PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

337

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.148.XX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.148.XX  06: 54.36.150.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 54.36.150.XXX  09: 54.36.150.XX  10: 54.36.148.XXX  11: 54.36.148.XX  12: 54.36.148.XXX  13: 54.36.149.XX  14: 185.86.151.XXX  15: 54.36.148.XX  16: 54.36.148.XXX  17: 5.188.210.XX  18: 54.36.148.XXX  19: 54.36.150.XX  20: 54.36.148.XX  21: 54.36.148.XXX  22: 54.36.150.XXX  23: 46.229.168.XXX  24: 54.36.150.XX  25: 46.229.168.XXX  26: 46.229.168.XXX  27: 103.215.217.XX  28: 54.36.150.XX  29: 54.36.150.XX  30: 54.36.149.XX  31: 54.36.150.XXX  32: 172.241.112.XXX  33: 178.213.186.XXX  34: 54.36.148.XXX  35: 45.80.184.XXX  36: 104.227.107.XXX  37: 54.36.148.XX  38: 54.36.148.XXX  39: 54.36.150.XX  40: 54.36.150.XX  41: 54.36.148.XX  42: 54.36.148.X  43: 54.36.148.XXX  44: 54.36.149.XX  45: 192.169.236.XXX  46: 54.36.150.XX  47: 54.36.150.XXX  48: 54.36.150.XX  49: 54.36.149.XX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.150.XXX  52: 54.36.150.XXX  53: 125.188.196.XXX  54: 54.36.150.XX  55: 54.36.148.XX  56: 54.36.148.XXX  57: 125.130.136.XXX  58: 54.36.148.XXX  59: 54.36.150.XXX  60: 54.36.150.XX  61: 54.36.150.XX  62: 54.36.150.XX  63: 182.52.238.XXX  64: 54.36.148.XXX  65: 54.36.149.XX  66: 54.36.150.XXX  67: 54.36.148.XXX  68: 196.247.18.XXX  69: 54.36.150.XX  70: 54.36.150.XXX  71: 54.36.148.XX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.150.XXX  74: 54.36.150.XX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.150.XX  77: 54.36.150.X  78: 54.36.148.XX  79: 54.36.148.X  80: 5.157.55.XX  81: 54.36.148.XX  82: 54.36.149.XX  83: 45.61.164.XXX  84: 198.144.180.XX  85: 54.36.148.XX  86: 54.36.150.XX  87: 54.36.149.XX  88: 54.36.148.XX  89: 54.36.150.XXX  90: 107.152.139.XXX  91: 54.36.150.XX  92: 54.36.150.XXX  93: 54.36.148.XX  94: 54.36.148.XXX  95: 54.36.150.XXX  96: 54.36.148.XXX  97: 54.36.150.XXX  98: 54.36.148.XXX  99: 54.36.150.XX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.150.XX  103: 196.196.47.XX  104: 54.36.148.X  105: 1.9.205.XX  106: 54.36.150.XXX  107: 54.36.149.XX  108: 54.36.149.XX  109: 54.36.150.XX  110: 54.36.149.XX  111: 66.249.79.XX  112: 107.174.6.XX  113: 54.36.149.X  114: 54.36.150.XXX  115: 54.36.149.X  116: 54.36.150.XX  117: 54.36.150.XXX  118: 54.36.148.XXX  119: 190.208.50.X  120: 54.36.149.XXX  121: 54.36.148.XX  122: 54.36.150.XX  123: 66.249.79.XX  124: 54.36.150.X  125: 54.36.148.XXX  126: 54.36.148.XXX  127: 54.36.150.XX  128: 54.36.148.XXX  129: 46.98.235.XXX  130: 54.36.148.XXX  131: 54.36.150.XXX  132: 54.36.150.XXX  133: 54.36.149.XX  134: 54.36.150.XXX  135: 54.36.148.X  136: 54.36.148.XX  137: 54.36.149.XX  138: 196.17.44.XXX  139: 5.201.175.XXX  140: 54.36.150.XX  141: 54.36.150.X  142: 54.36.149.XX  143: 192.169.217.XXX  144: 23.229.52.XX  145: 54.36.150.XX  146: 54.36.148.XXX  147: 54.36.149.XX  148: 54.36.150.XXX  149: 54.36.150.XXX  150: 54.36.149.XXX  151: 54.36.150.XXX  152: 54.36.150.XXX  153: 35.246.190.XXX  154: 54.36.149.XX  155: 54.36.148.XXX  156: 172.245.229.XXX  157: 54.36.148.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.150.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 54.36.150.XX  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.150.XX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.150.XX  166: 54.36.150.X  167: 54.36.150.XXX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.149.XX  170: 185.141.206.XXX  171: 54.36.150.XXX  172: 54.36.150.XX  173: 104.223.69.XXX  174: 54.36.148.XX  175: 50.205.36.XXX  176: 54.36.148.XX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.150.XX  179: 54.36.148.XX  180: 54.36.150.XXX  181: 54.36.148.XX  182: 54.36.148.XXX  183: 54.36.150.XXX  184: 54.36.148.XXX  185: 54.36.149.X  186: 54.36.150.XXX  187: 54.36.149.XX  188: 149.28.188.XXX  189: 54.36.150.XXX  190: 50.240.43.XX  191: 54.36.150.XX  192: 54.36.150.XX  193: 54.36.150.XXX  194: 23.94.4.XXX  195: 54.36.148.XX  196: 54.36.150.XXX  197: 54.36.148.XX  198: 198.154.81.XX  199: 54.36.148.XXX  