PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

13

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

19

 · สมาชิกทั้งหมด

23393


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:May 28, 2020ynymokibi
 02:May 28, 2020aqykyw
 03:May 28, 2020ijedat

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

205

 01: 46.229.168.XXX  02: 46.229.168.XXX  03: 46.229.168.XXX  04: 46.229.168.XXX  05: 46.229.168.XXX  06: 216.244.66.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 46.229.168.XXX  09: 46.229.168.XXX  10: 46.229.168.XXX  11: 46.229.168.XXX  12: 46.229.168.XXX  13: 54.36.148.XXX  14: 46.229.168.XXX  15: 46.229.168.XXX  16: 54.36.148.XXX  17: 54.36.149.XX  18: 66.249.65.XX  19: 54.36.148.XXX  20: 54.36.148.XX  21: 54.36.149.XX  22: 46.4.96.XX  23: 54.36.149.XX  24: 54.36.148.XXX  25: 54.36.149.XX  26: 54.36.148.XX  27: 54.36.148.XX  28: 54.36.148.XX  29: 46.229.168.XXX  30: 46.229.168.XXX  31: 46.229.168.XXX  32: 23.254.6.XX  33: 54.36.148.XX  34: 114.119.166.XXX  35: 114.119.163.XXX  36: 54.36.149.XX  37: 54.36.148.XXX  38: 54.36.148.XX  39: 54.36.149.XX  40: 54.36.148.XXX  41: 54.36.148.XXX  42: 54.36.149.XX  43: 209.240.99.XXX  44: 54.36.148.XXX  45: 54.36.148.XX  46: 192.161.171.XX  47: 54.36.148.X  48: 54.36.148.XX  49: 54.36.148.XX  50: 66.249.65.XXX  51: 54.36.148.XXX  52: 54.36.148.XXX  53: 54.36.148.XXX  54: 70.23.51.XXX  55: 5.188.210.XX  56: 149.56.43.XXX  57: 5.188.210.XX  58: 198.23.216.XX  59: 54.36.148.XXX  60: 54.36.148.XX  61: 54.36.148.XX  62: 54.36.148.XXX  63: 54.36.149.XX  64: 54.36.149.XX  65: 54.36.148.XX  66: 54.36.148.XXX  67: 5.157.19.XX  68: 54.36.149.XX  69: 54.36.148.XXX  70: 66.249.65.XX  71: 54.36.148.X  72: 46.119.127.XXX  73: 54.36.148.XXX  74: 163.172.168.XXX  75: 54.36.149.XX  76: 54.36.148.XXX  77: 54.36.149.XX  78: 157.55.39.XX  79: 173.234.227.XXX  80: 54.36.148.XXX  81: 5.188.210.XX  82: 54.36.149.XXX  83: 66.249.73.XXX  84: 31.206.198.XXX  85: 206.41.164.XX  86: 54.36.148.XXX  87: 121.142.172.XXX  88: 54.36.149.XX  89: 54.36.148.XXX  90: 54.36.148.XX  91: 54.36.149.XX  92: 54.36.148.XXX  93: 216.74.255.XXX  94: 188.25.138.XXX  95: 54.36.148.XXX  96: 5.188.210.XX  97: 54.36.148.XXX  98: 54.36.149.XX  99: 54.36.149.XX  100: 54.36.148.XX  101: 45.35.15.XXX  102: 54.36.149.XX  103: 54.36.148.XXX  104: 54.36.148.XXX  105: 54.36.149.XX  106: 148.251.244.XXX  107: 5.188.210.XX  108: 54.36.149.XX  109: 54.36.148.XX  110: 54.36.149.XX  111: 54.36.149.X  112: 54.36.149.XX  113: 54.36.148.XXX  114: 192.227.220.XXX  115: 66.249.65.XXX  116: 54.36.148.XXX  117: 54.36.148.XXX  118: 69.197.189.XX  119: 54.36.149.X  120: 54.36.148.XX  121: 195.154.183.X  122: 54.36.148.XXX  123: 54.36.149.X  124: 54.36.148.XXX  125: 54.36.148.XX  126: 124.13.53.XX  127: 54.36.148.XXX  128: 54.36.148.XX  129: 54.36.148.XX  130: 168.205.217.XX  131: 139.99.8.XX  132: 54.36.148.XXX  133: 54.36.149.XX  134: 107.173.202.XXX  135: 54.36.148.XX  136: 93.180.178.XX  137: 54.36.148.XXX  138: 54.36.149.XX  139: 54.36.149.XX  140: 54.36.148.XXX  141: 54.36.148.XXX  142: 54.36.148.XX  143: 162.250.6.XX  144: 83.25.16.XXX  145: 54.36.149.XX  146: 85.9.20.XXX  147: 54.36.148.XXX  148: 54.36.148.XXX  149: 54.36.149.XX  150: 5.188.210.XX  151: 54.36.148.XXX  152: 185.233.81.XX  153: 54.36.149.XX  154: 54.36.148.XX  155: 46.229.168.XXX  156: 54.36.148.XXX  157: 54.36.148.XXX  158: 54.36.149.XXX  159: 54.36.148.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 54.36.148.X  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.149.X  164: 5.188.210.X  165: 114.119.163.XX  166: 54.36.148.XX  167: 5.188.210.XXX  168: 54.36.148.X  169: 54.36.148.XX  170: 54.36.148.XXX  171: 198.12.108.XXX  172: 54.36.148.XXX  173: 54.36.148.XXX  174: 54.36.148.XXX  175: 196.245.234.XXX  176: 5.188.84.XXX  177: 54.36.148.XXX  178: 2.51.45.XX  179: 54.36.148.XXX  180: 54.36.148.XXX  181: 54.36.148.XXX  182: 91.98.64.XXX  183: 191.101.117.XXX  184: 134.202.64.XXX  185: 114.119.160.XXX  186: 54.36.148.XXX  187: 54.36.148.XXX  188: 54.36.149.XX  189: 54.36.148.XX  190: 18.206.187.XX  191: 54.36.148.X  192: 54.36.148.X  193: 54.36.149.XX  194: 46.229.168.XXX  195: 46.229.168.XXX  196: 46.229.168.XXX  197: 46.229.168.XXX  198: 46.229.168.XXX  199: 46.229.168.XXX  200: 46.229.168.XXX  201: 46.229.168.XXX  202: 46.229.168.XXX  203: 46.229.168.XXX  204: 46.229.168.XXX  205: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile ynymokibi ynymokibi

