PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

1

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

11

 · สมาชิกทั้งหมด

21526


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Jan 25, 2020aramupav
 02:Jan 24, 2020egybefa
 03:Jan 23, 2020ilyla

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

305

 01: 54.36.150.XXX  02: 54.36.150.XXX  03: 54.36.150.XXX  04: 54.36.149.X  05: 54.36.148.XXX  06: 54.36.148.XXX  07: 54.36.148.XXX  08: 18.232.51.XXX  09: 54.36.150.XX  10: 54.36.148.XX  11: 54.36.150.XXX  12: 54.36.150.XXX  13: 54.36.150.XXX  14: 193.23.245.XX  15: 54.36.148.XX  16: 54.36.150.XXX  17: 54.36.150.XXX  18: 54.36.148.X  19: 54.36.148.XXX  20: 54.36.149.XX  21: 45.132.140.XX  22: 46.4.197.XX  23: 54.36.148.X  24: 54.36.150.XXX  25: 54.36.148.XXX  26: 107.175.73.XXX  27: 155.94.179.XX  28: 54.36.150.XXX  29: 54.36.150.XXX  30: 54.36.150.XX  31: 62.210.203.XXX  32: 54.36.148.XXX  33: 54.36.148.XX  34: 54.36.150.XXX  35: 54.36.150.XX  36: 54.36.148.XX  37: 204.12.238.XXX  38: 54.36.149.XX  39: 54.36.148.XXX  40: 54.36.149.XX  41: 54.36.150.XX  42: 194.88.143.XX  43: 46.229.168.XXX  44: 54.36.149.XX  45: 54.36.150.XXX  46: 142.93.2.XXX  47: 54.36.148.XXX  48: 54.36.150.XX  49: 54.36.150.XX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.148.XXX  52: 54.36.150.XX  53: 54.36.148.XXX  54: 54.36.149.XX  55: 54.36.148.XX  56: 54.36.150.X  57: 54.36.150.XX  58: 54.36.150.XX  59: 54.36.150.XX  60: 46.229.168.XXX  61: 54.36.148.XXX  62: 54.36.148.XX  63: 46.229.168.XXX  64: 54.36.150.XXX  65: 54.36.150.XXX  66: 54.36.150.XX  67: 54.36.150.XX  68: 54.36.150.XXX  69: 66.249.75.XXX  70: 54.36.150.XXX  71: 54.36.150.XXX  72: 54.36.150.XXX  73: 146.247.25.XX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.149.XX  76: 209.99.134.XXX  77: 54.36.148.XX  78: 54.36.150.XX  79: 54.36.150.XXX  80: 54.36.149.XX  81: 54.36.148.XX  82: 54.36.149.X  83: 54.36.150.XX  84: 54.36.150.XX  85: 114.119.135.XX  86: 54.36.148.XX  87: 54.36.150.XX  88: 69.197.189.XX  89: 54.36.150.XX  90: 54.36.150.XX  91: 54.36.150.XXX  92: 54.36.149.XX  93: 54.36.150.XX  94: 159.65.13.XXX  95: 54.36.150.XX  96: 54.36.148.XXX  97: 54.36.150.XXX  98: 46.229.168.XXX  99: 46.229.168.XXX  100: 185.119.255.XXX  101: 54.36.148.XX  102: 54.36.148.XX  103: 115.63.83.XX  104: 54.36.148.XX  105: 54.36.148.XX  106: 46.229.168.XXX  107: 46.229.168.XXX  108: 54.36.150.XX  109: 54.36.148.XXX  110: 54.36.148.XX  111: 54.36.150.XX  112: 54.36.149.XX  113: 54.36.148.X  114: 171.226.7.XXX  115: 46.229.168.XXX  116: 54.36.150.XX  117: 173.213.85.XXX  118: 54.36.150.XXX  119: 54.36.150.XX  120: 152.44.100.XXX  121: 173.44.166.XXX  122: 54.36.148.XXX  123: 54.36.148.XXX  124: 45.152.32.XXX  125: 54.36.148.XX  126: 54.36.148.XXX  127: 54.36.150.XXX  128: 203.133.170.XXX  129: 54.36.150.XX  130: 54.36.148.XX  131: 54.36.150.XX  132: 46.229.168.XXX  133: 194.34.133.XXX  134: 54.36.150.XXX  135: 54.36.150.XX  136: 54.36.149.XX  137: 54.36.149.XX  138: 139.180.230.XXX  139: 192.198.103.XXX  140: 54.36.148.XXX  141: 54.36.149.XX  142: 46.229.168.XXX  143: 46.229.168.XXX  144: 46.229.168.XXX  145: 54.36.150.XXX  146: 172.221.14.XX  147: 54.36.150.XXX  148: 