PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

334

 01: 107.172.56.XXX  02: 54.36.150.XXX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.150.XXX  05: 54.36.150.XXX  06: 54.36.150.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 54.36.148.XXX  09: 54.36.150.XXX  10: 54.36.150.XX  11: 54.36.149.XX  12: 54.36.150.X  13: 54.36.148.XX  14: 54.36.148.XXX  15: 104.223.79.XXX  16: 54.36.150.XX  17: 81.171.74.XX  18: 54.36.148.XXX  19: 5.188.210.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 54.36.148.XX  22: 54.36.148.XXX  23: 46.229.168.XXX  24: 54.36.150.XX  25: 46.229.168.XXX  26: 46.229.168.XXX  27: 103.215.217.XX  28: 54.36.150.XX  29: 54.36.150.XX  30: 192.227.171.XX  31: 54.36.148.XXX  32: 54.36.150.XX  33: 178.213.186.XXX  34: 54.36.148.XXX  35: 54.36.150.XXX  36: 45.80.184.XXX  37: 104.227.107.XXX  38: 54.36.148.XX  39: 54.36.149.XX  40: 54.36.150.XXX  41: 54.36.150.XX  42: 54.36.149.XXX  43: 54.36.148.XX  44: 54.36.149.XX  45: 192.169.236.XXX  46: 54.36.150.XX  47: 54.36.150.XXX  48: 54.36.150.XXX  49: 54.36.149.XX  50: 192.210.194.XXX  51: 54.36.150.XXX  52: 54.36.150.XXX  53: 54.36.148.X  54: 125.188.196.XXX  55: 54.36.150.XX  56: 54.36.148.XX  57: 54.36.148.XXX  58: 125.130.136.XXX  59: 54.36.148.XXX  60: 54.36.150.XXX  61: 54.36.150.XX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.150.XX  64: 54.36.148.XX  65: 54.36.150.XX  66: 54.36.149.XX  67: 54.36.150.XXX  68: 54.36.150.XX  69: 54.36.150.XXX  70: 54.36.148.XX  71: 54.36.148.XXX  72: 54.36.150.XXX  73: 54.36.150.XX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.150.XX  76: 23.231.110.XXX  77: 54.36.150.X  78: 54.36.148.XX  79: 54.36.148.X  80: 5.157.55.XX  81: 54.36.148.XX  82: 54.36.149.XX  83: 45.61.164.XXX  84: 54.36.149.XX  85: 54.36.149.XX  86: 132.148.18.XXX  87: 54.36.149.XX  88: 54.36.148.XX  89: 54.36.150.XXX  90: 54.36.150.XX  91: 54.36.148.XXX  92: 196.17.228.XX  93: 54.36.150.XX  94: 54.36.150.XXX  95: 54.36.148.XX  96: 54.36.150.XXX  97: 54.36.150.XXX  98: 222.106.126.XXX  99: 54.36.150.XXX  100: 54.36.148.XXX  101: 125.27.127.XX  102: 144.202.57.XX  103: 54.36.148.XXX  104: 54.36.150.XX  105: 54.36.150.XX  106: 54.36.148.X  107: 1.9.205.XX  108: 54.36.148.XXX  109: 54.36.150.XX  110: 54.36.148.XXX  111: 54.36.150.XX  112: 54.36.149.XX  113: 66.249.79.XX  114: 54.36.150.XX  115: 104.223.78.XX  116: 54.36.150.XXX  117: 54.36.149.X  118: 54.36.149.XX  119: 54.36.150.XXX  120: 190.208.50.X  121: 54.36.150.XXX  122: 191.100.27.XX  123: 54.36.150.XX  124: 54.36.150.XXX  125: 54.36.150.X  126: 54.36.148.XX  127: 107.172.15.XXX  128: 54.36.148.XXX  129: 54.36.150.XX  130: 54.36.148.XXX  131: 107.150.66.XXX  132: 54.36.148.XXX  133: 54.36.148.XX  134: 54.36.150.XXX  135: 54.36.149.XX  136: 54.36.150.XXX  137: 54.36.148.X  138: 54.36.148.XXX  139: 54.36.149.XX  140: 196.17.44.XXX  141: 103.57.87.XXX  142: 54.36.150.XX  143: 54.36.150.X  144: 54.36.149.X  145: 167.114.12.XXX  146: 54.36.148.XXX  147: 54.36.150.XXX  148: 54.36.149.XXX  149: 54.36.150.XXX  150: 54.36.150.XXX  151: 35.246.190.XXX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.148.XXX  154: 172.245.229.XXX  155: 54.36.148.XXX  156: 54.36.150.XXX  157: 54.36.150.XX  158: 54.36.149.XX  159: 54.36.150.