  182: 59.27.101.XX  183: 54.36.148.XXX  184: 54.36.150.XXX  185: 54.36.148.XXX  186: 54.36.149.X  187: 54.36.148.XX  188: 54.36.148.XXX  189: 54.36.148.XXX  190: 54.36.150.XXX  191: 96.70.52.XXX  192: 54.36.150.XX  193: 54.36.148.XXX  194: 54.36.150.XXX  195: 172.245.196.XXX  196: 54.36.150.XX  197: 54.36.148.XX  198: 54.36.150.XXX  199: 54.36.148.XX  200: 54.36.150.X  201: 54.36.149.XX  202: 54.36.148.XXX  203: 54.36.148.X  204: 54.36.148.XXX  205: 199.34.86.XXX  206: 54.36.149.XX  207: 209.242.220.XX  208: 54.36.149.XX  209: 54.36.150.X  210: 54.36.150.XXX  211: 104.160.18.XXX  212: 54.36.148.XXX  213: 54.36.148.XX  214: 54.36.148.XX  215: 216.244.66.XXX  216: 94.180.134.XXX  217: 54.36.150.XXX  218: 194.187.110.XX  219: 54.36.150.XXX  220: 54.36.150.XX  221: 54.36.150.XX  222: 54.36.148.X  223: 54.36.150.XXX  224: 45.125.245.XXX  225: 54.36.148.XXX  226: 54.36.148.XX  227: 107.175.12.XXX  228: 5.8.46.X  229: 169.255.10.XXX  230: 192.126.230.XX  231: 54.36.149.XX  232: 54.36.149.XX  233: 54.36.150.XXX  234: 54.36.149.XX  235: 54.36.148.XXX  236: 54.36.150.XXX  237: 54.36.150.XX  238: 54.36.150.XX  239: 54.36.150.XXX  240: 54.36.150.XX  241: 46.229.168.XXX  242: 54.36.148.XX  243: 54.36.150.XXX  244: 54.36.148.XXX  245: 54.36.148.XXX  246: 54.36.150.XXX  247: 54.36.150.XX  248: 54.36.148.XXX  249: 54.36.149.XX  250: 45.89.106.XXX  251: 54.36.150.XX  252: 54.36.150.XXX  253: 54.36.150.XX  254: 54.36.150.X  255: 54.36.149.X  256: 54.36.148.XX  257: 54.36.148.XXX  258: 54.36.148.XXX  259: 54.36.148.XXX  260: 172.245.42.XXX  261: 54.36.150.XXX  262: 107.175.237.XXX  263: 54.36.150.XXX  264: 54.36.150.XX  265: 54.36.150.XX  266: 54.36.149.XX  267: 54.36.148.XXX  268: 54.36.150.XXX  269: 45.94.235.XX  270: 54.36.148.XXX  271: 46.229.168.XXX  272: 54.36.149.XX  273: 213.172.156.XXX  274: 46.229.168.XXX  275: 54.36.150.XX  276: 46.229.168.XXX  277: 46.229.168.XXX  278: 18.203.92.XXX  279: 66.249.79.XX  280: 54.36.150.XXX  281: 46.229.168.XXX  282: 46.229.168.XXX  283: 54.36.148.XXX  284: 54.36.150.XX  285: 195.154.61.XXX  286: 157.245.133.XXX  287: 54.36.148.XXX  288: 54.36.150.XXX  289: 54.36.150.XXX  290: 54.36.148.XX  291: 54.36.148.XXX  292: 54.36.149.XX  293: 54.36.150.XXX  294: 54.36.150.XXX  295: 172.245.75.XX  296: 54.36.150.XXX  297: 54.36.148.XXX  298: 54.36.150.X  299: 5.44.173.XX  300: 59.27.101.XX  301: 46.229.168.XXX  302: 46.229.168.XXX  303: 54.36.150.XX  304: 54.36.150.XX  305: 54.36.148.XXX  306: 46.229.168.XXX  307: 46.229.168.XXX  308: 46.229.168.XXX  309: 3.91.106.XX  310: 104.206.237.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 46.229.168.XXX  313: 46.229.168.XXX  314: 46.229.168.XXX  315: 46.229.168.XXX  316: 46.229.168.XXX  317: 54.36.150.XX  318: 54.36.150.XX  319: 54.36.150.XXX  320: 14.7.85.XXX  321: 177.130.55.XXX  322: 54.36.148.XX  323: 54.36.149.XXX  324: 46.229.168.XXX  325: 72.76.136.XX  326: 54.36.148.XX  327: 46.229.168.XXX  328: 107.174.55.XX  329: 54.36.149.XX  330: 191.96.243.XXX  331: 46.229.168.XXX  332: 46.229.168.XXX  333: 46.229.168.XXX  334: 46.229.168.XXX  335: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

335


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

15607

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21177451


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,811

 ·  ต่อปี

1,323,591


เวลา ของระบบ
 · เวลา

20:54:25

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 335 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ข้อมูลดาวน์โหลด: บทเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหา พัฒนาแผนชุมชน


[ ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข ]

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 0
คะแนนโดยรวม: 0

บทเรียนและแนวทางการแก้ไขปัญหา พัฒนาแผนชุมชน --- ดร. ขนิษฐา กาญจนรังสีนนท์

เจ้าของ: ดร. ขนิษฐา กาญจนรังสีนนท์
รุ่น: ขนาด: 6.60 MB


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | โฮมเพจ ]

สมาชิก
โหวต(คน): 0
ไม่มีสมาชิกลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 0
ไม่มีการลงคะแนนจากภายนอก
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | ให้คะแนนเว็บนี้ ]


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!
Thai Calendar
Month of Events2
<
พฤศจิกายน 2019
>
อาพฤ

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::