200: 54.36.148.X  201: 54.36.148.XXX  202: 199.34.86.XXX  203: 54.36.149.XX  204: 54.36.148.XX  205: 209.242.220.XX  206: 54.36.149.XX  207: 54.36.150.X  208: 104.160.18.XXX  209: 54.36.150.XX  210: 54.36.148.XX  211: 54.36.150.XXX  212: 216.244.66.XXX  213: 94.180.134.XXX  214: 54.36.148.XXX  215: 194.187.110.XX  216: 54.36.150.XXX  217: 54.36.150.XX  218: 54.36.150.XX  219: 54.36.149.XX  220: 54.36.150.XXX  221: 54.36.149.XX  222: 45.125.245.XXX  223: 54.36.150.X  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.148.XX  226: 54.36.149.XX  227: 5.8.46.X  228: 54.36.148.XXX  229: 192.126.230.XX  230: 54.36.149.XX  231: 71.213.141.XXX  232: 54.36.150.XXX  233: 54.36.149.XX  234: 54.36.148.XXX  235: 54.36.150.XXX  236: 54.36.150.XX  237: 54.36.148.XXX  238: 54.36.150.XXX  239: 54.36.150.XX  240: 176.119.24.XXX  241: 46.229.168.XXX  242: 54.36.150.XXX  243: 54.36.148.XXX  244: 54.36.148.XXX  245: 54.36.149.XX  246: 54.36.148.XX  247: 54.36.148.XXX  248: 54.36.150.XXX  249: 54.36.150.XX  250: 54.36.150.XX  251: 54.36.150.XXX  252: 54.36.150.XX  253: 203.133.170.XXX  254: 54.36.149.X  255: 54.36.148.XX  256: 54.36.149.XX  257: 54.36.148.XXX  258: 172.245.42.XXX  259: 54.36.150.XXX  260: 107.175.237.XXX  261: 54.36.150.XXX  262: 54.36.150.XX  263: 54.36.150.XX  264: 54.36.149.XX  265: 54.36.150.XXX  266: 54.36.150.XXX  267: 54.36.150.XX  268: 54.36.148.XXX  269: 46.229.168.XXX  270: 79.120.177.XXX  271: 54.36.148.XXX  272: 46.229.168.XXX  273: 60.231.34.XXX  274: 54.36.148.XXX  275: 46.229.168.XXX  276: 46.229.168.XXX  277: 18.203.92.XXX  278: 66.249.79.XX  279: 54.36.150.XXX  280: 46.229.168.XXX  281: 46.229.168.XXX  282: 54.36.148.XXX  283: 155.94.138.XXX  284: 177.46.149.XX  285: 54.36.148.XX  286: 54.36.150.XX  287: 54.36.150.XXX  288: 54.36.150.XXX  289: 42.190.104.XXX  290: 54.36.148.XX  291: 54.36.148.XXX  292: 54.36.149.XX  293: 54.36.150.XXX  294: 104.223.82.XXX  295: 23.105.159.XXX  296: 54.36.149.XX  297: 54.36.148.XXX  298: 54.36.150.X  299: 54.36.150.XX  300: 59.27.101.XX  301: 46.229.168.XXX  302: 46.229.168.XXX  303: 54.36.150.XX  304: 54.36.150.XX  305: 54.36.148.XXX  306: 46.229.168.XXX  307: 46.229.168.XXX  308: 46.229.168.XXX  309: 3.91.106.XX  310: 104.206.237.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 46.229.168.XXX  313: 46.229.168.XXX  314: 46.229.168.XXX  315: 192.126.164.XX  316: 46.229.168.XXX  317: 46.229.168.XXX  318: 54.36.150.XX  319: 54.36.150.XX  320: 54.36.150.XXX  321: 54.36.148.XXX  322: 177.130.55.XXX  323: 54.36.148.XXX  324: 54.36.150.XXX  325: 46.229.168.XXX  326: 72.76.136.XX  327: 104.227.209.XXX  328: 54.36.148.XX  329: 46.229.168.XXX  330: 107.174.55.XX  331: 54.36.149.XX  332: 142.93.151.XXX  333: 46.229.168.XXX  334: 46.229.168.XXX  335: 46.229.168.XXX  336: 46.229.168.XXX  337: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

337


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

15152

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21176996


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,809

 ·  ต่อปี

1,323,562


เวลา ของระบบ
 · เวลา

20:24:25

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 337 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ข้อมูลดาวน์โหลด: ความหมายและความสำคัญของกระบวนทัศน์, ค่านิยมและจริยธรรมต่อการบริหารองค์กร


[ ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข ]

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 0
คะแนนโดยรวม: 0

ความหมายและความสำคัญของกระบวนทัศน์, ค่านิยมและจริยธรรมต่อการบริหารองค์กร --- ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์

เจ้าของ: ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์
รุ่น: ขนาด: 1.41 MB


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | โฮมเพจ ]

สมาชิก
โหวต(คน): 0
ไม่มีสมาชิกลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 0
ไม่มีการลงคะแนนจากภายนอก
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | ให้คะแนนเว็บนี้ ]


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!
Thai Calendar
Month of Events2
<
พฤศจิกายน 2019
>
อาพฤ

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.36 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::