PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

341

 01: 107.172.56.XXX  02: 54.36.148.XXX  03: 54.36.150.XXX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.150.XXX  06: 54.36.150.XXX  07: 54.36.150.XXX  08: 46.229.168.XXX  09: 54.36.148.XXX  10: 54.36.150.XXX  11: 54.36.150.XX  12: 54.36.149.XX  13: 54.36.148.XXX  14: 54.36.148.XX  15: 54.36.148.XXX  16: 54.36.149.XX  17: 185.86.151.XXX  18: 54.36.150.XX  19: 81.171.74.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 5.188.210.XX  22: 54.36.148.XXX  23: 54.36.150.XX  24: 54.36.148.XX  25: 54.36.148.XXX  26: 46.229.168.XXX  27: 54.36.150.XX  28: 46.229.168.XXX  29: 46.229.168.XXX  30: 103.215.217.XX  31: 54.36.150.XX  32: 54.36.150.XX  33: 192.227.171.XX  34: 54.36.148.XXX  35: 172.241.112.XXX  36: 178.213.186.XXX  37: 54.36.148.XXX  38: 54.36.150.XXX  39: 45.80.184.XXX  40: 104.227.107.XXX  41: 54.36.148.XX  42: 54.36.149.XX  43: 54.36.150.XX  44: 54.36.150.XX  45: 54.36.148.XX  46: 54.36.149.XXX  47: 54.36.148.XX  48: 54.36.149.XX  49: 192.169.236.XXX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.150.XXX  52: 54.36.150.XXX  53: 54.36.149.XX  54: 54.36.150.XX  55: 54.36.150.XXX  56: 54.36.150.XXX  57: 125.188.196.XXX  58: 54.36.150.XX  59: 54.36.148.XX  60: 54.36.148.XXX  61: 125.130.136.XXX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.150.XXX  64: 54.36.150.XX  65: 54.36.148.XXX  66: 54.36.150.XX  67: 54.36.148.XX  68: 54.36.150.XX  69: 54.36.149.XX  70: 54.36.150.XXX  71: 54.36.150.XX  72: 54.36.150.XXX  73: 54.36.148.XX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.150.XXX  76: 54.36.150.XX  77: 54.36.148.XXX  78: 54.36.150.XX  79: 23.231.110.XXX  80: 54.36.150.X  81: 54.36.148.XX  82: 54.36.148.X  83: 5.157.55.XX  84: 54.36.148.XX  85: 54.36.149.XX  86: 45.61.164.XXX  87: 54.36.149.XX  88: 54.36.149.XX  89: 132.148.18.XXX  90: 54.36.149.XX  91: 54.36.148.XX  92: 54.36.150.XXX  93: 54.36.150.XX  94: 54.36.148.XXX  95: 196.17.228.XX  96: 54.36.150.XX  97: 54.36.150.XXX  98: 54.36.148.XX  99: 54.36.150.XXX  100: 54.36.150.XXX  101: 222.106.126.XXX  102: 54.36.150.XXX  103: 54.36.148.XXX  104: 125.27.127.XX  105: 54.36.148.XXX  106: 54.36.148.XXX  107: 54.36.150.XX  108: 54.36.150.XX  109: 54.36.148.X  110: 1.9.205.XX  111: 54.36.150.XXX  112: 54.36.149.XX  113: 54.36.149.XX  114: 54.36.150.XX  115: 54.36.149.XX  116: 66.249.79.XX  117: 54.36.150.XX  118: 104.223.78.XX  119: 54.36.150.XXX  120: 54.36.149.X  121: 54.36.150.XX  122: 54.36.150.XXX  123: 54.36.148.XXX  124: 190.208.50.X  125: 54.36.150.XXX  126: 191.100.27.XX  127: 54.36.150.XX  128: 66.249.79.XX  129: 54.36.150.X  130: 54.36.148.XX  131: 107.172.15.XXX  132: 54.36.148.XXX  133: 54.36.150.XX  134: 54.36.148.XXX  135: 46.98.235.XXX  136: 54.36.148.XXX  137: 54.36.148.XX  138: 54.36.150.XXX  139: 54.36.149.XX  140: 54.36.150.XXX  141: 54.36.148.X  142: 54.36.148.XXX  143: 54.36.149.XX  144: 196.17.44.XXX  145: 5.201.175.XXX  146: 54.36.150.XX  147: 54.36.150.X  148: 54.36.149.XX  149: 54.36.149.X  150: 167.114.12.XXX  151: 54.36.148.XXX  152: 54.36.150.XXX  153: 54.36.149.XXX  154: 54.36.150.XXX  155: 54.36.150.XXX  156: 35.246.190.XXX  157: 54.36.148.