PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

3

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21241


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ubybujif
 02:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 03:Nov 12, 2019ybepubusi

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

336

 01: 107.172.56.XXX  02: 54.36.150.XXX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.150.XXX  05: 54.36.150.XXX  06: 54.36.150.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.150.XXX  10: 54.36.150.XX  11: 54.36.149.XX  12: 54.36.150.X  13: 54.36.148.XX  14: 54.36.148.XXX  15: 104.223.79.XXX  16: 45.61.174.XX  17: 54.36.150.XX  18: 81.171.74.XX  19: 54.36.150.XXX  20: 5.188.210.XX  21: 54.36.150.XX  22: 54.36.148.XXX  23: 54.36.148.XX  24: 54.36.148.XXX  25: 46.229.168.XXX  26: 54.36.150.XX  27: 46.229.168.XXX  28: 46.229.168.XXX  29: 103.215.217.XX  30: 54.36.150.XX  31: 54.36.150.XX  32: 192.227.171.XX  33: 54.36.148.XXX  34: 54.36.150.XX  35: 54.36.148.X  36: 54.36.148.XXX  37: 54.36.150.XXX  38: 45.80.184.XXX  39: 104.227.107.XXX  40: 54.36.148.XX  41: 54.36.149.XX  42: 54.36.150.XXX  43: 54.36.150.XX  44: 54.36.148.XXX  45: 54.36.149.XXX  46: 54.36.148.XX  47: 54.36.149.XX  48: 192.169.236.XXX  49: 54.36.150.XX  50: 54.36.150.XXX  51: 54.36.150.XXX  52: 54.36.148.XXX  53: 192.210.194.XXX  54: 54.36.150.XXX  55: 54.36.150.XXX  56: 54.36.148.X  57: 107.175.80.XXX  58: 54.36.150.XX  59: 54.36.148.XX  60: 54.36.148.XXX  61: 125.130.136.XXX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.150.XXX  64: 54.36.150.XX  65: 54.36.148.XXX  66: 54.36.150.XX  67: 54.36.148.XX  68: 54.36.150.XX  69: 54.36.149.XX  70: 54.36.150.XXX  71: 54.36.150.XXX  72: 54.36.150.XX  73: 54.36.150.XXX  74: 54.36.148.XX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.150.XXX  77: 54.36.150.XX  78: 54.36.148.XXX  79: 54.36.150.XX  80: 23.231.110.XXX  81: 54.36.150.XXX  82: 54.36.148.XX  83: 54.36.150.XX  84: 54.36.148.XX  85: 54.36.149.XX  86: 45.61.164.XXX  87: 54.36.149.XX  88: 54.36.149.XX  89: 132.148.18.XXX  90: 54.36.149.XX  91: 54.36.148.XX  92: 206.41.184.XX  93: 54.36.150.XX  94: 54.36.148.XXX  95: 196.17.228.XX  96: 54.36.150.XXX  97: 23.94.149.XXX  98: 54.36.150.XXX  99: 54.36.150.XXX  100: 222.106.126.XXX  101: 54.36.150.XXX  102: 54.36.148.XXX  103: 125.27.127.XX  104: 144.202.57.XX  105: 54.36.148.XXX  106: 54.36.150.XX  107: 54.36.150.XX  108: 54.36.148.X  109: 1.9.205.XX  110: 54.36.148.XXX  111: 54.36.150.XX  112: 54.36.148.XXX  113: 54.36.150.XX  114: 192.186.156.XX  115: 66.249.79.XX  116: 54.36.150.XX  117: 104.223.78.XX  118: 66.249.79.XX  119: 54.36.149.X  120: 54.36.149.XX  121: 190.208.50.X  122: 54.36.150.XXX  123: 191.100.27.XX  124: 54.36.150.XX  125: 54.36.150.XXX  126: 54.36.150.X  127: 54.36.148.XX  128: 107.172.15.XXX  129: 23.250.94.XXX  130: 54.36.150.XX  131: 54.36.148.XXX  132: 107.150.66.XXX  133: 54.36.148.XXX  134: 54.36.148.XX  135: 54.36.150.XXX  136: 54.36.149.XX  137: 54.36.150.XXX  138: 54.36.148.X  139: 54.36.148.XXX  140: 54.36.148.XXX  141: 103.57.87.XXX  142: 54.36.150.XX  143: 54.36.150.X  144: 192.3.208.XXX  145: 54.36.149.X  146: 167.114.12.XXX  147: 54.36.148.XXX  148: 54.36.150.XXX  149: 54.36.149.XXX  150: 54.36.150.XXX  151: 54.36.150.XXX  152: 35.246.190.XXX  153: 54.36.148.XXX  154: 54.36.148.XXX  155: 172.245.229.XXX  156: 54.36.148.XXX  157: 54.36.150.XXX  158: 54.36.150.XX  159: 54.36.149.XX  160: 54.36.150.XX  161: 54.36.148.XXX  162: 54.36.150.XX  163: 54.36.150.XX  164: 162.212.174.XX  165: 136.244.86.XX  166: 54.36.150.XXX  167: 54.36.148.XXX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.150.XX  170: 54.36.150.XXX  171: 54.36.150.XX  172: 104.223.69.XXX  173: 54.36.148.XX  174: 54.36.150.XX  175: 54.36.149.XX  176: 54.36.148.XXX  177: 155.138.149.XX  178: 54.36.150.XXX  179: 54.36.148.XX  180: 54.36.149.XX  181: 59.27.101.XX  182: 118.42.74.XXX  183: 85.217.137.XX  184: 54.36.150.XXX  185: 54.36.148.XXX  186: 54.36.149.X  187: 54.36.148.XX  188: 54.36.148.XXX  189: 54.36.148.XXX  190: 54.36.150.XXX  191: 96.70.52.XXX  192: 