PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

13

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

19

 · สมาชิกทั้งหมด

23393


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:May 28, 2020ynymokibi
 02:May 28, 2020aqykyw
 03:May 28, 2020ijedat

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

201

 01: 46.229.168.XXX  02: 46.229.168.XXX  03: 46.229.168.XXX  04: 46.229.168.XXX  05: 46.229.168.XXX  06: 216.244.66.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 46.229.168.XXX  09: 46.229.168.XXX  10: 46.229.168.XXX  11: 46.229.168.XXX  12: 46.229.168.XXX  13: 54.36.148.XXX  14: 46.229.168.XXX  15: 46.229.168.XXX  16: 54.36.148.XXX  17: 54.36.149.XX  18: 66.249.65.XX  19: 54.36.148.XXX  20: 209.99.131.XX  21: 54.36.149.XX  22: 46.4.96.XX  23: 54.36.149.XX  24: 54.36.148.XXX  25: 54.36.149.XX  26: 54.36.148.XX  27: 54.36.148.XX  28: 54.36.148.XX  29: 46.229.168.XXX  30: 46.229.168.XXX  31: 46.229.168.XXX  32: 23.254.6.XX  33: 54.36.148.XX  34: 114.119.166.XXX  35: 54.36.149.XX  36: 54.36.148.XXX  37: 54.36.148.XXX  38: 54.36.149.XX  39: 209.240.99.XXX  40: 54.36.148.XX  41: 192.161.171.XX  42: 54.36.148.X  43: 5.157.19.XXX  44: 54.36.148.XX  45: 54.36.148.XX  46: 66.249.65.XXX  47: 54.36.148.XXX  48: 54.36.148.XXX  49: 70.23.51.XXX  50: 5.188.210.XX  51: 54.36.148.XXX  52: 5.188.210.XX  53: 198.23.216.XX  54: 54.36.148.XXX  55: 54.36.148.XX  56: 54.36.148.XX  57: 176.36.20.XX  58: 114.119.167.XXX  59: 54.36.149.XX  60: 54.36.149.XX  61: 54.36.148.XX  62: 54.36.148.XXX  63: 5.157.19.XX  64: 54.36.148.XX  65: 54.36.148.XXX  66: 66.249.65.XX  67: 54.36.148.X  68: 46.119.127.XXX  69: 54.36.148.XXX  70: 139.99.8.XXX  71: 54.36.149.XX  72: 54.36.148.XXX  73: 54.36.149.XX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.148.XXX  76: 54.36.148.XXX  77: 5.188.210.XX  78: 54.36.149.XXX  79: 66.249.73.XXX  80: 54.36.148.XX  81: 54.36.149.XX  82: 54.36.148.XXX  83: 121.142.172.XXX  84: 54.36.149.XX  85: 54.36.148.XXX  86: 54.36.148.XX  87: 54.36.149.XX  88: 54.36.148.XXX  89: 54.36.149.XX  90: 188.97.172.XXX  91: 66.249.65.XX  92: 5.188.210.XX  93: 54.36.148.XXX  94: 54.36.149.XX  95: 54.36.149.XX  96: 54.36.148.XX  97: 45.35.15.XXX  98: 176.67.84.XX  99: 54.36.148.XXX  100: 54.36.149.XX  101: 54.36.149.XX  102: 148.251.244.XXX  103: 5.188.210.XX  104: 54.36.149.XX  105: 54.36.149.XX  106: 54.36.149.XX  107: 54.36.149.X  108: 54.36.148.XXX  109: 54.36.148.XXX  110: 54.36.149.XX  111: 54.36.148.XXX  112: 54.36.149.X  113: 54.36.148.XX  114: 195.154.183.X  115: 54.36.148.XXX  116: 54.36.149.X  117: 54.36.148.XXX  118: 54.36.148.XX  119: 54.36.148.XXX  120: 124.13.53.XX  121: 54.36.148.XXX  122: 54.36.148.XX  123: 66.249.73.XXX  124: 54.36.148.XXX  125: 139.99.8.XX  126: 54.36.148.XXX  127: 54.36.149.XX  128: 107.173.202.XXX  129: 54.36.148.XX  130: 93.180.178.XX  131: 185.234.218.XXX  132: 54.36.148.XXX  133: 54.36.149.XX  134: 54.36.149.XX  135: 54.36.148.XXX  136: 54.36.148.XXX  137: 54.36.148.XXX  138: 54.36.149.XX  139: 162.250.6.XX  140: 83.25.16.XXX  141: 54.36.149.XX  142: 85.9.20.XXX  143: 54.36.148.XXX  144: 187.85.84.XXX  145: 54.36.149.XX  146: 5.188.210.XX  147: 54.36.148.XXX  148: 185.233.81.XX  149: 54.36.149.XX  150: 54.36.148.XX  151: 46.229.168.XXX  152: 54.36.148.XXX  153: 54.36.148.XX  154: 54.36.149.XXX  155: 54.36.148.XX  156: 54.36.148.XXX  157: 54.36.148.X  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.149.X  160: 5.188.210.X  161: 54.36.148.XXX  162: 54.36.148.XX  163: 5.188.210.XXX  164: 54.36.148.X  165: 54.36.148.XX  166: 54.36.148.XXX  167: 198.12.108.XXX  168: 54.36.148.XXX  169: 54.36.148.XXX  170: 196.245.234.XXX  171: 5.188.84.XXX  172: 54.36.148.XXX  173: 2.51.45.XX  174: 54.36.148.XXX  175: 54.36.148.XXX  176: 54.36.148.XXX  177: 91.98.64.XXX  178: 40.77.167.XXX  179: 54.36.149.XX  180: 134.202.64.XXX  181: 114.119.160.XXX  182: 54.36.148.XXX  183: 54.36.148.XXX  184: 54.36.149.XX  185: 54.36.148.XX  186: 18.206.187.XX  187: 114.119.164.XXX  188: 54.36.148.X  189: 54.36.148.X  190: 46.229.168.XXX  191: 46.229.168.XXX  192: 46.229.168.XXX  193: 46.229.168.XXX  194: 46.229.168.XXX  195: 46.229.168.XXX  196: 46.229.168.XXX  197: 46.229.168.XXX  198: 46.229.168.XXX  199: 46.229.168.XXX  200: 46.229.168.XXX  201: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile ynymokibi ynymokibi