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 172.245.229.XXX  160: 54.36.148.XXX  161: 54.36.148.XXX  162: 54.36.150.XX  163: 54.36.148.XXX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.148.XXX  166: 54.36.150.XX  167: 54.36.150.XX  168: 162.212.174.XX  169: 54.36.150.XXX  170: 54.36.148.XXX  171: 54.36.149.XX  172: 54.36.150.XX  173: 54.36.150.XXX  174: 54.36.150.XX  175: 104.223.69.XXX  176: 54.36.148.XX  177: 50.205.36.XXX  178: 54.36.148.XX  179: 54.36.148.XXX  180: 54.36.150.XX  181: 54.36.148.XX  182: 54.36.150.XXX  183: 54.36.150.XXX  184: 54.36.148.XX  185: 54.36.148.XXX  186: 54.36.150.XXX  187: 54.36.148.XXX  188: 54.36.149.X  189: 54.36.150.XXX  190: 54.36.149.XX  191: 54.36.148.XXX  192: 54.36.150.XXX  193: 96.70.52.XXX  194: 54.36.150.XX  195: 54.36.150.XX  196: 54.36.150.XXX  197: 172.245.196.XXX  198: 23.94.4.XXX  199: 54.36.148.XX  200: 54.36.150.XXX  201: 54.36.148.XX  202: 54.36.150.X  203: 54.36.149.XX  204: 198.154.81.XX  205: 54.36.148.XXX  206: 54.36.148.X  207: 54.36.148.XXX  208: 199.34.86.XXX  209: 54.36.149.XX  210: 209.242.220.XX  211: 54.36.149.XX  212: 54.36.150.X  213: 54.36.150.XXX  214: 104.160.18.XXX  215: 54.36.148.XXX  216: 54.36.148.XX  217: 54.36.148.XX  218: 216.244.66.XXX  219: 94.180.134.XXX  220: 54.36.150.XXX  221: 194.187.110.XX  222: 54.36.150.XXX  223: 54.36.150.XX  224: 54.36.150.XX  225: 54.36.149.XX  226: 54.36.150.XXX  227: 54.36.149.XX  228: 45.125.245.XXX  229: 54.36.148.XXX  230: 54.36.148.XX  231: 107.175.12.XXX  232: 5.8.46.X  233: 169.255.10.XXX  234: 192.126.230.XX  235: 54.36.149.XX  236: 54.36.149.XX  237: 54.36.150.XXX  238: 54.36.149.XX  239: 54.36.148.XXX  240: 54.36.150.XXX  241: 54.36.150.XX  242: 54.36.150.XX  243: 54.36.150.XXX  244: 54.36.150.XX  245: 176.119.24.XXX  246: 46.229.168.XXX  247: 54.36.148.XX  248: 54.36.150.XXX  249: 54.36.148.XXX  250: 54.36.148.XXX  251: 54.36.150.XXX  252: 54.36.150.XX  253: 54.36.148.XXX  254: 54.36.149.XX  255: 45.89.106.XXX  256: 54.36.150.XX  257: 54.36.150.XXX  258: 54.36.150.XX  259: 54.36.150.X  260: 54.36.149.X  261: 54.36.148.XX  262: 54.36.149.XX  263: 54.36.148.XXX  264: 54.36.148.XXX  265: 172.245.42.XXX  266: 54.36.150.XXX  267: 107.175.237.XXX  268: 54.36.150.XXX  269: 54.36.150.XX  270: 54.36.150.XX  271: 54.36.149.XX  272: 54.36.148.XXX  273: 54.36.150.XXX  274: 45.94.235.XX  275: 54.36.148.XXX  276: 46.229.168.XXX  277: 54.36.149.XX  278: 213.172.156.XXX  279: 46.229.168.XXX  280: 54.36.150.XX  281: 46.229.168.XXX  282: 46.229.168.XXX  283: 18.203.92.XXX  284: 66.249.79.XX  285: 54.36.150.XXX  286: 46.229.168.XXX  287: 46.229.168.XXX  288: 54.36.148.XXX  289: 54.36.150.XX  290: 195.154.61.XXX  291: 157.245.133.XXX  292: 54.36.148.XXX  293: 54.36.150.XXX  294: 54.36.150.XXX  295: 54.36.148.XX  296: 54.36.148.XXX  297: 54.36.149.XX  298: 54.36.150.XXX  299: 104.223.82.XXX  300: 172.245.75.XX  301: 54.36.150.XXX  302: 54.36.148.XXX  303: 54.36.150.X  304: 5.44.173.XX  305: 59.27.101.XX  306: 46.229.168.XXX  307: 46.229.168.XXX  308: 54.36.150.XX  309: 54.36.150.XX  310: 54.36.148.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 46.229.168.XXX  313: 46.229.168.XXX  314: 3.91.106.XX  315: 104.206.237.XXX  316: 46.229.168.XXX  317: 46.229.168.XXX  318: 46.229.168.XXX  319: 46.229.168.XXX  320: 46.229.168.XXX  321: 46.229.168.XXX  322: 54.36.150.XX  323: 54.36.150.XX  324: 54.36.150.XXX  325: 14.7.85.XXX  326: 177.130.55.XXX  327: 54.36.148.XX  328: 54.36.149.XXX  329: 46.229.168.XXX  330: 72.76.136.XX  331: 104.227.209.XXX  332: 54.36.148.XX  333: 46.229.168.XXX  334: 107.174.55.XX  335: 54.36.149.XX  336: 191.96.243.XXX  337: 46.229.168.XXX  338: 46.229.168.XXX  339: 46.229.168.XXX  340: 46.229.168.XXX  341: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