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 54.36.150.XX  162: 54.36.150.XX  163: 162.212.174.XX  164: 54.36.150.XXX  165: 54.36.148.XXX  166: 54.36.149.XX  167: 54.36.150.XX  168: 54.36.150.XXX  169: 54.36.150.XX  170: 104.223.69.XXX  171: 54.36.148.XX  172: 54.36.150.XX  173: 54.36.148.XX  174: 54.36.148.XXX  175: 54.36.150.XX  176: 155.138.149.XX  177: 54.36.150.XXX  178: 54.36.150.XXX  179: 59.27.101.XX  180: 118.42.74.XXX  181: 85.217.137.XX  182: 54.36.150.XXX  183: 54.36.148.XXX  184: 54.36.149.X  185: 54.36.148.XX  186: 54.36.148.XXX  187: 54.36.148.XXX  188: 54.36.150.XXX  189: 96.70.52.XXX  190: 54.36.150.XX  191: 54.36.148.XXX  192: 54.36.150.XXX  193: 172.245.196.XXX  194: 54.36.150.XX  195: 54.36.148.XX  196: 54.36.150.XXX  197: 54.36.148.XX  198: 54.36.150.X  199: 54.36.149.XX  200: 54.36.148.XXX  201: 54.36.150.XX  202: 54.36.148.X  203: 54.36.148.XXX  204: 199.34.86.XXX  205: 54.36.149.XX  206: 209.242.220.XX  207: 54.36.149.XX  208: 54.36.150.X  209: 54.36.150.XXX  210: 104.160.18.XXX  211: 54.36.148.XXX  212: 54.36.148.XX  213: 54.36.148.XX  214: 69.58.7.XX  215: 216.244.66.XXX  216: 94.180.134.XXX  217: 54.36.150.XXX  218: 194.187.110.XX  219: 54.36.150.XXX  220: 54.36.150.XX  221: 54.36.150.XX  222: 54.36.148.X  223: 54.36.150.XXX  224: 45.125.245.XXX  225: 54.36.148.XXX  226: 54.36.148.XX  227: 107.175.12.XXX  228: 5.8.46.X  229: 169.255.10.XXX  230: 192.126.230.XX  231: 54.36.149.XX  232: 54.36.149.XX  233: 54.36.150.XXX  234: 54.36.149.XX  235: 54.36.148.XXX  236: 54.36.150.XXX  237: 54.36.150.XX  238: 54.36.150.XX  239: 54.36.150.XXX  240: 54.36.150.XX  241: 46.229.168.XXX  242: 54.36.148.XX  243: 54.36.150.XXX  244: 54.36.148.XXX  245: 54.36.148.XXX  246: 54.36.150.XXX  247: 54.36.150.XX  248: 54.36.148.XXX  249: 54.36.149.XX  250: 45.89.106.XXX  251: 54.36.150.XX  252: 54.36.150.XX  253: 54.36.150.X  254: 54.36.149.X  255: 54.36.148.XX  256: 54.36.148.XXX  257: 54.36.148.XXX  258: 54.36.148.XXX  259: 172.245.42.XXX  260: 54.36.150.XXX  261: 54.36.148.XXX  262: 54.36.150.XXX  263: 54.36.150.XX  264: 54.36.150.XX  265: 54.36.149.XX  266: 54.36.148.XXX  267: 54.36.150.XXX  268: 45.94.235.XX  269: 54.36.148.XXX  270: 46.229.168.XXX  271: 54.36.149.XX  272: 213.172.156.XXX  273: 46.229.168.XXX  274: 54.36.150.XX  275: 46.229.168.XXX  276: 46.229.168.XXX  277: 18.203.92.XXX  278: 66.249.79.XX  279: 54.36.150.XXX  280: 46.229.168.XXX  281: 46.229.168.XXX  282: 54.36.148.XXX  283: 54.36.150.XX  284: 195.154.61.XXX  285: 157.245.133.XXX  286: 54.36.148.XXX  287: 54.36.150.XXX  288: 54.36.150.XXX  289: 54.36.148.XX  290: 54.36.148.XXX  291: 104.171.113.XXX  292: 54.36.150.XXX  293: 54.36.150.XXX  294: 172.245.75.XX  295: 54.36.150.XXX  296: 54.36.148.XXX  297: 54.36.150.X  298: 5.44.173.XX  299: 59.27.101.XX  300: 46.229.168.XXX  301: 46.229.168.XXX  302: 54.36.150.XX  303: 54.36.150.XX  304: 54.36.148.XXX  305: 46.229.168.XXX  306: 46.229.168.XXX  307: 46.229.168.XXX  308: 3.91.106.XX  309: 104.206.237.XXX  310: 46.229.168.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 46.229.168.XXX  313: 46.229.168.XXX  314: 46.229.168.XXX  315: 46.229.168.XXX  316: 54.36.150.XX  317: 54.36.150.XX  318: 54.36.150.XXX  319: 14.7.85.XXX  320: 177.130.55.XXX  321: 54.36.148.XX  322: 54.36.149.XXX  323: 46.229.168.XXX  324: 72.76.136.XX  325: 54.36.148.XX  326: 46.229.168.XXX  327: 107.174.55.XX  328: 54.36.149.XX  329: 191.96.243.XXX  330: 46.229.168.XXX  331: 46.229.168.XXX  332: 46.229.168.XXX  333: 46.229.168.XXX  334: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

