PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

323

 01: 54.36.148.XX  02: 54.36.149.XX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.148.XX  05: 54.36.150.XXX  06: 46.229.168.XXX  07: 54.36.150.XXX  08: 54.36.150.XX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.148.XXX  11: 54.36.150.XX  12: 54.36.148.XX  13: 54.36.149.XX  14: 54.36.148.XX  15: 54.36.150.XXX  16: 54.36.150.XX  17: 54.36.149.XX  18: 54.36.150.XXX  19: 46.229.168.XXX  20: 54.36.150.XX  21: 46.229.168.XXX  22: 46.229.168.XXX  23: 107.174.249.XXX  24: 54.36.149.XX  25: 54.36.150.XXX  26: 54.36.149.XX  27: 178.213.186.XXX  28: 54.36.148.XXX  29: 54.36.150.XXX  30: 54.36.149.XXX  31: 45.80.184.XXX  32: 54.36.150.XX  33: 54.36.150.XXX  34: 54.36.148.XXX  35: 54.36.150.XX  36: 54.36.148.XXX  37: 54.36.148.XX  38: 54.36.148.X  39: 54.36.148.XXX  40: 54.36.149.XX  41: 54.36.148.XXX  42: 181.177.119.XX  43: 196.196.224.XX  44: 54.36.150.XX  45: 54.36.149.XX  46: 54.36.150.XX  47: 54.36.150.XXX  48: 54.36.149.XX  49: 104.211.34.XX  50: 54.36.148.XX  51: 54.36.148.XX  52: 54.36.148.XXX  53: 54.36.150.XX  54: 54.36.148.XXX  55: 54.36.150.XXX  56: 59.27.101.XX  57: 54.36.150.XX  58: 54.36.150.XX  59: 182.52.238.XXX  60: 54.36.148.XXX  61: 27.147.191.XX  62: 54.36.148.XXX  63: 196.247.18.XXX  64: 54.36.150.XX  65: 54.36.150.XXX  66: 45.86.74.XXX  67: 54.36.148.XXX  68: 54.36.150.XX  69: 54.36.150.XXX  70: 54.36.150.X  71: 54.36.149.XX  72: 45.120.50.XX  73: 54.36.150.XX  74: 198.144.180.XX  75: 54.36.148.XX  76: 54.36.150.XX  77: 163.172.148.XX  78: 54.36.148.XXX  79: 107.152.139.XXX  80: 54.36.150.XXX  81: 54.36.150.XX  82: 54.36.148.XX  83: 54.36.148.XXX  84: 107.172.241.XXX  85: 54.36.148.XXX  86: 54.36.150.XXX  87: 54.36.148.XX  88: 54.36.150.XX  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.148.XXX  91: 54.36.150.XX  92: 196.196.47.XX  93: 54.36.148.X  94: 93.180.178.XX  95: 54.36.148.XX  96: 54.36.148.XXX  97: 54.36.150.XX  98: 54.36.150.XX  99: 54.36.149.XX  100: 171.50.155.XXX  101: 107.174.6.XX  102: 54.36.149.X  103: 196.245.218.XXX  104: 54.36.149.XX  105: 54.36.150.XX  106: 54.36.150.XXX  107: 54.36.150.XXX  108: 54.36.149.XXX  109: 54.36.149.XXX  110: 54.36.148.XX  111: 54.36.150.XX  112: 66.249.79.XX  113: 54.36.150.X  114: 54.36.148.XXX  115: 54.36.150.XX  116: 54.36.148.XXX  117: 12.215.14.XXX  118: 173.56.223.X  119: 54.36.150.XXX  120: 54.36.150.XXX  121: 54.36.149.XX  122: 54.36.150.XXX  123: 107.175.232.XXX  124: 54.36.148.XX  125: 202.183.32.X  126: 66.160.140.XXX  127: 54.36.148.XXX  128: 54.36.150.XX  129: 54.36.150.X  130: 217.182.196.X  131: 192.169.217.XXX  132: 23.229.52.XX  133: 54.36.150.XX  134: 54.36.148.XXX  135: 54.36.149.XX  136: 54.36.150.XXX  137: 54.36.150.XXX  138: 54.36.150.XXX  139: 54.36.150.XXX  140: 5.157.24.XX  141: 54.36.149.XX  142: 54.36.149.XX  143: 107.172.94.XXX  144: 54.36.150.X  145: 54.36.150.XX  146: 54.36.148.XXX  147: 54.36.150.XX  148: 54.36.148.XXX  149: 109.248.62.XXX  150: 54.36.148.XXX  151: 54.36.148.XXX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.150.XX  154: 54.36.150.X  155: 108.161.136.XXX  156: 54.36.149.XX  157: 54.36.150.XXX  158: 185.141.206.XXX  159: 54.36.148.XX  160: 54.36.150.XX  161: 54.36.148.XX  162: 54.36.149.XX  163: 54.36.148.XX  164: 110.168.239.XXX  165: 54.36.148.XXX  166: 54.36.150.XXX  167: 54.36.148.XX  168: 54.36.150.XXX  169: 54.36.148.XXX  170: 54.36.150.XXX  171: 54.36.150.XX  172: 66.249.79.XX  173: 54.36.150.XX  174: 54.36.149.XX  175: 149.28.188.XXX  176: 54.36.150.XXX  177: 50.240.43.XX  178: 54.36.150.XX  179: 54.36.150.XX  180: 54.36.150.XX  181: 54.36.148.XXX  182: 52.50.24.XXX  183: 54.36.150.XXX  184: 54.36.150.XXX  185: 54.36.149.XX  186: 158.222.8.XXX  187: 54.36.148.X  188: 64.235.35.XX  189: 54.36.148.XXX  190: 54.36.149.XX  191: 54.36.148.XX  192: 54.36.149.XX  193: 