 ทั้งหมด online

206


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

598

 · สมาชิก

1

 · บุคคลทั่วไป

597


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

8532

 · เมื่อวาน

18297

 · ทั้งหมด Hits

25127902


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

199

 ·  ต่อวัน

3,786

 ·  ต่อเดือน

116,333

 ·  ต่อปี

1,478,112


เวลา ของระบบ
 · เวลา

10:58:07

 · วัน

28/05/20

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 205 บุคคลทั่วไป และ 1 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
หลักการและเหตุผล

ปัจจัยแห่งความสำเร็จประการหนึ่งที่ทำให้กระทรวงการคลัง สามารถใช้นโยบายการเงิน การคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ก็คือ ความสามารถของผู้บริหารกระทรวงฯทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ในการเปลี่ยนกรอบนโยบายให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างดุลยภาพระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับภายในประเทศ

ความสำเร็จข้างต้น จำเป็นต้อง อาศัยความรู้ ความสามารถและเครือข่ายความสัมพันธ์ของข้าราชการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงฯ เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการสานต่อนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากผู้บริหารระดับกลางเหล่านี้ เปรียบดุจดัง “คลื่นลูกใหม่” เพราะเป็นบุคลากรที่จะเติบโตตามเส้นทางอาชีพต่อไปในวันข้างหน้า ฉะนั้น จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความต่อเนื่องของนโยบายและการปฏิบัติ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการคลังของประเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า ตำแหน่งแห่งที่ของผู้บริหารระดับกลางในโครงสร้างองค์กร คือ ห่วงโซ่เชื่อมร้อยจากผู้กำหนดนโยบายในระดับบน ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้ ย่อมเท่ากับเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติอีกด้วย

โครงการนี้ จึงจัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและสถาบันพระปกเกล้า โดยมีลักษณะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถและเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถวิเคราะห์กระแสความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างรู้เท่าทัน จนกระทั่งสามารถกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อนำมากำหนดแผนพัฒนาหน่วยงานของตนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในที่สุด

สงวนลิขสิทธิ์โดย © P-S-K All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2005-12-22 (1597 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.22 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::