23.95.239.XXX  149: 114.119.161.XXX  150: 54.36.149.XX  151: 54.36.148.XXX  152: 54.36.150.XXX  153: 167.114.78.XX  154: 115.52.122.XX  155: 54.36.150.XXX  156: 103.235.199.XX  157: 54.36.150.XXX  158: 54.36.150.XXX  159: 54.36.148.XXX  160: 54.36.148.XX  161: 54.36.150.XX  162: 54.36.150.XX  163: 107.173.248.XXX  164: 54.36.149.XX  165: 54.36.148.XXX  166: 46.229.168.XXX  167: 54.36.148.XXX  168: 54.36.150.XXX  169: 54.36.149.XX  170: 54.36.150.XXX  171: 177.99.17.XX  172: 54.36.149.XX  173: 54.36.150.XXX  174: 114.119.155.XX  175: 54.36.150.X  176: 54.36.150.XXX  177: 54.36.149.XX  178: 54.36.150.X  179: 54.36.150.XX  180: 54.36.150.XXX  181: 54.36.148.XXX  182: 171.251.31.XX  183: 54.36.148.XXX  184: 82.76.217.XXX  185: 54.36.148.XXX  186: 54.36.150.XXX  187: 54.36.150.XXX  188: 64.71.146.XXX  189: 54.36.148.XX  190: 54.36.148.XX  191: 196.245.173.XXX  192: 54.36.150.XX  193: 54.36.148.XXX  194: 46.229.168.XXX  195: 54.36.148.XXX  196: 54.36.148.XXX  197: 54.36.150.XX  198: 54.36.150.XXX  199: 162.212.170.XXX  200: 54.36.148.XXX  201: 54.36.148.XX  202: 54.36.150.XXX  203: 46.229.168.XXX  204: 209.99.170.XXX  205: 188.151.118.XXX  206: 54.36.150.XXX  207: 54.36.148.XX  208: 54.36.149.XX  209: 54.36.150.XXX  210: 54.36.149.XX  211: 54.36.148.XX  212: 139.99.122.XXX  213: 54.36.150.XXX  214: 173.213.85.XXX  215: 54.36.149.XX  216: 198.46.222.XX  217: 54.36.148.XX  218: 54.36.150.XX  219: 54.36.148.XX  220: 54.36.150.XXX  221: 54.36.148.XXX  222: 54.36.150.XX  223: 54.36.148.XXX  224: 54.36.148.XXX  225: 54.36.148.XXX  226: 54.36.148.XXX  227: 54.36.148.XX  228: 54.36.148.XXX  229: 54.36.148.XXX  230: 54.36.148.XXX  231: 54.36.148.XX  232: 46.229.168.XXX  233: 46.229.168.XXX  234: 46.229.168.XXX  235: 54.36.150.XXX  236: 81.91.130.X  237: 54.36.148.XXX  238: 54.36.150.XX  239: 46.229.168.XXX  240: 54.36.148.XX  241: 212.83.138.XXX  242: 54.36.148.XXX  243: 54.36.150.XX  244: 54.36.150.XX  245: 54.36.150.XXX  246: 54.36.150.XXX  247: 54.36.148.XX  248: 196.245.186.XXX  249: 54.36.148.XXX  250: 54.36.148.XX  251: 54.36.148.XXX  252: 101.50.1.X  253: 54.36.149.XXX  254: 54.36.148.XXX  255: 54.36.150.XXX  256: 209.99.132.XX  257: 192.227.88.XXX  258: 54.36.149.XX  259: 54.36.149.XXX  260: 46.229.168.XXX  261: 46.229.168.XXX  262: 46.229.168.XXX  263: 46.229.168.XXX  264: 46.229.168.XXX  265: 46.229.168.XXX  266: 46.229.168.XXX  267: 46.229.168.XXX  268: 46.229.168.XXX  269: 54.36.150.XX  270: 54.36.148.XX  271: 209.99.134.XXX  272: 54.36.148.XXX  273: 54.36.150.XXX  274: 54.36.150.XX  275: 54.36.148.XXX  276: 54.36.149.XX  277: 54.36.148.XXX  278: 54.36.150.XXX  279: 54.36.150.XXX  280: 45.152.34.XX  281: 54.36.149.XX  282: 54.36.149.XXX  283: 216.244.66.XXX  284: 107.174.52.XX  285: 46.229.168.XXX  286: 54.36.150.XXX  287: 66.249.75.XXX  288: 54.36.149.XX  289: 54.36.148.XX  290: 54.36.149.XX  291: 23.88.25.XXX  292: 54.36.150.XX  293: 54.36.150.X  294: 1.10.186.XX  295: 54.36.148.XXX  296: 54.36.150.XX  297: 54.36.148.XXX  298: 54.36.150.XXX  299: 54.36.150.XXX  300: 54.36.150.XXX  301: 209.99.135.XX  302: 54.36.150.XX  303: 54.36.150.XXX  304: 54.36.150.XXX  305: 54.36.150.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