54.36.150.XX  194: 54.36.150.X  195: 54.36.148.XXX  196: 192.169.218.XX  197: 54.36.150.XX  198: 54.36.148.XX  199: 54.36.150.XXX  200: 176.9.253.XXX  201: 216.244.66.XXX  202: 54.36.150.XXX  203: 94.180.134.XXX  204: 54.36.148.XXX  205: 194.187.110.XX  206: 54.36.150.XXX  207: 54.36.150.XX  208: 54.36.149.XX  209: 23.95.5.XXX  210: 196.247.5.XX  211: 54.36.149.XX  212: 54.36.149.XX  213: 54.36.150.X  214: 54.36.150.X  215: 198.144.180.XX  216: 54.36.149.XX  217: 54.36.148.XXX  218: 54.36.148.XX  219: 54.36.148.XXX  220: 71.213.141.XXX  221: 54.36.150.XXX  222: 105.112.45.XXX  223: 54.36.150.XX  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.150.XXX  226: 54.36.150.XX  227: 176.119.24.XXX  228: 46.229.168.XXX  229: 54.36.148.XXX  230: 54.36.148.XXX  231: 54.36.149.XX  232: 54.36.148.XX  233: 54.36.150.XX  234: 54.36.150.XXX  235: 54.36.150.XX  236: 54.36.150.XX  237: 54.36.150.XXX  238: 54.36.149.X  239: 203.133.170.XXX  240: 54.36.149.X  241: 192.162.165.XX  242: 54.36.149.XX  243: 54.36.148.XXX  244: 191.101.70.XXX  245: 54.36.148.XX  246: 54.36.149.X  247: 54.36.150.XXX  248: 54.36.150.XX  249: 54.36.150.XX  250: 54.36.149.XX  251: 54.36.150.XXX  252: 54.36.148.XXX  253: 54.36.150.XX  254: 46.229.168.XXX  255: 79.120.177.XXX  256: 54.36.148.XXX  257: 46.229.168.XXX  258: 60.231.34.XXX  259: 54.36.148.XXX  260: 54.36.149.XX  261: 46.229.168.XXX  262: 46.229.168.XXX  263: 54.36.148.XXX  264: 54.36.150.XXX  265: 54.36.148.XXX  266: 46.229.168.XXX  267: 46.229.168.XXX  268: 54.36.149.XX  269: 155.94.138.XXX  270: 177.46.149.XX  271: 54.36.148.XX  272: 54.36.150.XX  273: 54.36.150.XXX  274: 54.36.150.XXX  275: 42.190.104.XXX  276: 54.36.148.XXX  277: 54.36.148.XXX  278: 207.144.111.XXX  279: 103.204.111.XXX  280: 104.223.82.XXX  281: 23.105.159.XXX  282: 54.36.149.XX  283: 54.36.148.XXX  284: 103.57.87.XXX  285: 54.36.150.XX  286: 46.229.168.XXX  287: 46.229.168.XXX  288: 54.36.150.XXX  289: 54.36.148.XX  290: 54.36.150.XX  291: 54.36.148.XXX  292: 46.229.168.XXX  293: 46.229.168.XXX  294: 46.229.168.XXX  295: 3.91.106.XX  296: 118.42.74.XXX  297: 46.229.168.XXX  298: 46.229.168.XXX  299: 46.229.168.XXX  300: 46.229.168.XXX  301: 192.126.164.XX  302: 46.229.168.XXX  303: 46.229.168.XXX  304: 54.36.150.XXX  305: 54.36.148.XXX  306: 54.36.148.XX  307: 54.36.148.XXX  308: 78.46.37.XX  309: 54.36.148.XXX  310: 54.36.150.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 54.36.149.XX  313: 54.36.148.XX  314: 54.36.148.XX  315: 46.229.168.XXX  316: 54.36.150.XX  317: 54.36.149.XX  318: 142.93.151.XXX  319: 46.229.168.XXX  320: 46.229.168.XXX  321: 46.229.168.XXX  322: 46.229.168.XXX  323: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

323


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14559

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21176403


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,806

 ·  ต่อปี

1,323,525


เวลา ของระบบ
 · เวลา

19:48:22

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 323 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ข้อมูลดาวน์โหลด: การบริหารและพัฒนาบุคลากร แบบมุ่งสมรรถนะตามยุทธศาสตร์


[ ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข ]

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 0
คะแนนโดยรวม: 0

การบริหารและพัฒนาบุคลากร แบบมุ่งสมรรถนะตามยุทธศาสตร์ --- ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์

เจ้าของ: ดร. อรัญ โสตถิพันธุ์
รุ่น: ขนาด: 4.12 MB


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | โฮมเพจ ]

สมาชิก
โหวต(คน): 0
ไม่มีสมาชิกลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 0
ไม่มีการลงคะแนนจากภายนอก
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | ให้คะแนนเว็บนี้ ]


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!
Thai Calendar
Month of Events2
<
พฤศจิกายน 2019
>
อาพฤ

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::