334


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

15653

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21177497


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,811

 ·  ต่อปี

1,323,594


เวลา ของระบบ
 · เวลา

20:57:28

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 334 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
สมาชิกชมรมกอล์ฟ ปศก พระปกเกล้า
วัตถุประสงค์ของชมรม

 • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิก ปศก.  สามารถเล่นกีฬากอล์ฟ ได้อย่างถูกต้องตามกติกา มารยาท และมาตรฐานสากล
 • เพื่อให้สมาชิก ปศก.  ได้พัฒนาการเล่นกีฬากอล์ฟ โดยมีการจัดการเรียน การสอนและทดสอบฝีมือเป็นประจำและต่อเนื่อง
 • เพื่อเป็นศูนย์กลางให้สมาชิก ปศก.  สามารถออกมาพบปะสังสรรค์กันได้ โดยทางชมรมกอลฟ์ ปศก. ๒  จะรับประกันความประพฤติให้เป็นการครั้งคราว
 • เพื่อการสร้างกิจกรรมอันเป็นสาธรณประโยชน์ และความสามัคคี (ถ้ามีโอกาส)

 • ลำดับที่
  ชื่อ - นามสกุล
  สถานะ
  หน่วยงาน
  1
  ดร.ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
  ที่ปรึกษา
  สถาบันพระปกเกล้า
  2
  นายสุรสิทธิ์ ทองจันทร์
  ประธานชมรม
  บุญรอดบริวเวอรี่
  3
  นางปานทิพย์ ศรีวิมล
  รองประธาน
  สคร.
  4
  นายคำรณ เทียนทองดี
  รองประธาน
  TOT
  5
  นายผดุงศักดิ์ ศรีเมฆ
  เลขานุการ
  ศุลกากร
  6
  นายจิระ พันธ์คีรี
  ฝ่ายทะเบียน
  กระทรวงการคลัง
  7
  นายไพสัณฑ์ เลิศศลาลักษณ์
  สมาชิก
  ทางด่วนกรุงเทพ
  8
  นายสินสมบัติ สิงห์ทะนุประเสริฐ
  สมาชิก
  บรรษัทตลาดรอง
  9
  นายพรเทพ โชตินุชิต
  สมาชิก
  สบน.
  10
  นายอภิวัชร์ มีเสือ
  สมาชิก
  สรรพสามิต
  11
  นายชลิต ดวงจันทร์
  สมาชิก
  กรุงไทย
  12
  นายดิษพงศ์ พานิช
  สมาชิก
  กรุงไทย
  13
  นายณัฐการ บุญศรี
  สมาชิก
  สบน.
  14
  นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร
  สมาชิก
  บัญชีกลาง
  15
  นายนิคม เพ็ชรมุณีย์
  สมาชิก
  TAMC
  16
  นายวิเชียร วิชชูนิลุบล
  สมาชิก
  ทาเน็ท
  17
  นายถาวร เสรีประยูร
  สมาชิก
  สบน.
  18
  นายพลวัต วรเมธากรรัตน์
  สมาชิก
  บัญชีกลาง
  19
  น.ส. พร่างรัตน์ สกุลรัตนะ
  สมาชิก
  ทหารไทย
  20
  น.ส. จิรอร อัสสรัตน์
  สมาชิก
  จิตลดา
  21
  นายอนุพร กล่อมเกลา
  สมาชิก
  สลากกินแบ่ง
  22
  นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์
  สมาชิก
  ศุลกากร
  23
  นายชาญ ปัทมะวิภาค
  สมาชิก
  กฟน.
  24
  นายวิทยา โอฬาริกเดช
  สมาชิก
  Accounting Answer
  25
  นายพิชิต มิทราวงศ์
  สมาชิก
  SME BANK
  26
  นายสุธน ศรีดารณพ
  สมาชิก
  กระทรวงการคลัง


  สงวนลิขสิทธิ์โดย © P-S-K All Right Reserved.

  ติดประกาศ: 2006-02-09 (5181 ครั้ง)

  [ ย้อนกลับ ]
  Content ©
  All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
  PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  การสร้างหน้าเอกสาร: 0.21 วินาที

  :: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::