PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

324

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.148.XX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.148.XX  06: 54.36.150.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 54.36.150.XXX  09: 54.36.150.XX  10: 54.36.148.XXX  11: 54.36.148.XXX  12: 54.36.148.XX  13: 54.36.150.XX  14: 54.36.149.XX  15: 185.86.151.XXX  16: 54.36.149.XX  17: 54.36.148.XX  18: 54.36.150.XXX  19: 54.36.148.XXX  20: 54.36.150.XX  21: 54.36.149.XX  22: 54.36.150.XXX  23: 46.229.168.XXX  24: 54.36.150.XX  25: 46.229.168.XXX  26: 46.229.168.XXX  27: 107.174.249.XXX  28: 54.36.149.XX  29: 54.36.150.XXX  30: 172.241.112.XXX  31: 178.213.186.XXX  32: 54.36.148.XXX  33: 54.36.150.XXX  34: 54.36.149.XXX  35: 45.80.184.XXX  36: 54.36.150.XX  37: 54.36.148.XX  38: 54.36.148.XXX  39: 54.36.150.XX  40: 54.36.148.XXX  41: 54.36.148.XX  42: 54.36.148.X  43: 54.36.148.XXX  44: 54.36.149.XX  45: 54.36.148.XXX  46: 181.177.119.XX  47: 196.196.224.XX  48: 54.36.150.XX  49: 54.36.149.XX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.150.XXX  52: 54.36.149.XX  53: 104.211.34.XX  54: 54.36.150.XX  55: 54.36.148.XX  56: 54.36.150.XX  57: 54.36.148.XXX  58: 54.36.150.XXX  59: 59.27.101.XX  60: 54.36.150.XX  61: 54.36.150.XX  62: 182.52.238.XXX  63: 54.36.148.XXX  64: 27.147.191.XX  65: 54.36.148.XXX  66: 196.247.18.XXX  67: 54.36.150.XX  68: 54.36.150.XXX  69: 54.36.150.XX  70: 54.36.148.XXX  71: 54.36.150.XX  72: 54.36.150.XXX  73: 54.36.150.X  74: 54.36.149.XX  75: 45.120.50.XX  76: 54.36.150.XX  77: 198.144.180.XX  78: 54.36.148.XX  79: 54.36.150.XX  80: 163.172.148.XX  81: 54.36.148.XXX  82: 107.152.139.XXX  83: 54.36.150.XXX  84: 54.36.150.XX  85: 54.36.148.XX  86: 54.36.148.XXX  87: 107.172.241.XXX  88: 54.36.148.XXX  89: 54.36.150.XXX  90: 54.36.148.XX  91: 54.36.150.XX  92: 54.36.148.XXX  93: 54.36.148.XXX  94: 54.36.150.XX  95: 196.196.47.XX  96: 54.36.148.X  97: 93.180.178.XX  98: 54.36.150.XXX  99: 54.36.149.XX  100: 54.36.149.XX  101: 54.36.150.XX  102: 54.36.149.XX  103: 66.249.79.XX  104: 107.174.6.XX  105: 54.36.149.X  106: 196.245.218.XXX  107: 54.36.149.XX  108: 54.36.150.XX  109: 54.36.150.XXX  110: 54.36.148.XXX  111: 54.36.149.XXX  112: 54.36.149.XXX  113: 54.36.148.XX  114: 54.36.150.XX  115: 66.249.79.XX  116: 54.36.150.X  117: 54.36.148.XXX  118: 54.36.148.XXX  119: 54.36.150.XX  120: 54.36.148.XXX  121: 46.98.235.XXX  122: 173.56.223.X  123: 54.36.150.XXX  124: 54.36.150.XXX  125: 54.36.149.XX  126: 54.36.150.XXX  127: 107.175.232.XXX  128: 54.36.148.XX  129: 202.183.32.X  130: 66.160.140.XXX  131: 5.201.175.XXX  132: 54.36.150.XX  133: 54.36.150.X  134: 54.36.149.XX  135: 192.169.217.XXX  136: 23.229.52.XX  137: 54.36.150.XX  138: 54.36.148.XXX  139: 54.36.149.XX  140: 54.36.150.XXX  141: 54.36.150.XXX  142: 54.36.150.XXX  143: 54.36.150.XXX  144: 5.157.24.XX  145: 54.36.149.XX  146: 54.36.149.XX  147: 107.172.94.XXX  148: 54.36.150.X  149: 54.36.150.XX  150: 54.36.148.XXX  151: 54.36.150.XX  152: 54.36.148.XXX  153: 109.248.62.XXX  154: 54.36.148.XXX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.150.XX  157: 54.36.150.XX  158: 54.36.150.X  159: 108.161.136.XXX  160: 54.36.149.XX  161: 54.36.150.XXX  162: 185.141.206.XXX  163: 