PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

335

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.148.XX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.148.XX  06: 54.36.150.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 54.36.150.XXX  09: 54.36.150.XX  10: 54.36.148.XXX  11: 54.36.148.XX  12: 54.36.148.XXX  13: 54.36.149.XX  14: 185.86.151.XXX  15: 54.36.148.XX  16: 54.36.148.XXX  17: 5.188.210.XX  18: 54.36.148.XXX  19: 54.36.150.XX  20: 54.36.148.XX  21: 54.36.148.XXX  22: 54.36.150.XXX  23: 46.229.168.XXX  24: 54.36.150.XX  25: 46.229.168.XXX  26: 46.229.168.XXX  27: 103.215.217.XX  28: 54.36.150.XX  29: 54.36.150.XX  30: 54.36.149.XX  31: 54.36.150.XXX  32: 172.241.112.XXX  33: 178.213.186.XXX  34: 54.36.148.XXX  35: 45.80.184.XXX  36: 104.227.107.XXX  37: 54.36.148.XX  38: 54.36.148.XXX  39: 54.36.150.XX  40: 54.36.150.XX  41: 54.36.148.XX  42: 54.36.148.X  43: 54.36.148.XXX  44: 54.36.149.XX  45: 192.169.236.XXX  46: 54.36.150.XX  47: 54.36.150.XXX  48: 54.36.150.XX  49: 54.36.149.XX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.150.XXX  52: 54.36.149.XX  53: 125.188.196.XXX  54: 54.36.150.XX  55: 54.36.148.XX  56: 54.36.148.XXX  57: 125.130.136.XXX  58: 54.36.148.XXX  59: 54.36.150.XXX  60: 54.36.150.XX  61: 54.36.150.XX  62: 54.36.150.XX  63: 182.52.238.XXX  64: 54.36.148.XXX  65: 54.36.149.XX  66: 54.36.150.XXX  67: 54.36.148.XXX  68: 196.247.18.XXX  69: 54.36.150.XX  70: 54.36.150.XXX  71: 54.36.148.XX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.150.XXX  74: 54.36.150.XX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.150.XX  77: 54.36.150.X  78: 54.36.148.XX  79: 54.36.148.X  80: 5.157.55.XX  81: 54.36.148.XX  82: 54.36.149.XX  83: 45.61.164.XXX  84: 198.144.180.XX  85: 54.36.148.XX  86: 54.36.150.XX  87: 54.36.149.XX  88: 54.36.148.XX  89: 54.36.150.XXX  90: 107.152.139.XXX  91: 54.36.150.XX  92: 54.36.150.XXX  93: 54.36.148.XX  94: 54.36.148.XXX  95: 54.36.150.XXX  96: 54.36.148.XXX  97: 54.36.150.XXX  98: 54.36.148.XXX  99: 54.36.150.XX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.148.XXX  102: 54.36.150.XX  103: 196.196.47.XX  104: 54.36.148.X  105: 1.9.205.XX  106: 54.36.150.XXX  107: 54.36.149.XX  108: 54.36.149.XX  109: 54.36.150.XX  110: 54.36.149.XX  111: 66.249.79.XX  112: 107.174.6.XX  113: 54.36.149.X  114: 54.36.150.XXX  115: 54.36.149.X  116: 54.36.150.XX  117: 54.36.150.XXX  118: 54.36.148.XXX  119: 190.208.50.X  120: 54.36.149.XXX  121: 54.36.148.XX  122: 54.36.150.XX  123: 66.249.79.XX  124: 54.36.150.X  125: 54.36.148.XXX  126: 54.36.148.XXX  127: 54.36.150.XX  128: 54.36.148.XXX  129: 46.98.235.XXX  130: 54.36.148.XXX  131: 54.36.150.XXX  132: 54.36.150.XXX  133: 54.36.149.XX  134: 54.36.150.XXX  135: 54.36.148.X  136: 54.36.148.XX  137: 54.36.149.XX  138: 196.17.44.XXX  139: 5.201.175.XXX  140: 54.36.150.XX  141: 54.36.150.X  142: 54.36.149.XX  143: 192.169.217.XXX  144: 23.229.52.XX  145: 54.36.150.XX  146: 54.36.148.XXX  147: 54.36.149.XX  148: 54.36.150.XXX  149: 54.36.150.XXX  150: 54.36.149.XXX  151: 54.36.150.XXX  152: 54.36.150.XXX  153: 35.246.190.XXX  154: 54.36.149.XX  155: 54.36.148.XXX  156: 172.245.229.XXX  157: 54.36.148.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.150.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 109.248.62.XXX  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.150.XX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.150.XX  166: 54.36.150.X  167: 54.36.150.XXX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.149.XX  170: 185.141.206.XXX  171: 54.36.150.XXX  172: 54.36.150.XX  173: 54.36.148.XX  174: 50.205.36.XXX  175: 54.36.148.XX  176: 54.36.148.XXX  177: 54.36.150.XX  178: 54.36.148.XX  179: 54.36.150.XXX  180: 54.36.148.XX  181: 54.36.148.XXX  182: 54.36.150.XXX  183: 54.36.148.XXX  184: 54.36.149.X  185: 54.36.150.XXX  186: 54.36.149.XX  187: 149.28.188.XXX  188: 54.36.150.XXX  189: 50.240.43.XX  190: 54.36.150.XX  191: 54.36.150.XX  192: 54.36.150.XXX  193: 23.94.4.XXX  194: 54.36.148.XX  195: 54.36.150.XXX  196: 54.36.148.XX  197: 198.154.81.XX  198: 54.36.148.XXX  199: 54.36.148.X  200: 54.36.148.XXX  201: 199.34.86.XXX  