PSK Community
  เข้าสู่ระบบ หรือ สมัครสมาชิก
Main Menu
 หน้าแรก(ข่าวสาร) :
 หน้าแรก
 เผยแพร่เรื่องหรือบทความ
 เรื่องทั้งหมด
 ค้นหา
 หัวข้อเรื่อง
 สำหรับสมาชิก :
 รายนามสมาชิก
 เข้าสู่ระบบ
 ข่าวสารส่วนตัว
 ร่วมด้วยช่วยกัน :
 กระดานข่าว
 ติดต่อสอบถาม
 แนะนำบอกต่อ
 เว็บลิงก์
 
 ดาวน์โหลด
 
 ข้อมูลสถิติ :
 สถิติการเข้าชม
 ยอดฮิตติดอันดับ
 แบบสำรวจ
 คู่มือ/เอกสาร :
 เรื่องพิเศษ
 เนื้อหาสาระ
 ถาม/ตอบ
 บทวิจารณ์
 พจนานุกรม
User Info
สวัสดี Anonymous


ชื่อเรียก

รหัสผ่าน

 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกใหม่วันนี้

2

 · สมาชิกใหม่เมื่อวาน

0

 · สมาชิกทั้งหมด

21240


สมาชิกคนล่าสุด 3 สมาชิก
 01:Nov 12, 2019ypodiwuhu
 02:Nov 12, 2019ybepubusi
 03:Nov 11, 2019ybugivik

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 บุคคลทั่วไป (100%)