54.36.148.XX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.148.XX  166: 54.36.148.XX  167: 50.205.36.XXX  168: 110.168.239.XXX  169: 54.36.148.XXX  170: 54.36.150.XXX  171: 54.36.148.XX  172: 54.36.148.XX  173: 54.36.148.XXX  174: 54.36.150.XXX  175: 54.36.148.XXX  176: 66.249.79.XX  177: 54.36.150.XXX  178: 54.36.149.XX  179: 149.28.188.XXX  180: 54.36.150.XXX  181: 50.240.43.XX  182: 54.36.150.XX  183: 54.36.150.XX  184: 54.36.150.XX  185: 23.94.4.XXX  186: 52.50.24.XXX  187: 54.36.150.XXX  188: 54.36.149.XX  189: 198.154.81.XX  190: 54.36.148.XXX  191: 54.36.148.X  192: 64.235.35.XX  193: 54.36.148.XXX  194: 54.36.149.XX  195: 54.36.148.XX  196: 54.36.149.XX  197: 54.36.150.XX  198: 54.36.150.X  199: 54.36.148.XXX  200: 192.169.218.XX  201: 54.36.150.XX  202: 54.36.148.XX  203: 54.36.150.XXX  204: 216.244.66.XXX  205: 54.36.150.XXX  206: 94.180.134.XXX  207: 54.36.148.XXX  208: 194.187.110.XX  209: 54.36.150.XXX  210: 54.36.150.XX  211: 54.36.149.XX  212: 23.95.5.XXX  213: 196.247.5.XX  214: 54.36.149.XX  215: 54.36.149.XX  216: 54.36.150.X  217: 54.36.148.XXX  218: 198.144.180.XX  219: 54.36.149.XX  220: 54.36.148.XXX  221: 54.36.148.XX  222: 54.36.148.XXX  223: 71.213.141.XXX  224: 54.36.150.XXX  225: 105.112.45.XXX  226: 54.36.150.XX  227: 54.36.148.XXX  228: 54.36.150.XXX  229: 54.36.150.XX  230: 176.119.24.XXX  231: 46.229.168.XXX  232: 54.36.148.XXX  233: 54.36.148.XXX  234: 54.36.149.XX  235: 54.36.148.XX  236: 54.36.148.XXX  237: 54.36.150.XXX  238: 54.36.150.XX  239: 54.36.150.XX  240: 54.36.150.XXX  241: 54.36.149.X  242: 203.133.170.XXX  243: 54.36.149.X  244: 192.162.165.XX  245: 54.36.149.XX  246: 54.36.148.XXX  247: 191.101.70.XXX  248: 54.36.148.XX  249: 107.175.237.XXX  250: 54.36.150.XXX  251: 54.36.150.XX  252: 54.36.150.XX  253: 54.36.149.XX  254: 54.36.150.XXX  255: 54.36.148.XXX  256: 54.36.150.XX  257: 46.229.168.XXX  258: 79.120.177.XXX  259: 54.36.148.XXX  260: 46.229.168.XXX  261: 60.231.34.XXX  262: 54.36.148.XXX  263: 46.229.168.XXX  264: 46.229.168.XXX  265: 54.36.148.XXX  266: 54.36.150.XXX  267: 54.36.148.XXX  268: 46.229.168.XXX  269: 46.229.168.XXX  270: 155.94.138.XXX  271: 177.46.149.XX  272: 54.36.148.XX  273: 54.36.150.XX  274: 54.36.150.XXX  275: 54.36.150.XXX  276: 42.190.104.XXX  277: 54.36.148.XX  278: 54.36.148.XXX  279: 54.36.149.XX  280: 103.204.111.XXX  281: 104.223.82.XXX  282: 23.105.159.XXX  283: 54.36.149.XX  284: 54.36.148.XXX  285: 103.57.87.XXX  286: 54.36.150.XX  287: 46.229.168.XXX  288: 46.229.168.XXX  289: 54.36.150.XXX  290: 54.36.148.XX  291: 54.36.150.XX  292: 54.36.148.XXX  293: 46.229.168.XXX  294: 46.229.168.XXX  295: 46.229.168.XXX  296: 3.91.106.XX  297: 118.42.74.XXX  298: 46.229.168.XXX  299: 46.229.168.XXX  300: 46.229.168.XXX  301: 46.229.168.XXX  302: 192.126.164.XX  303: 46.229.168.XXX  304: 46.229.168.XXX  305: 54.36.150.XXX  306: 54.36.148.XXX  307: 54.36.148.XX  308: 54.36.148.XXX  309: 78.46.37.XX  310: 54.36.148.XXX  311: 54.36.150.XXX  312: 46.229.168.XXX  313: 54.36.149.XX  314: 104.227.209.XXX  315: 54.36.148.XX  316: 46.229.168.XXX  317: 54.36.150.XX  318: 54.36.149.XX  319: 142.93.151.XXX  320: 46.229.168.XXX  321: 46.229.168.XXX  322: 46.229.168.XXX  323: 46.229.168.XXX  324: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