 ทั้งหมด online

202


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

8755

 · เมื่อวาน

18297

 · ทั้งหมด Hits

25128125


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

199

 ·  ต่อวัน

3,786

 ·  ต่อเดือน

116,334

 ·  ต่อปี

1,478,125


เวลา ของระบบ
 · เวลา

11:14:29

 · วัน

28/05/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 201 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เป็นข้าราชการระดับ 6-8 หรือเทียบเท่าของหน่วยงานในกระทรวงการคลัง ซึ่งได้รับการประเมินว่ามีผลการปฏิบัติงานดีจากผู้บังคับบัญชา และได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกกระทรวงการคลัง ในกรณีที่เป็นข้าราชการระดับ 5 ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นกรณีไป
  • เป็นผู้บริหารระดับกลางของภาคราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ซึ่งได้รับการประเมินว่ามีผลการปฏิบัติงานดีจากผู้บังคับบัญชาและได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกหน่วยงาน
  • เป็นผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานอิสระ ซึ่งได้รับการประเมินว่ามีผลการปฏิบัติงานดีจากผู้บังคับบัญชาและได้รับมอบหมายงานที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นทั้งในและนอกหน่วยงาน
  • เป็นผู้บริหารหรือผู้แทนจากหน่วยงานของภาคเอกชน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ และต้องประสานความร่วมมือกับกระทรวงการคลังอย่างใกล้ชิด
  • ผู้เข้ารับการอบรมในข้อ 1-4 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

สงวนลิขสิทธิ์โดย © P-S-K All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2005-12-22 (1686 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.22 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::