202: 54.36.149.XX  203: 54.36.148.XX  204: 209.242.220.XX  205: 54.36.149.XX  206: 54.36.150.X  207: 104.160.18.XXX  208: 54.36.150.XX  209: 54.36.148.XX  210: 54.36.150.XXX  211: 216.244.66.XXX  212: 94.180.134.XXX  213: 54.36.148.XXX  214: 194.187.110.XX  215: 54.36.150.XXX  216: 54.36.150.XX  217: 54.36.150.XX  218: 54.36.149.XX  219: 54.36.150.XXX  220: 54.36.149.XX  221: 45.125.245.XXX  222: 54.36.150.X  223: 54.36.148.XXX  224: 54.36.148.XX  225: 54.36.149.XX  226: 5.8.46.X  227: 54.36.148.XXX  228: 192.126.230.XX  229: 54.36.149.XX  230: 71.213.141.XXX  231: 54.36.150.XXX  232: 54.36.149.XX  233: 54.36.148.XXX  234: 54.36.150.XXX  235: 54.36.150.XX  236: 54.36.148.XXX  237: 54.36.150.XXX  238: 54.36.150.XX  239: 176.119.24.XXX  240: 46.229.168.XXX  241: 54.36.150.XXX  242: 54.36.148.XXX  243: 54.36.149.XX  244: 54.36.148.XX  245: 54.36.148.XXX  246: 54.36.150.XXX  247: 54.36.150.XX  248: 54.36.150.XX  249: 54.36.150.XXX  250: 54.36.150.XX  251: 203.133.170.XXX  252: 54.36.149.X  253: 54.36.148.XX  254: 54.36.149.XX  255: 54.36.148.XXX  256: 172.245.42.XXX  257: 54.36.150.XXX  258: 107.175.237.XXX  259: 54.36.150.XXX  260: 54.36.150.XX  261: 54.36.150.XX  262: 54.36.149.XX  263: 54.36.150.XXX  264: 54.36.150.XXX  265: 54.36.150.XX  266: 54.36.148.XXX  267: 46.229.168.XXX  268: 79.120.177.XXX  269: 54.36.148.XXX  270: 46.229.168.XXX  271: 60.231.34.XXX  272: 54.36.148.XXX  273: 46.229.168.XXX  274: 46.229.168.XXX  275: 18.203.92.XXX  276: 66.249.79.XX  277: 54.36.150.XXX  278: 46.229.168.XXX  279: 46.229.168.XXX  280: 54.36.148.XXX  281: 155.94.138.XXX  282: 177.46.149.XX  283: 54.36.148.XX  284: 54.36.150.XX  285: 54.36.150.XXX  286: 54.36.150.XXX  287: 42.190.104.XXX  288: 54.36.148.XX  289: 54.36.148.XXX  290: 54.36.149.XX  291: 54.36.150.XXX  292: 104.223.82.XXX  293: 23.105.159.XXX  294: 54.36.149.XX  295: 54.36.148.XXX  296: 54.36.150.X  297: 54.36.150.XX  298: 59.27.101.XX  299: 46.229.168.XXX  300: 46.229.168.XXX  301: 54.36.150.XX  302: 54.36.150.XX  303: 54.36.148.XXX  304: 46.229.168.XXX  305: 46.229.168.XXX  306: 46.229.168.XXX  307: 3.91.106.XX  308: 104.206.237.XXX  309: 46.229.168.XXX  310: 46.229.168.XXX  311: 46.229.168.XXX  312: 46.229.168.XXX  313: 192.126.164.XX  314: 46.229.168.XXX  315: 46.229.168.XXX  316: 54.36.150.XX  317: 54.36.150.XX  318: 54.36.150.XXX  319: 54.36.148.XXX  320: 78.46.37.XX  321: 54.36.148.XXX  322: 54.36.150.XXX  323: 46.229.168.XXX  324: 72.76.136.XX  325: 104.227.209.XXX  326: 54.36.148.XX  327: 46.229.168.XXX  328: 107.174.55.XX  329: 54.36.149.XX  330: 142.93.151.XXX  331: 46.229.168.XXX  332: 46.229.168.XXX  333: 46.229.168.XXX  334: 46.229.168.XXX  335: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

335


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

15130

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21176974


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,809

 ·  ต่อปี

1,323,561


เวลา ของระบบ
 · เวลา

20:23:18

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 335 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เป็นข้าราชการระดับ 6-8 หรือเทียบเท่าของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับการประเมินว่ามีผลการปฏิบัติงานดีจากผู้บังคับบัญชา และได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เป็นข้าราชการระดับ 5 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นกรณีไป
  • เป็นผู้บริหารระดับกลางของภาคราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ซึ่งได้รับการประเมินว่ามีผลการปฏิบัติงานดีจากผู้บังคับบัญชาและได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกหน่วยงาน
  • เป็นผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานอิสระ ซึ่งได้รับการประเมินว่ามีผลการปฏิบัติงานดีจากผู้บังคับบัญชาและได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกหน่วยงาน
  • เป็นผู้บริหารหรือผู้แทนจากหน่วยงานของภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด
  • ผู้เข้ารับการอบรมในข้อ 1-4 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สงวนลิขสิทธิ์โดย © P-S-K All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2005-12-22 (1477 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.22 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::