341


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

15498

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21177342


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,811

 ·  ต่อปี

1,323,584


เวลา ของระบบ
 · เวลา

20:46:04

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 341 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
คำแนะนำในการ Attach File ในกระดานข่าว (Forum)
การ Attch File ต่างๆ Forum/Webboard (กระดานข่าว)หน้า: 1/3


ผู้ที่เป็นสมาชิกของ website จะได้สิทธิในการ Attach File หรือ post file เช่น รูปภาพ ข้อความ ลงในกระดานข่าว โดยมีเงือนไขของชนิด file และระบบ ดังนี้

1. ขนาดของ file จะต้องมีขนาดไม่เกิน 300 K 
2. file ที่สามารถ post ในกระดานข่าวได้มีดังนี้
    - Image ได้แก่ gif, png, jpeg, jpg, tif, tga
    - Archives ได้แก่ gtar, gz, zip, rar, ace
    - Plain Text ได้แก่ c, h, cpp, hpp, diz
    - Document ได้แก่ xls, doc, dot, pdf, ai, ps, ppt
    - Real Media ได้แก่ rm
    - Flash File ได้แก่ swf
3. ขนาดของ file ภาพจะต้องมีมิติไม่เกิน 400 x 400 pixels ถ้าเกินกว่านี้ระบบกระดานข่าวจะไม่แสดงรูปภาพบนกระดานนั้น แต่จะแสดงเป็น Link ให้กดเข้าไปดูแทน

ตัวอย่างการ attach รูปภาพมีดังนี้

1. เข้าสู่ระบบ โดยการ login จากชื่อได้ที่ทำการสมัครสมาชิกไว้แล้ว เมื่อเข้าระบบได้จะปรากฏข้อความสังเกตุได้ดังรูป

attach1
หน้าถัดไป (2/3) หน้าถัดไป


Content ©
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.22 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::