PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

345

 01: 107.172.56.XXX  02: 54.36.148.XXX  03: 54.36.150.XXX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.149.XX  06: 54.36.150.XXX  07: 54.36.150.XXX  08: 46.229.168.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.150.XXX  11: 54.36.150.XX  12: 54.36.149.XX  13: 54.36.148.XXX  14: 54.36.148.XX  15: 54.36.148.XXX  16: 54.36.149.XX  17: 185.86.151.XXX  18: 54.36.150.XX  19: 81.171.74.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 5.188.210.XX  22: 54.36.148.XXX  23: 54.36.150.XX  24: 54.36.148.XX  25: 54.36.148.XXX  26: 46.229.168.XXX  27: 54.36.150.XX  28: 46.229.168.XXX  29: 46.229.168.XXX  30: 103.215.217.XX  31: 54.36.150.XX  32: 54.36.150.XX  33: 192.227.171.XX  34: 54.36.148.XXX  35: 172.241.112.XXX  36: 178.213.186.XXX  37: 54.36.148.XXX  38: 54.36.150.XXX  39: 45.80.184.XXX  40: 104.227.107.XXX  41: 54.36.148.XX  42: 54.36.149.XX  43: 54.36.150.XX  44: 54.36.150.XX  45: 54.36.148.XX  46: 54.36.149.XXX  47: 54.36.148.XX  48: 54.36.149.XX  49: 192.169.236.XXX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.150.XXX  52: 54.36.150.XXX  53: 54.36.149.XX  54: 54.36.150.XX  55: 54.36.150.XXX  56: 54.36.150.XXX  57: 125.188.196.XXX  58: 54.36.150.XX  59: 54.36.148.XX  60: 54.36.148.XXX  61: 125.130.136.XXX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.150.XXX  64: 54.36.150.XX  65: 54.36.148.XXX  66: 54.36.150.XX  67: 54.36.148.XX  68: 54.36.148.XXX  69: 54.36.149.XX  70: 54.36.150.XXX  71: 196.247.18.XXX  72: 54.36.150.XX  73: 54.36.150.XXX  74: 54.36.148.XX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.150.XXX  77: 54.36.150.XX  78: 54.36.148.XXX  79: 54.36.150.XX  80: 23.231.110.XXX  81: 54.36.150.X  82: 54.36.148.XX  83: 54.36.148.X  84: 5.157.55.XX  85: 54.36.148.XX  86: 54.36.149.XX  87: 45.61.164.XXX  88: 54.36.149.XX  89: 54.36.149.XX  90: 132.148.18.XXX  91: 54.36.149.XX  92: 54.36.148.XX  93: 54.36.150.XXX  94: 54.36.150.XX  95: 54.36.148.XXX  96: 196.17.228.XX  97: 54.36.150.XX  98: 54.36.150.XXX  99: 54.36.148.XX  100: 54.36.150.XXX  101: 54.36.150.XXX  102: 222.106.126.XXX  103: 54.36.150.XXX  104: 54.36.148.XXX  105: 125.27.127.XX  106: 54.36.148.XXX  107: 54.36.148.XXX  108: 54.36.150.XX  109: 54.36.150.XX  110: 54.36.148.X  111: 1.9.205.XX  112: 54.36.150.XXX  113: 54.36.149.XX  114: 54.36.149.XX  115: 54.36.150.XX  116: 54.36.149.XX  117: 66.249.79.XX  118: 54.36.150.XX  119: 104.223.78.XX  120: 54.36.150.XXX  121: 54.36.149.X  122: 54.36.150.XX  123: 54.36.150.XXX  124: 54.36.148.XXX  125: 190.208.50.X  126: 54.36.150.XXX  127: 191.100.27.XX  128: 54.36.150.XX  129: 66.249.79.XX  130: 54.36.150.X  131: 54.36.148.XX  132: 107.172.15.XXX  133: 54.36.148.XXX  134: 54.36.150.XX  135: 54.36.148.XXX  136: 46.98.235.XXX  137: 54.36.148.XXX  138: 54.36.148.XX  139: 54.36.150.XXX  140: 54.36.149.XX  141: 54.36.150.XXX  142: 54.36.148.X  143: 54.36.148.XX  144: 54.36.149.XX  145: 196.17.44.XXX  146: 5.201.175.XXX  147: 54.36.150.XX  148: 54.36.150.X  149: 54.36.149.XX  150: 192.169.217.XXX  151: 54.36.149.X  152: 167.114.12.XXX  153: 54.36.148.XXX  154: 54.36.150.XXX  155: 54.36.149.XXX  156: 54.36.150.XXX  157: 54.36.150.XXX  158: 35.246.190.XXX  159: 54.36.148.XXX  160: 54.36.148.XXX  161: 172.245.229.XXX  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.148.XXX  166: 54.36.150.XX  167: 54.36.148.XXX  168: 54.36.150.XX  169: 54.36.150.XX  170: 162.212.174.XX  171: 54.36.150.X  172: 54.36.150.XXX  173: 54.36.148.XXX  174: 54.36.149.XX  175: 54.36.150.XX  176: 54.36.150.XXX  177: 54.36.150.XX  178: 104.223.69.XXX  179: 54.36.148.XX  180: 50.205.36.XXX  181: 54.36.148.XX  182: 54.36.148.XXX  183: 54.36.150.XX  184: 54.36.148.XX  185: 54.36.150.XXX  186: 54.36.150.XXX  187: 54.36.148.XX  188: 54.36.148.XXX  189: 54.36.150.XXX  190: 54.36.148.XXX  191: 54.36.149.X  192: 54.36.150.XXX  193: 54.36.149.XX  194: 54.36.148.XXX  195: 54.36.150.XXX  196: 96.70.52.XXX  197: 54.36.150.XX  198: 54.36.150.XX  199: 54.36.150.XXX  200: 172.245.196.XXX  201: 23.94.4.XXX  202: 