305


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

7728

 · เมื่อวาน

18959

 · ทั้งหมด Hits

22618885


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

184

 ·  ต่อวัน

3,408

 ·  ต่อเดือน

104,717

 ·  ต่อปี

1,330,523


เวลา ของระบบ
 · เวลา

09:52:38

 · วัน

25/01/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 305 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
สมาชิกชมรมกอล์ฟ ปศก พระปกเกล้า
วัตถุประสงค์ของชมรม

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิก ปศก.  สามารถเล่นกีฬากอล์ฟ ได้อย่างถูกต้องตามกติกา มารยาท และมาตรฐานสากล
 • เพื่อให้สมาชิก ปศก.  ได้พัฒนาการเล่นกีฬากอล์ฟ โดยมีการจัดการเรียน การสอนและทดสอบฝีมือเป็นประจำและต่อเนื่อง
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิก ปศก.  สามารถออกมาพบปะสังสรรค์กันได้ โดยทางชมรมกอลฟ์ ปศก. ๒  จะรับประกันความประพฤติให้เป็นการครั้งคราว
 • เพื่อการสร้างกิจกรรมอันเป็นสาธรณประโยชน์ และความสามัคคี (ถ้ามีโอกาส)

 • ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  สถานะ
  หน่วยงาน
  1
  ดร.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
  ที่ปรึกษา
  สถาบันพระปกเกล้า
  2
  นายสุรสิทธิ์ ทองจันทร์
  ประธานชมรม
  บุญรอดบริวเวอรี่
  3
  นางปานทิพย์ ศรีวิมล
  รองประธาน
  สคร.
  4
  นายคำรณ เทียนทองดี
  รองประธาน
  TOT
  5
  นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ
  เลขานุการ
  ศุลกากร
  6
  นายจิระ พันธ์คีรี
  ฝ่ายทะเบียน
  กระทรวงการคลัง
  7
  นายไพสัณฑ์ เลิศศลาลักษณ์
  สมาชิก
  ทางด่วนกรุงเทพ
  8
  นายสินสมบัติ สิงห์ทะนุประเสริฐ
  สมาชิก
  บรรษัทตลาดรอง
  9
  นายพรเทพ โชตินุชิต
  สมาชิก
  สบน.
  10
  นายอภิวัชร์ มีเสือ
  สมาชิก
  สรรพสามิต
  11
  นายชลิต ดวงจันทร์
  สมาชิก
  กรุงไทย
  12
  นายดิษพงศ์ พานิช
  สมาชิก
  กรุงไทย
  13
  นายณัฐการ บุญศรี
  สมาชิก
  สบน.
  14
  นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
  สมาชิก
  บัญชีกลาง
  15
  นายนิคม เพ็ชรมุณีย์
  สมาชิก
  TAMC
  16
  นายวิเชียร วิชชูนิลุบล
  สมาชิก
  ทาเน็ท
  17
  นายถาวร เสรีประยูร
  สมาชิก
  สบน.
  18
  นายพลวัต วรเมธากรรัตน์
  สมาชิก
  บัญชีกลาง
  19
  น.ส. พร่างรัตน์ สกุลรัตนะ
  สมาชิก
  ทหารไทย
  20
  น.ส. จิรอร อัสสรัตน์
  สมาชิก
  จิตลดา
  21
  นายอนุพร กล่อมเกลา
  สมาชิก
  สลากกินแบ่ง
  22
  นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์
  สมาชิก
  ศุลกากร
  23
  นายชาญ ปัทมะวิภาค
  สมาชิก
  กฟน.
  24
  นายวิทยา โอฬาริกเดช
  สมาชิก
  Accounting Answer
  25
  นายพิชิต มิทราวงศ์
  สมาชิก
  SME BANK
  26
  นายสุธน ศรีดารณพ
  สมาชิก
  กระทรวงการคลัง


  สงวนลิขสิทธิ์โดย © P-S-K All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2006-02-09 (5299 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]
  Content ©
  All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.22 วินาที

  :: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::