338

 01: 54.36.148.XXX  02: 54.36.148.XX  03: 54.36.149.XX  04: 54.36.149.XX  05: 54.36.148.XX  06: 54.36.150.XXX  07: 46.229.168.XXX  08: 54.36.150.XXX  09: 54.36.150.XX  10: 54.36.148.XXX  11: 54.36.148.XXX  12: 54.36.148.XX  13: 54.36.150.XX  14: 54.36.149.XX  15: 185.86.151.XXX  16: 54.36.149.XX  17: 54.36.148.XX  18: 54.36.148.XXX  19: 5.188.210.XX  20: 54.36.148.XXX  21: 54.36.150.XX  22: 54.36.148.XX  23: 54.36.150.XXX  24: 46.229.168.XXX  25: 54.36.150.XX  26: 46.229.168.XXX  27: 46.229.168.XXX  28: 54.36.149.XX  29: 54.36.150.XXX  30: 172.241.112.XXX  31: 178.213.186.XXX  32: 54.36.148.XXX  33: 54.36.150.XXX  34: 54.36.149.XXX  35: 45.80.184.XXX  36: 54.36.150.XX  37: 54.36.148.XX  38: 54.36.148.XXX  39: 54.36.150.XX  40: 54.36.148.XXX  41: 54.36.148.XX  42: 54.36.148.X  43: 54.36.148.XXX  44: 54.36.149.XX  45: 54.36.148.XXX  46: 181.177.119.XX  47: 196.196.224.XX  48: 54.36.150.XX  49: 54.36.149.XX  50: 54.36.150.XX  51: 54.36.150.XXX  52: 54.36.149.XX  53: 125.188.196.XXX  54: 54.36.150.XX  55: 54.36.148.XX  56: 54.36.148.XXX  57: 54.36.150.XX  58: 54.36.148.XXX  59: 54.36.150.XXX  60: 59.27.101.XX  61: 54.36.150.XX  62: 54.36.150.XX  63: 182.52.238.XXX  64: 54.36.148.XXX  65: 27.147.191.XX  66: 54.36.148.XXX  67: 196.247.18.XXX  68: 54.36.150.XX  69: 54.36.150.XXX  70: 54.36.148.XX  71: 54.36.148.XXX  72: 54.36.150.XXX  73: 54.36.150.XX  74: 54.36.148.XXX  75: 54.36.150.XX  76: 54.36.150.X  77: 54.36.150.X  78: 54.36.148.X  79: 5.157.55.XX  80: 54.36.149.XX  81: 54.36.150.XX  82: 198.144.180.XX  83: 54.36.148.XX  84: 54.36.150.XX  85: 54.36.149.XX  86: 54.36.148.XX  87: 54.36.150.XXX  88: 107.152.139.XXX  89: 54.36.150.XXX  90: 54.36.150.XX  91: 54.36.150.XXX  92: 54.36.148.XX  93: 54.36.148.XXX  94: 107.172.241.XXX  95: 54.36.148.XXX  96: 54.36.150.XXX  97: 54.36.148.XXX  98: 54.36.150.XX  99: 54.36.148.XXX  100: 54.36.148.XXX  101: 54.36.150.XX  102: 196.196.47.XX  103: 54.36.148.X  104: 1.9.205.XX  105: 54.36.150.XXX  106: 54.36.149.XX  107: 54.36.149.XX  108: 54.36.150.XX  109: 54.36.149.XX  110: 66.249.79.XX  111: 107.174.6.XX  112: 54.36.149.X  113: 54.36.150.XXX  114: 54.36.149.X  115: 54.36.150.XX  116: 54.36.150.XXX  117: 54.36.148.XXX  118: 190.208.50.X  119: 54.36.149.XXX  120: 54.36.148.XX  121: 54.36.150.XX  122: 66.249.79.XX  123: 54.36.150.X  124: 54.36.148.XXX  125: 54.36.148.XXX  126: 54.36.150.XX  127: 54.36.148.XXX  128: 46.98.235.XXX  129: 173.56.223.X  130: 54.36.150.XXX  131: 54.36.150.XXX  132: 54.36.149.XX  133: 54.36.150.XXX  134: 107.175.232.XXX  135: 54.36.148.XX  136: 54.36.149.XX  137: 196.17.44.XXX  138: 5.201.175.XXX  139: 54.36.150.XX  140: 54.36.150.X  141: 54.36.149.XX  142: 192.169.217.XXX  143: 23.229.52.XX  144: 54.36.150.XX  145: 54.36.148.XXX  146: 54.36.149.XX  147: 54.36.150.XXX  148: 54.36.150.XXX  149: 54.36.149.XXX  150: 54.36.150.XXX  151: 54.36.150.XXX  152: 5.157.24.XX  153: 54.36.149.XX  154: 54.36.149.XX  155: 107.172.94.XXX  156: 172.245.229.XXX  157: 54.36.148.XXX  158: 54.36.148.XXX  159: 54.36.150.XX  160: 54.36.148.XXX  161: 109.248.62.XXX  162: 54.36.148.XXX  163: 54.36.150.XX  164: 54.36.150.XX  165: 54.36.150.XX  166: 54.36.150.X  167: 54.36.150.XXX  168: 54.36.149.XX  169: 54.36.150.XXX  170: 185.141.206.XXX  171: 54.36.150.XXX  172: 54.36.150.XX  173: 54.36.148.XX  174: 54.36.148.XX  175: 50.205.36.XXX  176: 54.36.148.XX  177: 54.36.148.XXX  178: 54.36.150.XX  179: 54.36.148.XX  180: 54.36.150.XXX  181: 54.36.148.XX  182: 54.36.148.XXX  183: 54.36.150.XXX  184: 54.36.148.XXX  185: 54.36.149.X  186: 54.36.150.XXX  187: 54.36.149.XX  188: 149.28.188.XXX  189: 54.36.150.XXX  190: 50.240.43.XX  191: 54.36.150.XX  192: 54.36.150.XX  193: 54.36.150.XXX  194: 23.94.4.XXX  195: 52.50.24.XXX  196: 54.36.150.XXX  197: 54.36.148.XX  198: 54.36.149.XX  199: 198.154.81.XX  200: 54.36.148.XXX  201: 54.36.148.X  202: 54.36.148.XXX  203: 54.36.148.XXX  204: 54.36.149.XX  205: 54.36.148.XX  206: 209.242.220.XX  207: 54.36.150.X  208: 54.36.148.XXX  209: 104.160.18.XXX  210: 54.36.150.XX  211: 54.36.148.XX  212: 54.36.150.XXX  213: 216.244.66.XXX  214: 54.36.150.XXX  215: 94.180.134.XXX  216: 54.36.148.XXX  217: 194.187.110.XX  218: 54.36.150.XXX  219: 54.36.150.XX  220: 54.36.150.XX  221: 54.36.149.XX  222: 54.36.149.XX  223: 54.36.150.X  224: 54.36.148.XXX  225: 198.144.180.XX  226: 54.36.149.XX  227: 5.8.46.X  228: 54.36.148.XXX  229: 192.126.230.XX  230: 54.36.148.XXX  231: 71.213.141.XXX  232: 54.36.150.XXX  233: 54.36.149.XX  234: 54.36.148.XXX  235: 54.36.150.XXX  236: 54.36.150.XX  237: 54.36.148.XXX  238: 54.36.150.XXX  239: 54.36.150.XX  240: 176.119.24.XXX  241: 46.229.168.XXX  242: 54.36.148.XXX  243: 54.36.148.XXX  244: 54.36.148.XXX  245: 54.36.149.XX  246: 54.36.148.XX  247: 54.36.148.XXX  248: 54.36.150.XXX  249: 54.36.150.XX  250: 54.36.150.XX  251: 54.36.150.XXX  252: 54.36.149.X  253: 203.133.170.XXX  254: 54.36.149.X  255: 192.162.165.XX  256: 54.36.149.XX  257: 54.36.148.XXX  258: 191.101.70.XXX  259: 172.245.42.XXX  260: 54.36.150.XXX  261: 107.175.237.XXX  262: 54.36.150.XXX  263: 54.36.150.XX  264: 54.36.150.XX  265: 54.36.149.XX  266: 54.36.150.XXX  267: 54.36.150.XXX  268: 54.36.150.XX  269: 46.229.168.XXX  270: 79.120.177.XXX  271: 54.36.148.XXX  272: 46.229.168.XXX  273: 60.231.34.XXX  274: 54.36.148.XXX  275: 46.229.168.XXX  276: 46.229.168.XXX  277: 18.203.92.XXX  278: 54.36.148.XXX  279: 54.36.150.XXX  280: 54.36.148.XXX  281: 46.229.168.XXX  282: 46.229.168.XXX  283: 54.36.148.XXX  284: 155.94.138.XXX  285: 177.46.149.XX  286: 54.36.148.XX  287: 54.36.150.XX  288: 54.36.150.XXX  289: 54.36.150.XXX  290: 42.190.104.XXX  291: 54.36.148.XX  292: 54.36.148.XXX  293: 54.36.149.XX  294: 103.204.111.XXX  295: 104.223.82.XXX  296: 23.105.159.XXX  297: 54.36.149.XX  298: 54.36.148.XXX  299: 103.57.87.XXX  300: 54.36.150.XX  301: 59.27.101.XX  302: 46.229.168.XXX  303: 46.229.168.XXX  304: 54.36.150.XX  305: 54.36.150.XX  306: 54.36.148.XXX  307: 46.229.168.XXX  308: 46.229.168.XXX  309: 46.229.168.XXX  310: 3.91.106.XX  311: 118.42.74.XXX  312: 46.229.168.XXX  313: 46.229.168.XXX  314: 46.229.168.XXX  315: 46.229.168.XXX  316: 192.126.164.XX  317: 46.229.168.XXX  318: 46.229.168.XXX  319: 54.36.150.XXX  320: 54.36.150.XX  321: 54.36.148.XX  322: 54.36.148.XXX  323: 78.46.37.XX  324: 54.36.148.XXX  325: 54.36.150.XXX  326: 46.229.168.XXX  327: 72.76.136.XX  328: 104.227.209.XXX  329: 54.36.148.XX  330: 46.229.168.XXX  331: 107.174.55.XX  332: 54.36.149.XX  333: 142.93.151.XXX  334: 46.229.168.XXX  335: 46.229.168.XXX  336: 46.229.168.XXX  337: 46.229.168.XXX  338: 46.229.168.XXX