54.36.148.XX  203: 54.36.150.XXX  204: 54.36.148.XX  205: 54.36.150.X  206: 54.36.149.XX  207: 198.154.81.XX  208: 54.36.148.XXX  209: 54.36.148.X  210: 54.36.148.XXX  211: 199.34.86.XXX  212: 54.36.149.XX  213: 209.242.220.XX  214: 54.36.149.XX  215: 54.36.150.X  216: 54.36.150.XXX  217: 104.160.18.XXX  218: 54.36.148.XXX  219: 54.36.148.XX  220: 54.36.148.XX  221: 216.244.66.XXX  222: 94.180.134.XXX  223: 54.36.150.XXX  224: 194.187.110.XX  225: 54.36.150.XXX  226: 54.36.150.XX  227: 54.36.150.XX  228: 54.36.149.XX  229: 54.36.150.XXX  230: 54.36.149.XX  231: 45.125.245.XXX  232: 54.36.148.XXX  233: 54.36.148.XX  234: 107.175.12.XXX  235: 5.8.46.X  236: 169.255.10.XXX  237: 192.126.230.XX  238: 54.36.149.XX  239: 71.213.141.XXX  240: 54.36.150.XXX  241: 54.36.149.XX  242: 54.36.148.XXX  243: 54.36.150.XXX  244: 54.36.150.XX  245: 54.36.150.XX  246: 54.36.150.XXX  247: 54.36.150.XX  248: 176.119.24.XXX  249: 46.229.168.XXX  250: 54.36.148.XX  251: 54.36.150.XXX  252: 54.36.148.XXX  253: 54.36.148.XXX  254: 54.36.150.XXX  255: 54.36.150.XX  256: 54.36.148.XXX  257: 54.36.149.XX  258: 45.89.106.XXX  259: 54.36.150.XX  260: 54.36.150.XXX  261: 54.36.150.XX  262: 54.36.150.X  263: 54.36.149.X  264: 54.36.148.XX  265: 54.36.149.XX  266: 54.36.148.XXX  267: 54.36.148.XXX  268: 172.245.42.XXX  269: 54.36.150.XXX  270: 107.175.237.XXX  271: 54.36.150.XXX  272: 54.36.150.XX  273: 54.36.150.XX  274: 54.36.149.XX  275: 54.36.148.XXX  276: 54.36.150.XXX  277: 54.36.150.XX  278: 54.36.148.XXX  279: 46.229.168.XXX  280: 54.36.149.XX  281: 213.172.156.XXX  282: 46.229.168.XXX  283: 54.36.150.XX  284: 46.229.168.XXX  285: 46.229.168.XXX  286: 18.203.92.XXX  287: 66.249.79.XX  288: 54.36.150.XXX  289: 46.229.168.XXX  290: 46.229.168.XXX  291: 54.36.148.XXX  292: 54.36.150.XX  293: 195.154.61.XXX  294: 157.245.133.XXX  295: 54.36.148.XXX  296: 54.36.150.XXX  297: 54.36.150.XXX  298: 42.190.104.XXX  299: 54.36.148.XX  300: 54.36.148.XXX  301: 54.36.149.XX  302: 54.36.150.XXX  303: 104.223.82.XXX  304: 172.245.75.XX  305: 54.36.150.XXX  306: 54.36.148.XXX  307: 54.36.150.X  308: 5.44.173.XX  309: 59.27.101.XX  310: 46.229.168.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 54.36.150.XX  313: 54.36.150.XX  314: 54.36.148.XXX  315: 46.229.168.XXX  316: 46.229.168.XXX  317: 46.229.168.XXX  318: 3.91.106.XX  319: 104.206.237.XXX  320: 46.229.168.XXX  321: 46.229.168.XXX  322: 46.229.168.XXX  323: 46.229.168.XXX  324: 46.229.168.XXX  325: 46.229.168.XXX  326: 54.36.150.XX  327: 54.36.150.XX  328: 54.36.150.XXX  329: 14.7.85.XXX  330: 177.130.55.XXX  331: 54.36.148.XX  332: 54.36.149.XXX  333: 46.229.168.XXX  334: 72.76.136.XX  335: 104.227.209.XXX  336: 54.36.148.XX  337: 46.229.168.XXX  338: 107.174.55.XX  339: 54.36.149.XX  340: 191.96.243.XXX  341: 46.229.168.XXX  342: 46.229.168.XXX  343: 46.229.168.XXX  344: 46.229.168.XXX  345: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

345


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

15466

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21177310


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,810

 ·  ต่อปี

1,323,582


เวลา ของระบบ
 · เวลา

20:43:31

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 345 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ข้อมูลดาวน์โหลด: ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-การคลังของท้องถิ่นไทย


[ ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข ]

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 0
คะแนนโดยรวม: 0

ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ-การคลังของท้องถิ่นไทย

เจ้าของ: ศ.ดร. จรัส สุวรรณมาลา
รุ่น: ขนาด: 141 bytes


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | โฮมเพจ ]

สมาชิก
โหวต(คน): 0
ไม่มีสมาชิกลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 0
ไม่มีการลงคะแนนจากภายนอก
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | ให้คะแนนเว็บนี้ ]


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!
Thai Calendar
Month of Events2
<
พฤศจิกายน 2019
>
อาพฤ

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::