54.36.150.XX  193: 54.36.148.XXX  194: 172.245.196.XXX  195: 54.36.150.XX  196: 54.36.148.XX  197: 54.36.150.XXX  198: 54.36.149.X  199: 54.36.150.X  200: 54.36.149.XX  201: 54.36.148.XXX  202: 54.36.150.XX  203: 54.36.148.X  204: 54.36.148.XXX  205: 199.34.86.XXX  206: 54.36.149.XX  207: 209.242.220.XX  208: 54.36.149.XX  209: 54.36.150.X  210: 54.36.150.XXX  211: 192.126.230.XX  212: 54.36.148.XXX  213: 54.36.150.XX  214: 54.36.148.XX  215: 69.58.7.XX  216: 216.244.66.XXX  217: 54.36.148.XX  218: 54.36.150.XXX  219: 194.187.110.XX  220: 54.36.150.XXX  221: 54.36.150.XX  222: 54.36.150.XX  223: 54.36.148.X  224: 54.36.150.XXX  225: 45.125.245.XXX  226: 54.36.148.XXX  227: 54.36.148.XX  228: 107.175.12.XXX  229: 5.8.46.X  230: 169.255.10.XXX  231: 54.36.149.XX  232: 54.36.149.XX  233: 54.36.150.XX  234: 54.36.149.XX  235: 54.36.150.XXX  236: 54.36.150.XX  237: 54.36.150.XX  238: 54.36.150.XXX  239: 54.36.150.XX  240: 176.9.253.XXX  241: 46.229.168.XXX  242: 54.36.148.XX  243: 54.36.150.XXX  244: 54.36.148.XXX  245: 54.36.148.XXX  246: 54.36.150.XXX  247: 54.36.150.XX  248: 54.36.148.XXX  249: 54.36.149.XX  250: 45.89.106.XXX  251: 54.36.150.XX  252: 54.36.175.XXX  253: 54.36.150.XX  254: 54.36.150.X  255: 54.36.149.X  256: 54.36.148.XX  257: 54.36.148.XXX  258: 54.36.148.XXX  259: 54.36.148.XXX  260: 54.36.149.XX  261: 54.36.150.XXX  262: 54.36.148.XXX  263: 54.36.150.XXX  264: 210.245.51.XX  265: 54.36.150.XX  266: 54.36.149.XX  267: 54.36.148.XXX  268: 54.36.150.XXX  269: 45.94.235.XX  270: 54.36.148.XXX  271: 46.229.168.XXX  272: 54.36.149.XX  273: 213.172.156.XXX  274: 46.229.168.XXX  275: 54.36.150.XX  276: 46.229.168.XXX  277: 46.229.168.XXX  278: 66.249.79.XX  279: 54.36.150.XXX  280: 46.229.168.XXX  281: 46.229.168.XXX  282: 107.183.156.XX  283: 54.36.150.XX  284: 195.154.61.XXX  285: 157.245.133.XXX  286: 54.36.148.XXX  287: 54.36.150.XXX  288: 54.36.149.XX  289: 104.168.91.XX  290: 54.36.148.XX  291: 54.36.148.XXX  292: 104.171.113.XXX  293: 54.36.150.XXX  294: 54.36.150.XXX  295: 172.245.75.XX  296: 54.36.150.XXX  297: 54.36.148.XXX  298: 54.36.150.X  299: 5.44.173.XX  300: 59.27.101.XX  301: 46.229.168.XXX  302: 46.229.168.XXX  303: 54.36.150.XXX  304: 54.36.150.XX  305: 54.36.148.XXX  306: 46.229.168.XXX  307: 46.229.168.XXX  308: 46.229.168.XXX  309: 3.91.106.XX  310: 104.206.237.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 46.229.168.XXX  313: 46.229.168.XXX  314: 46.229.168.XXX  315: 46.229.168.XXX  316: 46.229.168.XXX  317: 54.36.150.XX  318: 54.36.150.XX  319: 54.36.150.XXX  320: 14.7.85.XXX  321: 177.130.55.XXX  322: 54.36.148.XX  323: 54.36.149.XXX  324: 46.229.168.XXX  325: 54.36.150.XX  326: 149.56.43.XXX  327: 54.36.148.XX  328: 46.229.168.XXX  329: 107.174.55.XX  330: 54.36.149.XX  331: 191.96.243.XXX  332: 46.229.168.XXX  333: 46.229.168.XXX  334: 46.229.168.XXX  335: 46.229.168.XXX  336: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

336


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

15791

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21177635


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,812

 ·  ต่อปี

1,323,602


เวลา ของระบบ
 · เวลา

21:05:34

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 336 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ข้อมูลดาวน์โหลด: กระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง


[ ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข ]

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 0
คะแนนโดยรวม: 0

กระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง --- ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์ 

เจ้าของ: ดร.อรัญ โสตถิพันธุ์
รุ่น: ขนาด: 1.31 MB


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | โฮมเพจ ]

สมาชิก
โหวต(คน): 0
ไม่มีสมาชิกลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 0
ไม่มีการลงคะแนนจากภายนอก
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | ให้คะแนนเว็บนี้ ]


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!
Thai Calendar
Month of Events2
<
พฤศจิกายน 2019
>
อาพฤ

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::