 สมาชิก (0%)

0

 ทั้งหมด online

338


Most Ever Online

 · ทั้งหมด

496

 · สมาชิก

0

 · บุคคลทั่วไป

496


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

14938

 · เมื่อวาน

21409

 · ทั้งหมด Hits

21176782


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

175

 ·  ต่อวัน

3,377

 ·  ต่อเดือน

103,808

 ·  ต่อปี

1,323,549


เวลา ของระบบ
 · เวลา

20:12:06

 · วัน

12/11/19

 · เขตเวลา

GMT + 6

ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 338 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ค้นหา


ผู้ดูแลระบบ
CAUTION! use of this login by Admins only
Admin ID:
Pass:
Sec Code: รหัสลับ
Type Code:
หลักการและเหตุผล

ปัจจัยแห่งความสำเร็จประการหนึ่งที่ทำให้กระทรวงการคลัง สามารถใช้นโยบายการเงิน การคลังทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ ก็คือ ความสามารถของผู้บริหารกระทรวงฯทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ ในการเปลี่ยนกรอบนโยบายให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างดุลยภาพระหว่างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศกับภายในประเทศ

ความสำเร็จข้างต้น จำเป็นต้อง อาศัยความรู้ ความสามารถและเครือข่ายความสัมพันธ์ของข้าราชการซึ่งเป็นผู้บริหารระดับกลางของกระทรวงฯ เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการสานต่อนโยบายไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากผู้บริหารระดับกลางเหล่านี้ เปรียบดุจดัง “คลื่นลูกใหม่” เพราะเป็นบุคลากรที่จะเติบโตตามเส้นทางอาชีพต่อไปในวันข้างหน้า ฉะนั้น จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความต่อเนื่องของนโยบายและการปฏิบัติ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการคลังของประเทศ นอกจากนี้ เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่า ตำแหน่งแห่งที่ของผู้บริหารระดับกลางในโครงสร้างองค์กร คือ ห่วงโซ่เชื่อมร้อยจากผู้กำหนดนโยบายในระดับบน ไปสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง จึงกล่าวได้ว่า การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเหล่านี้ ย่อมเท่ากับเป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการแปรนโยบายไปสู่การปฏิบัติอีกด้วย

โครงการนี้ จึงจัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการคลังและสถาบันพระปกเกล้า โดยมีลักษณะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถและเครือข่ายความสัมพันธ์ของผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถวิเคราะห์กระแสความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างรู้เท่าทัน จนกระทั่งสามารถกำหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค เพื่อนำมากำหนดแผนพัฒนาหน่วยงานของตนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ในที่สุด

สงวนลิขสิทธิ์โดย © P-S-K All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2005-12-22 (1383 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
All the comments are property of their posters. Images, logo, content and design are © copyright by http://www.chulamining.com/psk2/. All Rights Reserved.
PHP-Nuke and ThaiNuke Bundle Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
การสร้างหน้าเอกสาร: 0.21 วินาที

:: Helius phpbb2 style by Cyberalien :: PHP-Nuke theme by www.nukemods.com :: Thai Edition by ThaiNuke.org ::