324


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14706

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21176550


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,807

 ·  ต่อปี

1,323,534


เวลา ของระบบ
 · เวลา

19:58:10

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 324 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:[ หน้าดาวน์โหลดหลัก | เพิ่มดาวน์โหลด | ดาวน์โหลดมาใหม่ | ดาวน์โหลดยอดนิยม | ดาวน์โหลดที่คะแนนสูงสุด ]

ข้อมูลดาวน์โหลด: กรอบความคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ในการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ


[ ข้อเสนอแนะดาวน์โหลด | รายละเอียดเพิ่มเติม | ข้อมูลจากผู้เสนอแนะ | ปรับปรุงแก้ไข ]

รายละเอียดคะแนนดาวน์โหลด
ความเห็นทั้งหมด: 0
คะแนนโดยรวม: 0

กรอบความคิดด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณะ ในการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจของประเทศ --- รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์

เจ้าของ: รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
รุ่น: ขนาด: 752.93 Kb


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | โฮมเพจ ]

สมาชิก
โหวต(คน): 0
ไม่มีสมาชิกลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
จำนวนข้อเสนอแนะ: 0


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. ผู้ใช้ทั่วไปในการให้คะแนน 10 ต่อ 1.
ผู้ใช้ทั่วไป
โหวต(คน): 0
ไม่มีผู้ใช้ทั่วไปลงคะแนน
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


* หมายเหตุ: เว็บนี้ให้น้ำหนักต่างกันระหว่างสมาชิก vs. การให้คะแนนจากภายนอก 20 ต่อ 1.
ลงคะแนนจากภายนอก
โหวต(คน): 0
ไม่มีการลงคะแนนจากภายนอก
ระดับคะแนนดาวน์โหลด:
คะแนนสูงสุด:
คะแนนต่ำสุด:
 


[ ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้! | ให้คะแนนเว็บนี้ ]


ข้อมูลเพิ่มเติม? อนุญาตให้ผู้อื่นให้คะแนนจากเว็บคุณ!
Thai Calendar
Month of Events2
<
พฤศจิกายน 2019
>
อาพฤ

12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้
แบบสำรวจ
คุณคิดว่าเว็บนี้เป็นอย่างไร?

อืม... ไม่เลวนะ
เยี่ยม
สุดยอด
ใช้ได้!
แย่มากมากผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 27
คำแนะนำ: 0
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.35 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::